R

Radio.

Johan(nes) de Vries.

De eerste radio van de Veenpolder, van Echten.


Reade Sake.

Sake Visser.

Zeer markante inwoner van de Lemmer. Er waren veel Lemsters met de bijnaam 'Reade' Jelle, Jenne, Joppe, Klaas, enz.

Sake Visser


Regenmaker, Gerryt, de.

Gerrit Hogeterp.

Fanatiek zeiler, die als een soort magiër de wind wilde oproepen en... toen begon het te regenen.


Reidmosk, de. En Reidrotten, de.

Jan en Ale Schippers.

Rietsnijders uit de Veenpolder van Echten.


Reuze Jan.

Jan Poepjes.

Groot en sterk persoon.


Rijs, Jan.

Jan Atsma.

Rijsvlechter bij de dijkaanleg.


Riispikker Roel, de.

Roel(of) Kingma.

At veel rijst, in verband met maagklachten.


Rockefeller.

Jan Bergsma.

Handelde in Petroleum.


Roet, Steven.

Steven Visser.

Stak zijn hoofd in de schoorsteen, terwijl de schoorsteenveger een massa roet naar beneden gooide.


Rokertje.

Andries de Blaauw.

Even een rokertje doen.


Rot, Anne.

Anne Rottiné.

De Familie Smink, en later familie van der Sluis, werden ook zo genoemd 'Rot' Snelle zwemmer.


Rus, de. - Sake de Rus.

Sake Visser. Ook werd Jan Atsma 'De Rus' genoemd (Familie van Sake Visser)
De schouw van deze communist hete 'De Vrije Rus' omdat Sake veel met Rusland ophad.

Sake de Rus.