Bewoners te Lemmer, wijkletters en plattegrond.

Van oudsher kende de gemeente, behoudens dus uitzonderingen, geen officiële straatnamen.

Vroeger werden de huizen aangeduid met een letter ( G=Vissersburen en Nieuwburen; H=Achterom) en een huisnummer. Wanneer precies de straten officieel een naam hebben gekregen? waarschijnlijk rond 1933.

De Bovenschans, Emmakade, Het Leeg etc. behoorden vroeger tot één wijk, waarvan de woonhuizen met de letter J werden aangeduid. De Benedenschans, Markt, Achterom etc. waren een andere wijk, waarvoor de letter H werd gebruikt.

Wijkletters die bekend zijn

Langestreek

B 2
B 3
B 4
B 5
B 7
B 8
B 9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 17
B 18
B 19a
B 20
B 21
B 23
B 24
B 26
B 27
B 28

J. Koornstra, visser
Wed. A. de Jong, z.b.
J. Hoekstra, visser
N. Hoekstra, werkman
O., R. en J. de Jong, vissers
J.R. Visser, visser
A. en B. Bakker, vissers
J. Douma Sr., z.b.
B. v.d. Meer, kruidenier
D. Jonker, kapitein
F.W. Wegener-Sleeswijk, houthandel en Wed. M.P. de Vries z.b.
Wed. J. Blessinga, winkelierster
G. Boonstra, drogist
M. Oldendorp, bakker
J.v.d. Geest, bakker
W. Popper, schilder
G. Wierda, brandstoffenhandelaar
Wed. H. Huisman z.b. en mej. F. Huisman, onderwijzeres
G. Koksma, winkelierster. Dubbele winkel
Smink ? winkelier
Wed. F. de Jong z.b.
Wed. J.M. v.d. Brug, z.b.
T. Deelstra, rijksveldwachter

Turfland - Zijlroede?

C 12
C 13
C 14
C 14
C 15
C 15
C 15a
C 15b
C 15c
C 17a
C 18
C 19
C 20
C 23
C 24
C 25
C 26
C 27
C 28
C 29
C 3
C 33
C 35
C 36
C 37
C 38a
C 39
C 4
C 41
C 41
C 42
C 43
C 44
C 44a
C 45
C 46
C 47
C 48
C 49
C 50
C 51
C 52
C 54c
C 55
C 55
C 55
C 55b
C 56
C 57
C 58
C 58
C 59
C 60
C 61
C 64
C 65
C 65
C 66
C 66a

F. Koopmans, veehouder
H. Piersma, werkman
R. de Jong, matroos
S. de Boer, werkman
R. Smeding, postbode
W. Smeding, smid
F. Vaatjes, turfhandel
L. Kuperus, werkman
E. Bos, machinist
F. de Boer, z.b.
M.M. Dijkstra, gasfitter
H. Dijkstra, machinist
L.H. Poepjes, visser
G.G. Bootsma, arbeider
L.J. Lemstra, drukker
Th.M. de Vries, boekhouder
S. Leffertstra, veehoudster, weduwe
W. de Boer, procuratiehouder
P. de Boer, chauffeur
A. v.d. Veen, beurtschipper
E. Bultsma, arbeider
C. oosterdijk, veehouder
A. v.d. Lijn, onderwijzer
H. Bouwman, kapitein
H. Dijkman, z.b.
C.D. Jansen, Hoofd Bijz. School
P.C. de Jong, z.b.
S. Bakker, veehouder
H. Wildschut, kaasmaker
W.J. de Jong, uitvoerder
J.J. Bosma Sr, visteller
J.W. de Jong, aannemer
S. Oord, winkelier
A. v.d. Bijl, visser
K.L. Hoftijzer, houtzager
L.R. Lemstra, houtzager
Th. Bruinewoud, reiziger
J. Kuiper, kleermaker
J.K. Woudt, koopman
B. Beljon, timmerman
K. v.d. Werf, werkman
G. de Wilde, stoker gasfabriek
U. de Jong, houtbewerker
J. Lemstra, jager
K. Koopmans, kaashandelaar
W.A.F. Lemstra, koopman
F. de Jong, machinist
T.H. Wouda, visser
F. Frankema, timmerman
J.C. Hollander, smid
M.R. Hollander, smid
J. Hoeksma, z.b.
A. Zeilstra, koopman
H. Beljon, timmerman
G.S. v.d. Bijl, werkman
A. v.d. Gaast, chauffeur
G. v.d. Gaast, zeilmaker
G. v.d. Gaast, loodgieter
J. Krol, postbode

Kortestreek

F 1
F 4
F 14
F 16
F 20
F 21
F 22
F 24
F 26
F 27
F 29
F 30
F 31
F 35
F 36
F 38
F 39
F 40
F 42
F 43
F 44
F 45
F 47
F 48
F 50
F 51
F 52
F 53
F 54
F 54a
F 55
F 55a
F 56
F 62
F 63
F 65
F 68
F 69
F 70
F 71
F 73
F 74
F 75
F 77
F 80
F 81
F 83
F 84
F 85
F 86
F 90
F 91
F 92
F 95

O. Plantinga, schilder
R. Hoekstra, visser
Th. Zoethout, houtzager
Sj. de Wreede, schipper
B. Rippen, houtzager
L. Wildschut, timmerman
U. Koopmans, voerman
J. Bakker, z.b.
J. Bijlsma, melkventer
Tj. v.d. Werf, arbeider
J.L. Wouda, visser
A. Fleer, visser
J. Kingma, z.b.
P. Eizema, veehouder
J. Grijpsma, kapitein Lemmerboot en H. v.d. Meer, modiste
H. Kamminga, winkelier
J. Sonsma, slager
G. v.d. Horst, coiffeur
G. K. Kok, beurtschipper
H. Wierda, timmerman
J. Haagsma, veehouder
G.H. v.d. Bijl, slager
J. Knol, slager (later Wieger de Bruin)
C. van Putten, smid
Th. Visser, timmerman en W. Visser, aannemer
S.W. de Jong, aannemer
L. Bosma, winkelier
S. Rouwkema, conciërge
J. Zwart, kruidenier
J. Hoitsma
A. en T. Pereboom, kleermakers
D. Harsma, kom. dir. belastingen
J.H. Koopman, boekhandel
Th, Meyer, werkman
R.W. Hoekstra, visser
W. Platte, visroker
H. Poppe, schilder
C. van Slageren en Wed. W. van Slageren, schilders
S. Euverman, schoenmaker
H. Bosma, visroker
F. Wierda, brugwachter
W. Kingma, visser
J.L. en R. en L. Rippen, aardappelhandelaren
K. Sterk, vishandel
L. Wierdsma, slager
L. Loen, bakker
A. Noppert, winkelier
R. Kalsbeek, winkelier
J. de Jong, stoffeerder
D.G. Bergman, adj. commies ter secretarie
P. v.d. Zee, kleermaker
A.H. Eilers, kaashandel
H. IJlst, kleermaker
P. Bijholt, zinkwerker

Nieuwburen

G 1
G 2
G 2b
G 2c
G 2c
G 4
G 5
G 6
G 7
G 8
G 10
G 13
G 15
G 16
G 17
G 18
G 20
G 25
G 26
G 28
G 29
G 30

Attema – veehouder (Straatweg)
Bouwe Koopmans – veehouder (Straatweg)
Hartstra – zonder beroep (Straatweg)
R.C. Faber – gem. ontvanger (Straatweg)
L.K. de Rook – muziekleraar (Straatweg)
H. Visser – timmerman (Straatweg)
A. Wierda – zonder beroep (Straatweg)
J. Koning – slager (Straatweg)
A.H. Visser – timmerman (Straatweg)
G. Mink – schilder (Straatweg)
Obbe Meerding - rijwielhandel, later Ford-dealer
P. Hekman – predikant
A. de Vries – houtzager
D. Zoete – predikant
G. Esselink – arts
J. Woudstra – zonder beroep
P. Meijer – caféhouder
Oebele Boersma – caféhouder. Was getrouwd met Wiepke Dam.
B. de Vries – veearts
A.L. Smeenk – dir. postkantoor
H. v.d. Schoot – manufacturier
J. Schirm – bakker. Het bakkersbedrijf werd door Johannes de Vries voortgezet.

Laatste huis van Nieuwburen. Om de hoek van bakker Schirm begon de Vissersburen (G 31 et

Vissersburen

G 31
G 33
G 33
G 34
G 35
G 36
G 38
G 46
G 49
G 50
G 51
G 52
G 53
G 56
G 57
G 58
G 62
G 63
G 64
G 65
G 66
G 67
G 69
G 70
G 75
G 76
G 77
G 78
G 79
G 80
G 81
G 82
G 86a
G 87
G 87
G 88
G 90
G 91
G 92
G 92a
G 93
G 96
G 97
G 97a
G 97b
G 98
G 100
G 101
G 103

G. A., A.D.M. en G. J. A. Visser – likeurstokers
G. Tromp-matroos
Abe Verbeek – schilder. Was tweelingbroer van
Wiebe Verbeek – ook schilder
A. Kuperus – oud-schilder
Jelte Dijkstra – schoenmaker(-winkel)
Pieter Koopmans - bakker. Was broer van Jan Koopmans, die op de Schans woonde
G. v.d. Laan – Kruidenier
K.C. v.d. Wolf – timmerman
J.C. Gaastra – postbode
S. Kooystra - visser
H.M. de Blaauw – armmeester
H.H. Visser – aannemer
G. de Blaauw – visser
H. Waterborg – zonder beroep
Tj. Kingma – visser
M.M. Rottme – loods
K. Eilers – zonder beroep
A. Huitema – zonder beroep
J. Visser – winkelier
R. Kingma – visser
J. v.d. Zande – werkman
S.H. Blinksma – loods
H.R. Brandenburg – houtwerker
E. Scheepstra – loods
H. en P. Frankema – timmerlieden
G. Visser – winkelier
J. Steensma – aannemer
Willem Dam – zeilmaker
W. Schokker – best. NTM
H. Kooy – smid
Tj. van Brug – kruidenier
C.G.A. Raadt – verpleegster
A. Zeilstra – reiziger
Jan Siebold de Vries. (Polderdijk)
M.F. de Vries – zeilmaker (Polderdijk).
Anne Rijpkema - slager (Polderdijk)
A. v.d. Berg – smid (Polderdijk)
J. Venema – kruidenier (Polderdijk)
P. Reyenga – houtzager (Polderdijk)
R. de Vries – verpleegster (Polderdijk)
H. Zijlstra – scheepstuiger (Polderdijk)
D. Schaaf – postbode (Polderdijk)
F. Groen - boekhouder (Polderdijk)
Stoffel Blessinga – boekhouder (Polderdijk)
F. de Roos – mastmaker (Polderdijk)
J. v.d. Meer – houtbewerker (Polderdijk)
J. Oorburg – bootjesmaker (Polderdijk).
D. van Kalsbeek – zeilmaker (Polderdijk)

Einde Vissersburen.

Beneden-Schans en Markt

H 1
H 2
H 4
H 8
H 9
H 10
H 11
H 12
H 13
H 58
H 59
H 60
H 61a
H 62
H 63
H 64
H 66
H 67
H 68
H 71
H 72
H 73
H 74
H 75

Taeke Huitema, veehouder
Douwe Boomsma, houtzager
J. v.d. Veen, scheepsklinker
P. Bootsma, dekknecht
Jan Stevens Visser, visser
H. Nijholt, gem. timmerman
A. Visser, arbeider
M. Kokje, werkman
Willem de Blaauw, timmerman
P. Rippen, aardappelhandelaar
A. Douma, bakker
J. Kuipers, visser
A. Reyenga, scheepsklinker
H. Bloem, houtbewerker
D. Klein, winkelier
A. Luiten, werkman
T. Wouda, visser
Wed. J. Knol, caféhoudster en A.J. Knol, boekdrukker
Jan Bosma, schoenmaker
Wed. S. Hofman, bakker
Bernard Bijholt, zadelmaker, klompen
G. Hooiring, winkelhouder
J. Zeilstra, kapper
J. Haveman, bakker, nu Markt 8

Achterom en zijstegen 1928.

H 76b
H 77
H 78
H 80
H 81
H 84
H 85a
H 89
H 90
H 91
H 92
H 93a
H 93b
H 93c
H 93d
H 93e
H 94
H 96
H 99
H 101
H 102
H 107
H 109
H 111
H 112
H 114
H 115
H 116
H 118
H 119
H 122
H 123

E. de Vries, stuurman
L. Coehoorn, visser
K. Atsma, stuurman
K. v.d. Wal, scheepsijzerwerker
R. Visser, visser
W. v.d. Bijl, visser en S. v.d. Bijl, kleermaker
Marten Vlig, koopman
K. Jongsma, visroker
H. Jongsma, winkelier
M. de Vries, winkelierster
A. de Jong, aannemer
H. v.d. Meer, molenaar
J.J. Visser, visser
A. Toering, visser
D. Bosma, vishandelaar
J. Feinstra, koopman
P.H. Vlig, bootsknecht
J. de Vries, visroker en M. de Vries, werkman
W. de Boer, werkman
J. Fleer, visser
G. Zijlstra, werkman
E. de Roos, kapitein
M. Zeilstra, nettenmaker
J. Bosma, werkman
J.A. Visser, visser
P.K. Visser, dekknecht
Douwe en Jacob Tijsseling, vissers
Jelle A. Visser en S. Visser, vissers, later Achterom 30
S.J. Visser, visser
J. Atsma, visroker
A. Visser, dekknecht. (1)
B. Kuipers, werkman. (2)

(1) Steven G. de Jong:  Hier woonde (in 1928) het gezin Age Visser x Gepke Scheffer. 

(2) Hier woonde (in 1928) de familie Kuipers-Zandstra. (Bouke Kuipers X Boukje Zandstra). De moeder van Elske Kok (Antje Kuipers) woonde dus niet ver van haar broer Bouke Kuipers. Zij kregen vier kinderen
• Siebe Kuipers X Aaltje van der Gaast
• Akke Kuipers X Frans Visser
• Anne Kuipers X Jopie Jongsma
• Geartsje Kuipers X Tseard Heeres

Bovenschans

J 1
J 2
J 5
J 6
J 7
J 8
J 9
J 10
J 11
J 12
J 14
J 15
J 16
J 17
J 18
J 20
J 21
J 22
J 23
J 25
J 25a
J 26
J 27
J 28
J 29
J 29a
J 30

R. Kofman, havenmeester
S. de Blaauw, vishandelaar
C. en S. Kemper, z.b.
St. Hornstra, timmerman
Jan Pen, nettenhandelaar, nu Schans nr 54
B. Meijer, nettenhandelaar. Later Wed. Meijer-Pen. Nu Schans nr. 52
A. v.d. Werf, visroker. Nu Schans nr. 50
H. Bergsma, arbeider
Tj. de Jager, vishandelaar
L.H. de Jager, vishandelaar
L. Bouma, winkelier. Nu Schans 38.
Harm Duim, visroker
J. Coehoorn, visser en R. Visser, visser
W.A. de Jong, winkelier. Nu Schans 32
J. de Blaauw, visser
A. Terpstra, boekhandelaar. Nu Schans 28.
M. Gaasbeek, hofmeester. Nu Schans 26
Siemen Scheffer, visroker en Wed. W. Scheffer, winkelierster. Nu Schans 24.
Tjalling Dijkstra, schoenmaker. Nu Schans 23.
A.J. v.d. Berg, smid
F. Muurling, landbouwer
H. en B. Hulscher, winkeliers
W.J. v.d. Berg, kleermaker. Nu Schans 14.
A. de Blaauw, z.b.
U. Kooijstra, loods
J. Duim, visroker
H. Hogeterp, koopman

Emmakade

J 31
J 31a
J 33
J 36
J 37
J 38
J 38a
J 41
J 42
J 44
J 45
J 47
J 48
J 52

J.J. Woudt, vleeshandelaar
S.M. v.d. Bijl, hofmeester
H. Vlig, visroker
T. IJkema, schoenmaker
R. Eilers, caféhouder
A.C. Molenberg, kleermaker
H. Hofstra, filiaalhouder
A. Smink, winkelier
J. Zwarthoed, viskoopman
S. v.d. Berg, smid
J. Sterk, vishandelaar
G.J. Sterk, vishandelaar
S. Sterk, vishandelaar
J. de Rook, vishandelaar (dit huis, op de hoek met het Leeg, staat bekend als het huis van Poppe de Rook)

'T Leeg en de Baan.

J 52a
J 54
J 55
J 56
J 58
J 60
J 62
J 63
J 66
J 67
J 69
J 70
J 73
J 74 
J 75
J 77 
J 78
J 80
J 81

L.P. de Rook, vishandelaar
W. Postma, jager
F. Tuinier, werkman
J. de Boer, bootsknecht
S. de Jong, brugwachter
D. Dijkstra, sluisknecht
S. Coehoorn, sluisknecht
A. Coehoorn, brugwachter
J. Rottine, visroker
P. Bootsma, visser
A. Woudhuizen, visroker
G.T. Bootsma, visser
J. Vogelzang, kapitein
F. en H.F. en G.F. Bootsma, vissers
Tj. K. Kuipers, werkman
A. Kooy, schilder
W. Toering, visser
M.R. Lemstra, houtzager
O. Woudhuizen, visroker

Zeedijk

K 17
K 18
K 2
K 24
K 25
K 27
K 28
K 29
K 3
K 30
K 31
K 33a
K 4
K 5
K 6

Andries Visser, visser LE 64
H. Lemstra, schipper
E. de Vries, werkman
J.H. Hooisma, veehouder
T. Harder, arbeider
J. Wind, ijzerwerker
B. Schurer, scheepsklinker
K. v.d. Werf, scheepsklinker
O. Poepjes, visser
H. Planting, scheepstimmerman
G. Bloem, timmerman
L. v.d. Veen, timmerman
G. Wierda, wagenmaker
K. Verbeek, houtzager
H. Bijl, werkbaas

1. Veehouder Teake Huitema,
2. Roelof Hoekstra.
3. Eelke Rippen.
4. Wiebren Visser.
5. Rens Friso Visser.
6. Obbe Poepjes.
7. Rintje Ritsma.
8. Jan Wouda.
9. Albert Zandstra.
10. Berend Slump.
11. Werkplaats Willem de Blauw.
12. Pastoor Metz.
13. Rooms Katholiekenkerk.
14. Gebouw Us Thûs.
15. Paulus de Groen.
16. Minze Zeilstra.
17. Kier van der Wal.
18. Marius Visser.
19. Siemen Seldenthuis.
20. Weduwe Kaatje Feenstra (Wiebe's).
21. Weduwe Samplonius.
22. Leeuwke Bootsma.
23. Gauke Bootsma.
24. Pakhuis Sjerp de Blauw.
25. Kroes, schipper.
26. Sake Bergsma (zoon Jan).
27. Werkplaats Stoffel Hornstra.
28. Klaas Wouda (Bek en Eagen).
29. Tjalling Kuipers.
30. Meinse de Vries (Bakje).
31. Bartele Kelderhuis.
32. Manus Wouda.
33. Andries Koornstra.
34. Jantsje de Vries (Fan't Eine).
35. Liekele Poepjes.
36. Willem de Blauw.
37. Harmen Wouda (Purol).
38. Piet Ruurda (Hazze).
39. Alle Visser (Lammje's).
40. Gebr.Visser (de Mosjes).
41. Roel van Slageren.
42. Jelle Visser (Witte)
43. Weduwe Zandstra (Urker Aaltje).
44. Gebouw Leger des Heils.
45. Chris van Slageren, en Synagoge.
46. Jouke Wagenmakers.
47. Slagerij Lageveen.

48. Timmermanwerkplaats 3x Fa. Bouma?
49.?
50.?
51.?.
52. Willem Friso.
53. Bauke Kuipers.
54. Stavinga.
55. Jan Kok.
56. Sake Visser (de Rus).
57. Jacob Thijsseling (zoon Douwe).
58. Jelle Visser (Foekje's).
59. Teade Wouda.
60. Douwe Thijsseling.
61. Arend Toering.
62. Stoffel Hornstra.
63. Sake Visser (Tjeake).
64. Anne Visser (Iebel).
65. Armenhuis.
66. Jen en Rens Feenstra (snoepwinkeltje).
67. Deinum (schipper)
68.?
69. Peke Wouda (groente en fruit).
70. Bartele Ester, aardappelhandel.
71. Slagerij Wiersma.
72. Bakkerij Vos.
73. Smederij Van der Berg.
74. Bakkerij Knol.
75. Jacob Visser (Jappie van Kleis).
76. Feikje Hogeterp.
77. Dames Kolk.
78. Hendrik Hogeterp.
79. Harriet Kingma.
80. Gebouw Us Honk.
81. Opslag bakkerij Douma.
82. Pieter Rippen.
83. Meindert Oebeles.
84. Klaas Atsma.
85. Opslag lompen en metalen Jacobs.
86. Woonhuis Jacobs.
87. Johannes de Jong. En Sake Visser (Reade sake)
88. Marchien de Vries, kruidenierster.
89. Bakker Douma.
90. Boerderij (ouders Harm Sterk).
91. Willem van der Bijl.
92. Woonhuis ouders Harm Sterk.
93. Siebolt van der Bijl.
94. Lubbert Coehoorn (Luubéééérrrr).
95. Anton Beljon, fietsenmakerij.
96. Magazijnopslag Fa. Molenberg.
97. Bakkerij, Hennie Haverman.
98. Joost Kuipers (voorn).
99. Weduwe De Jong-Schippers.
100. Jan Bijma.
101. Marten Feenstra (Oeke's).
102. Reyenga, snoepwinkel.
103. Klaas Jongsma (mekkie).
104. Gebr. Rottiné 3x (Klutsen).
105. Bakkerij, Dominikus Thijsseling.
106. Wietse Postma (wildjager).
107. Café, Pietje van der Werf.
108. Pakhuis, Fa. De Groes.
109. Paardenstalling: Café Centrum.
110. Dames Tulleners.
111. Bosma, schoenhandel.
112. Bakkerij, Jan Koopmans.
113. Klaas Muurling, vrachtrijder.
114. Coöperatieve kruidenier HAKA.
115. Bernardus Beljon, zadelmakerij.

Markt - A. Noppert.
Markt - Azn. H.J. Molenberg, manuf.mag
Markt - Babois, comestibleswinkel (kruidenierswinkel)
Markt - Bernard Bijlhout
Markt - Boonstra, klompenwinkel
Markt - Brandenburg
Markt - Gerard Hooiring
Markt - Haaije Schotsman, later Muurling
Markt - Haveman, bakkerij
Markt - Henk Hofstra
Markt - J. Zwart
Markt - Jan Andela en Griet Andela-Tielenburg
Markt - Janke en Fimke v.d. Bijl, zij hadden daar een dames hoedenzaak
Markt - Jelte de Jong tapijtwinkel (tevens brugwachter)
Markt - Speijer
Markt - W. Gerber
Markt - 11 - J.J. Kienhorst. Hotel-Cafe-Rest. Centrum
Markt - 13 - B. Lienos
Markt - 2 - P. Zwart, Autobevrachtingsdienst (Rijks) Sub-agent
Markt - 2 - P. Zwart, sigarenwinkel
Markt - 4 - S.H. Zijlstra, kapper, parfum, bijouterieën
Markt - 6 - A. Koning, slager, de slagerij werd later voortgezet door zijn zoon Jan, later R. Sjoukes.
Markt - 9 - K. Muurling, Vrachtautod. Lemmer- Heerenveen