Bruggen, Lemmer |2|

De Plugsbrêge, 1790: Er was nog een brug, die net als Hottinga's brug en de Langebrug over het Dok, geel geverfd was. Deze brug werd Plug's brug genoemd. Omdat de brug in die tijd vlakbij het huis van Plug (Plug was de bijnaam, van een bij de brug wonende schoenmaker) stond. In 1886 werd de Rien tussen deze twee bruggen gedempt en kreeg de naam de Gedempte Gracht.  De Plugsbrêge werd afgebroken in ± 1890.

  • De Plugs brug die over de Lemster Rien lag ter hoogte van de hervormde kerk. Rechtdoor ging je naar het Tjeukemeer en rechtsaf de Zuiderzee op.

Hier is de brug van de Oudesluiskant te zien

De 'Blokjesbrege' 

Nog een foto van de blokjesbrug van uit een ander oogpunt gezien. Op rechts zien we de bazaar van Noppert. Het hokje dat links van Noppert staat was in gebruik van de nachtwachten. Naar ik meen werd daar ook wat brandweer materiaal bewaard. Dan volgen de bakkerij van Loen en de slagerij van Wiersma. Later beide in het bezit van Wiersma. Het volgende huis we zijn dan de toegang van de Dubbelsteeg voorbij, is de latere woning van mevrouw Berkenpas.

Door de bomen wordt de rest van de oude sluis aan het gezicht ontrokken. Dan is nog een deel te zien van kruidenier Johannes Zwart, later Aquatron. Daarnaast nog het waterschapsgebouw links daarvan wordt het weer onduidelijk, het hoge dak is van de ULO school. Bij de brug nog het oude draaiwerk en de bomen met het hek dat daar aan scharnierde.

Detailfoto van bovenstaande

Detailfoto van bovenstaande

Een sepiatekening van J. Bulthuis uit 1790.

Gezicht op de Blokjesbrug vanaf de Schulpen. Achter de brug zijn de sluisdeuren en de bedieningsbomen van de Oude Sluis zichtbaar.

Detailfoto van bovenstaande

Een foto van Oudesluis en omgeving die in 1936 uit Lemmer naar Munnikenburen werd verstuurd. We zien hier op de linkerkant een deel van de vroegere Andringastate. Het gedeelte dat door Mevr. De Vries, werd bewoond, later de winkel van Expert-Bijlhout. De bakkerswinkel van De Haan, met reclame van Ringers, aan de muur. De drogisterij van Boonstra, met de steen van de watersnoodramp van 1881. Nog altijd moeten we Siemen v.d.Wal, dankbaar zijn dat hij die steen uit het puin heeft gered en gezorgd dat die weer in de nieuwbouw van de Amro Bank, werd geplaatst.

Op de hoek van de Schulpen en Oudesluis, de sigarenzaak van Propsma, die meteen schippersbeurs was. Daarnaast de bakkerij van de familie Oldendorp en het pand van Beljon. Toen waarschijnlijk nog als fietsenzaak. Dan de bakkerswinkel van Van der Geest en het pand van steenkolenhandel Wierda. Duidelijk is te zien dat het daarvoor nog breder was. De Tijsselings, zouden wel willen dat het nog zo was, dan hadden zij ruimte voor een groter terras.

In de oorlogsjaren werd de doorvaart daar verbreed. Opdat de schepen van de bezetters meer ruimte zouden hebben. Hun nakomelingen hebben daar nog iedere zomer genot van. Van de Kortestreek, is de hoek van de smederij van Van Putten, te zien mat daarnaast het gymnastieklokaal en de ULO school. Aan de waterkant de oude muziektent, de voorganger van de tent die later aan het eind van de straat werd gebouwd. Het huis van Th. Visser, de tegenwoordige SNS Bank, is nog net te zien.

Aan de andere kant van de Oudesluis, alweer een bakkerszaak, die van Loen. De doorvarende schepen met vaak grote gezinnen waren graag geziene klanten. Geen wonder dat de bakkers zich het liefst rond de vaarweg vestigden. Er werd dan wel eens gezegd dat je vanaf de bruggen een stuk of acht bakkers met een steen kon raken. Immers even verder op de Kortestreek, was dan nog De Bruin, te vinden, vooraan in de Schans Jan Koopmans, aan de Vissersburen zijn broer Pieter Koopmans en hier vooraan op de Nieuwburen mijn Grootvader, Johannes Schirm.

Naast de bakkerij van Loen, staat nog een hokje. Naar ik meen was dat in het verleden het onderkomen van de nachtwachten. In later jaren werd dit gebouwtje voor 50 gulden door Hendrik van Loen, van de Gemeente Lemsterland gekocht. Voor een beter uitzicht en een wat groter tuintje. Dan zien we Noppert's bazaar, een zaak waar praktisch geen nee te koop was. Op de hoek van de sigarenzaak van Piet Zwart, met de toepasselijke naam "t Hoekje" Daar kon men ook terecht voor sportartikelen. Dat zal in die jaren wel hoofdzakelijk het tenue van de V.V. Lemmer zijn geweest en misschien een paar voetballen.

Voor de deur van Zwart, loopt iemand met een viskar. Dat lijkt mij Andries Visser (panne) op weg naar zijn standplaats naast de brug op de Schulpen. Op de voorgrond het brugwachterhokje met wat mensen er omheen. De beide mannen aan de waterkant zouden wel eens twee van de gebroeders Rottiné, kunnen zijn. Aan de walmuur hangt een ladder om gebruikt te worden voor het geval er eens iemand te water zou raken. Men was toen nog beter op een ongeval voorbereid dan tegenwoordig, want vorige week hoorde ik dat bij de brug helemaal geen reddingsmiddelen voorradig zijn.

De brug is nog de oude Blokjesbrug, die uit twee kleppen bestond. Aan de mechaniek van die brug mankeerde nog al eens wat en Van Putten was daar de vaste onderhoudsman. Vaak heb ik de opmerking gehoord dat de man daar wel van kon bestaan. Geregeld werk voor de Gemeente, mooier kon het immers haast niet.

Evert de Vries

Detailfoto van bovenstaande

Detailfoto van bovenstaande

Hier wringt zich een zeiljacht door de Truitjezijlbrug. Voor de brug, wacht men gelaten tot de brug weer neergaat. Maar o wee de arme brugwachter, wanneer dit om twaalf uur gebeurde. Dan stonden de arbeiders van de Houtmolen en scheepswerf te trappelen om bij de warmte te komen. Dan werden ook wel de nodige opmerkingen over en weer gemaakt.

Detailfoto van voorgaande

De lange brug

De lange brug over de Dok -1910