K

Kaatsje, Klaas fan.

Klaas Poepjes.

Gezinsaanduiding, naar moeder.


Kabeljauwen, de.

Gebroeders Seefat.

Fantasienaam bedacht door Marten Apperloo. (1906 - 1978)


Kajè.

Klaas Jansma.

Initialen in de Zuid-Friesland.

Kajè (Fr. cahier, ‘schrift’)


Kakedé.

K. Corée.

Naar zijn naam.


Kapokbear, de.

Jan Luiten.

Was een forse gestalte.


Kater Anne.

Anne de Vries.

Hartstochtelijk jager, visser en eierenzoeker voor zijn hobby.


Keallekeapman, de.

Johannes S. Visser.

Veehandelaar, vooral in kalveren.


Kêk, Jan.

Jan Hoekstra.

Follegaaster broodventer die cake wat apart uitsprak.


Ketje, Jan

Jan Visser Hendrikzoon

Ketje of ket is een Brussels woord voor kind of jongen, meer specifiek een buitenjongen.

Als bijnaam kreeg ik “Jan ketje”. ’s Avonds mochten wij graag buiten spelen. We speelden dan met z’n allen “hoekje besjen; kotteploegje en zoek boartsje”.


Kluts, de.

Gebr. Haagsma.

Droegen opvallend hoofddeksel, 'de kluts'.


Kluitjesman.

Johannes van de Tuin

?


Kernkop, Klaas.

Klaas Samplonius.

Weigerde bewakingsdienst bij kernwapens.


Kielsgat, Manus.

Manus Bootsma.

Had door kanker een gat in zijn keel, ook Manus Oaly.


Kikkert.

Familie van Eijk.

Mannen met lange ledematen.


Kit Haaie.

Haaie Haisma.

Als smid zijnde verkocht hij kolenkitten, en was door zijn werk vaak zwart om 't gezicht.


Kleis Jappie, fan.

Jacob Kleis Visser.

Gezinsaanduiding, naar vader.

Foto van Ans Kamstra: Links; Jacob Kleis Visser. (Jappie van Kleis) Rechts; Pieter Bijlsma, hij woonde op het hoekje van de 4e Parkstraat, naast Leeuwke en His Zandstra.


Klem Jan.

Jan Scheffer.

Had als kieper de bal klemvast in zijn handen.


Klepperman, Teun, de.  En Klopper, Joast, de.

Teun Leentjes, Joost Kuipers en Jan Scheffer.

Hun werk was, mensen te wekken.


Klodder, Klaas.

Klaas de Jong.

Schilder.


Klots(je), Jan.

Jan Slump.

Winkelman zonder kassa. Maakte zijn berekeningen op een Klotsje.


Klotsje, Wiebe.

Wiebe Verhoef (f).

Werd bestolen van zijn papieren zakje met weekloon, maakte veel misbaar over het verdwijnen van zijn 'Klotsje'.


Klokkermaker, Jouke, de.

Jouke Wagenmakers.

Was klokkenmaker van beroep. En had zijn zaak in de oude Beneden Schans te Lemmer.


Klutsen, de.

Hendrik, Harm en Jan Rottiné.

De gebroeders Rottiné, bij elke Lemster indertijd bekend als De Klutsen. De bijnaam hadden zij geërfd van hun vader. Hun vader was loods, zoals verscheidene anderen in die tijd in Lemmer. Een Belgische? schipper die uit een stuk of vijf loodsen kon kiezen nam Rottiné senior. Met de woorden ‘Dat mannetje met die klöts moet ich haben’. Vanaf die tijd was de familie in Lemmer onder die naam bekend.

Foto van Hans Poepjes: Op deze foto zien we Jan, Harm en Hendrik Rottiné, op het Skieppedykje. Het zal zijn geweest in de jaren dat zij niet meer werkten en vaak met hun drieën op stap waren. Jan en Harm hadden meest wat losse werkzaamheden. Drie eenvoudige steentjes naast elkaar op het nieuwe kerkhof herinneren ons nog aan hen.


Knarsebiter, de.

Gerrit de Blaauw.

Knarsetande nogal luidruchtig.


Knip, de.

Andries Scheffer.

Leefde extreem zuinig, paste op 'de knip'.


Knoffel, Maarten.

Maarten van der Wal.

Was wat onhandig, liet een bus verf van boven naar beneden vallen.


Knoop in het skelkje.

Oene Oene Plantinga.

Droeg schort in knoop als een vrouw.


Knoop Andries.

Andries Koornstra.

Heit verkocht o.m. knopen in zijn winkel.


Knor, Bouwe.

Bouwe Zijlstra.

Ademde rochelend in bij het praten.


Koaning fan de Skâns.

Andries de Vries.

Straalde autoriteit uit.


Koaning fan 't Ein.

Herbert van de Bijl.

Leek autoritair, woonde op het turfland.

Herbert van der Bijl.


Koekje, Marten en Janus.

Marten en Janus Coehoorn.

Niet helemaal bekend, maar waarschijnlijk grote koekjes-eters.


Koekoek, de.

Gerrit Albers de Hey.

Had een opgezette koekoek boven de buitendeur.


Koeliedrijver, de.

Otto de Rook.

Werd na terug keer uit Indië voorman in de netten-breierij, daar eiste hij hoge prestatie van de arbeiders. Bewoonde een bovenwoning aan 't Leeg te Lemmer.


Kont, Albert.

Albert Coehoorn.

Hoefsmid met een gespierd postuur.


Kont, Jan.

Jan Dijkstra.

Was door zwaar werk kromgegroeid, en liep met kont naar achteren. Er werden meerdere met de bijnaam kont(sje) genoemd in Lemmer.


Koos doe je mond open.

Koos Huisman.

Koos had een vergroeide mond.


Korea Hinderik.

Hendrik Stuiver.

Heeft in Korea gevochten.


Kromme Goune.

Gauke Bootsma.

Had een vergroeide rug.


Kruk, Hette, de. Kruk, Steven. En Krúk Tsjebbe..

Hette Kuipers en Steven Bosma en Tsjebbe Zandstra.

Liepen met krukken.


Kryt, Hidde. En Kryt, Jan.

Hidde Coehoorn en Jan de Vries.

Hadden beiden spierwit haar.


Kuch, Kobus.

Kobus Bergsma.

Naar stripfiguur.

Ik ben Kobus Kuch
Kom van Burgerbrug.
Doch beschouw me niet als een sul,
Hoe je 't ook beziet
mensch vergis je niet
want ik ben een beste knul.
En ik dien den Staat
als een goed soldaat.
aan de grens of kust
Zeg maar waar je me lust.
'k Waak voor groot en klein
en trek nooit de lijn
ieder kan dus rustig zijn!

Ik ben Kobus Kuch uit Burgerbrug.
'k Voel me vroolijk vrij en fit.
Ik ben wat je noemt een lid
waar de geest van De Wit en De Ruyter nog in zit.
Ik ben elken vijand steeds te vlug.
niemand heeft van mij terug.
Wie staat altijd op de bres in Burgergrug
KOBUS KUCH! ! !

'k Zing m'n leven lang
van: We zijn niet bang!
Als het moed dan vlam ik van moed!
'k Heb een tijd gevrijd
met een keukenmeid.
dus voel ik me goed doorvoed.
's Zondags kip of duif
's Maandags varkenskluif,
's Dinsdags zóó'n homp worst.
En geen dag leed ik dorst!
Heel de compagnie
keek vol jalousie
elken dag naar mijn Marie.

Refrein

Als er één soms zegt:
Een soldaat heeft 't slecht.
Beste man, die weet er van niks van.
Want ik lach voor twee
steeds op de chambrée.
'k Ben zoo zorgeloos als 't maar kan!
't Is van uur tot uur
een gezondheidskuur.
en je word Als vent
Moeders pappot ontwend.
En wat is er nou
schooner dan de trouw,
aan ons fiere Rood-Wit-Blauw.


Kûper, Hidde, de.

Hidde Visser.

Bijnaam naar zijn beroep: Vatenbinder, kuiper. Vroeger werden de delen van de vaten niet met ijzeren banden maar met bewerkte wilgentenen verbonden.


Kwêk of Kwek-ien, de.

Geert Poorten.

Geert hield eenden. Er werden meerdere 'kwek of 'kwekje' genoemd in Lemmer.


Kwikstaart, de.

Dominee Keuzenkamp.

Droeg altijd opvallend rokkostuum met lange flappen.


Kyp, Arjen.

Arjen van der Molen.

Arjen hield kippen.


Kyp, Roelof, de.

Roelof de Haan.

Humoristisch bedoeld naar de achternaam 'Haan'