Foto's skûtsjesilen - Lemmer

Het bestuur van 'De Zevenwolden' poseert voor de fotograaf in 1923. Boven, v.l.n.r.: K. Nauta, Jurjen de Rook. Tjebbe de Jager,  Lijkle Poepjes en Hendrik Tijsseling. Onder, v.l.n.r.: Jurjen Pen, H. Schotsman, Dirk de Boer en Sjeerp de Blaauw.

1923

1925

1926

1930