Inlaatsluis Tacozijl bij Lemmer

In de directe nabijheid van het ir. D.F. Woudagemaal staat een inlaatsluis. Deze sluis heeft als functie om in tijden van aanhoudende droogte water vanuit het IJsselmeer de Friese boezem in te laten stromen.

Bovendien beschikt Wetterskip Fryslân over een inlaatsluis ter plekke van Teakesyl (Tacozijl), de locatie van een vroegere "zeezijl", in de volksmond ook wel Ald-Teakesyl genoemd.

Niet alleen de provincie Friesland heeft belang bij deze zoetwaterinlaat, maar ook een deel van de provincie Groningen. Op verzoek van Groningen kan er water worden doorgevoerd. Het water gaat via het Stroomkanaal naar de Grote Brekken en komt dan in het Prinses Margrietkanaal en uiteindelijk bij Gaarkeuken in het Van Starkenborghkanaal.

26 augustus 1938 is om 12 uur op last van Gedeputeerde Staten van Friesland de inlaatsluis bij Lemmer in bedrijf gesteld. De openstelling is zonder enig officieel vertoon van autoriteiten geschied. De sluis is gebouwd voor rekening van de provincies Friesland en Groningen in de onmiddellijke nabijheid van het provinciale stoomgemaal bij Tacozijl.

Door middel van deze sluis zal het in de toekomst mogelijk zijn het water in de Friese en Groningse boezem op peil te houden door inlating van water uit het IJsselmeer. De onderbouw werd geheel in gewapend beton uitgevoerd, waarvoor twee inlaatgangen van ieder 18 m 2 werden gemaakt.

In de bovenbouw, welke uit metselwerk bestaat, geschiedt de bediening, waarvoor geen machines zijn geplaatst. Op eenvoudige wijze kunnen de schuiven omhoog worden getrokken en kan het water binnenstromen. Teneinde onder gronding te voorkomen, is voor de sluis een groot zinkstuk gelegd.
De onderbouw is uitgevoerd door de aannemer J. G. Steensma, te Lemmer, en de bovenbouw door de Machine- en IJzergieterij v/h. Wispelwey en Co. te Zwolle. Bron Wikipedia