Dijken

Dijken (Fries: Diken) is een dorp in de gemeente De Friese Meren in de Nederlandse provincie Friesland. Het is gelegen ten westen van het dorp Langweer en aan de oostkant van het Koevordermeer.
Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Dijken deel uit van de voormalige gemeente Doniawerstal. Tot 1 januari 2014 behoorde Dijken tot de gemeente Skarsterlân.

Het dorpje is oorspronkelijk een boerenstreek met enige opvaarten naar het Koevordermeer. Oppervlakkig gezien lijkt het een ‘útbuorren’ van Langweer, maar oude kaarten laten zien dat de historie van het oude streekdorpje ‘binnen de dijken’ wel wat ingewikkelder moet zijn geweest. ‘Inde Dycken’ (1664), een halve eeuw later ‘De Dyken’ genoemd en nu dus Dijken, had haar eigen dorpsgebied, dat zich volgens W.T. van der Leij uitstrekte tot aan de westkant van het Koevordermeer. Dat wijst op de ontginningsgeschiedenis en een relatie met Smallebrugge nabij Woudsend. Het Koevordermeer was trouwens ooit zo ondiep, dat vee en veedrijvers erdoorheen konden waden. De bebouwing aan de westkant van het Koevordermeer kreeg na de oorlog overigens een nieuwe dorpsnaam: Koufurderrige.

Klokkenstoel

In Dijken stond vroeger een kerk. Rond 1650 was dit kerkje vervallen en rond 1720 was de kerk vervallen tot een ruïne. De kerk was blijkbaar van weinig waarde, aangezien deze niet op afbraak verkocht werd. Bij de kerk stond een klokkenstoel, die op het kerkhof bleef staan na het verdwijnen van de kerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de klok geroofd en omgesmolten in Duitsland. De klokkenstoel werd daarop afgebroken. In 1984 werd een nieuwe klokkenstoel geplaatst met een nieuwe klok. In 2002 werd het kerkhof gerenoveerd.

Wikipedia

Het kerkje dat hier stond was rond 1650 in verval geraakt en rond 1720 was er alleen nog maar een ruïne. Er was geen toren maar wel een klokkenstoel. In de tweede wereldoorlog heeft de bezetter de klok naar Duitsland afgevoerd om als grondstof voor de oorlogsindustrie te dienen. In 1984 is de klokkenstoel herbouwd. In 2002 is de begraafplaats gerenoveerd.

Klok: Tekst op klok:

PETRUS VOCOR / IM MEMORIAM PETRI VAN LEEUWEN
QUI CUM FRATRE SUC ARNOLDO DEDIT PRIORES
CAMPANAS BELLI FURORE SUBLATAS
1924-1949 PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT 708

Vertaling: Ik heet Petrus, ter herinnering aan Petrus van Leeuwen, die samen met zijn broer Arnold de vorige klokken, die door oorlogsgeweld weggevoerd zijn, gegeven heeft. 1924-1949.

reliwiki.nl


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.