Bles, Franke

Franke Bles, (kantoorbediende te Heerenveen) geboren op 4 juli 1923 te Terband, overleden op 31-05-1945 te Bergen-Belsen.

In verband met zijn verzetsactiviteiten, zoals het wegbrengen van bonkaarten en valse persoonsbewijzen, sliep Bles doorgaans niet in het ouderlijk huis. Toen dit door omstandigheden op 10 mei 1944 wel gebeurde, deden Landwachters een huiszoeking. Bles werd gearresteerd toen in zijn jaszak bezwarende papieren werden gevonden. Via het Huis van Bewaring in Leeuwarden kwam hij terecht in kamp Amersfoort. Uiteindelijk werd hij gedeporteerd naar het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar hij op 31 mei 1945 stierf.

  • Buiten Heerenveen waren al eerder L.O.- en K.P.-rayons opgericht die (met hulp van trouwe, over-wegend vrouwelijke koeriers, onder wie Sietske de Glee, Gretha de Beer uit Nieuwehorne enCatrientje Boerma uit Oudeschoot) onder leiding stonden van mannen als Bouwe van Ens, vee-houder/melkrijder te Oude- en Nieuwehorne; veehouder Pier Dijkstra te Hoornsterzwaag/Jubbega enveehouder Hendrik Marcus de Jong te Bontebok. Vooral De Jong (overtuigd communist met deschuilnaam “Hare Majesteit”) bleek achteraf (met een schare van trouwe medewerkers, w.o. HendrikKlaver, zijn vrouw Froukje Talsma en Sietse Aardema en zijn vrouw) voor honderden (voornamelijkJoodse) onderduikers onnoemelijk veel te hebben betekend. De door bovenstaande mensen op-gezette bevoorradingslijnen liepen ondermeer van Ab Krikke (gemeenteambtenaar) via LammertKoopman (koster bij de Gereformeerde Kerk in Heerenveen) naar Piet Boerma (dominee) inOudeschoot naar dorpen als Oude- en Nieuwehorne, Bontebok, Jubbega en Hoornsterzwaag. Dezegecombineerde rayons hielpen zoveel mogelijk vluchtelingen (onder wie ook gestrande geallieerdevliegeniers) aan onderduikadressen (niet zelden in bietengaten, achter boerderijen), vervalste per-soonsbewijzen (met hulp van ondermeer Ab Krikke) en gestolen bonkaarten, maar waren tussendoorook actief met het collecteren van geld en het verzamelen, smokkelen en verbergen van wapens. Velenvan de hier genoemde verzetsmensen werd het aan de eind van de oorlog te heet onder de voeten,nadat op 14 oktober 1944, kort na “dolle dinsdag” (5 september 1944) en de bevrijding van deZuidelijke Nederlanden een S.D.-kommando*in Heerenveen neerstreek en moesten zelf onderduiken.Enkele verzetsmensen, onder wie Franke Bles (kantoorbediende in Heerenveen) en Jan Folkert deJong (winkelier), werden opgepakt en kwamen via de Crackstate-gevangenis (waar gemiddeld zo’n60 tot 70 gevangenen zaten opgesloten) uiteindelijk in een concentratiekamp waar ze de ontberingenniet overleefden. Verzetslieden als Bouwe van Ens en Sybren Sijtsma werden echter beiden in denacht van 12 op 13 april 1945, na maanden van martelingen in de Crackstate-gevangenis op deSpitsendijk onder Luinjeberd door de S.D. gefusilleerd. Ook Jan Boersma en Luitjen Mulder vonden,na gruwelijke folteringen op Crackstate een geweldadige dood. Andere gevangenen (onder wiedokterVerdenius) waren zo bang te worden gemartelddat zij zelfmoord pleegden.

Bron: HET LOT KOOS ZIJN HELD JAN KRUIS

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.