Bijlage LE 21

Van Marie Jansen-Klappe uit Delpher.nl: LE 21 in de krant van 24-12-1951

Van voor naar achteren de LE 21, LE 19, LE 98, LE 47 en de LE 6

  • Gerben Groenhof: Op de foto de ‘boeier’ van mijn grootvader. De witte, helemaal achteraan. Zie jaarboek Fries Scheepvaartmuseum 2020.

Een afdruk van de bemanning 1965. In 1957 voegde de LE 21 weer een zege aan zijn lange erelijst toe. Hier ziet u de bemanning van de Lemster aak, die de LE 21 naar de overwinning zeilde. V.l.n.r.: Marten Poepjes te Sneek; Andries Fleer, toen nog eigenaar van het schip; Marten Zeldenthuis; een Utrechtse vakantieganger; Gerrit Rottiné; Steven Visser en de Utrechtse zwager van zoon Jan Fleer. Op de voorgrond zit Andries Bootsma en knielt Jan Fleer, tot voor kort nog eigenaar van de bekende Lemster aak.