V

Verezaaier (s), de.

Tjeerd Kuipers en Tjeerd de Haan.

Het was zo bladstil toen deze mannen zeiden 'koest wol in fear oer it wetter saaie'.


Vliegende Post.

Jakkele Wiarda.

1e klas besteller.

Zittend van links naar rechts: ? van der Veen, ? Schirm, Directeur De Jong, ? Reijenga en Jakkele Wiarda. Staande van links naar rechts: Onbekend, ? Kopen, ? Gelder, ? van der Pol, ? Bakker, ? Eppendorf en twee onbekende kantoormensen.

Een foto van het personeel van het Lemster postkantoor dat in vroeger dagen was gevestigd in een pand aan de Kortestreek, waar later de kapperszaak was van Otter, naast de Lemster boekhandel.

Op de foto staat o.a. nog wijlen Jakkele Wiarda (1877 - 1954) die "de vliegende post" werd genoemd, een eerste klas besteller, die een Koninklijke onderscheiding kreeg wegens 40 jaar plichtsgetrouwe dienst.

Frappant is, dat zijn twee dochters ook bij de post werkzaam waren, evenals een kleindochter, terwijl een kleinzoon nog steeds bij de post werkt (te), al meer dan 25 jaar lang. De twee dochters van Jakkele Wiarda, waren ook nauw betrokken bij de post want de later in Emmeloord wonende mevrouw Van de Loo-Wiarda was 22 jaar eerste klas telefoniste in Amsterdam, en mevrouw Hogeterp-Wiarda, later schoonmaakster op het Lemster postkantoor. En als de stoep geschrobd moest worden moest het water met emmers uit de Lemster Rien worden gehaald, want anders was de regenbak te gauw leeg. En dat allemaal voor twaalf gulden in de maand. Een kleindochter van Jakkele Wiarda, mevrouw Roukema-Hogeterp, was tot haar trouwen toe telegram bestelster bij de post in Lemmer.

Een kleinzoon van Jakkele Wiarda, de heer T. Hogeterp, was ook bij de post werkzaam. Als Wiarda in weer en wind langs kwam was het tijd dat de kinderen naar school moesten. Alles ging te voet vroeger 's morgens vroeg van Lemmer naar Oosterzee, Echten, Kooisloot en via de Zeedijk weer lopend naar Lemmer. Later op de dag was er weer een bestelling. 's Morgens om 4 uur soms al bij de tramboot om de post in de wagens te laden, 's avonds met de posttram mee naar Heerenveen om te sorteren of op een zaterdagavond laat nog even naar Gaasterland met een telegram naar het slot van Van Swinderen. Op Oudejaarsavond moesten eerst alle kaarten weg, voordat Wiarda naar huis kon gaan.