Home » Lemmer » Portretten |1| » Portretten |8|

Portretten |8|

De heer met de hoed op schoot is Meint Gaasbeek, opa van Rienk Gaasbeek. Vrouw midden voor met hoed , beppe Gooitske van der Veen, (mem van ome Herre) De allerrechtst persoon zittend op de grond lijkt Koenraad de Vries.

Foto van Mini Loen-Toering, zat ook deze foto. Er staat op geschreven: Wij! en ons 'sportveld!' Een deel van de mensen is in een wit tenue, dat zullen dan de sporters wel zijn en de anderen de toeschouwers. De man in het midden lijkt mij Lex Loen te zijn, die daar achter staat doet mij aan Jaap Zwart denken.

Deze foto is genomen achter het dubbele huis aan het deel van de Langestreek voorbij ‘Hollander’. Daar woont nu Marten Coehoorn. Het zijn kinderen van Wietze van der Bijl. De familie Toering woonde daar toen naast.)

De kinderen zijn volgens de aantekeningen achterop Meinte en Popkje van der Bijl. Nog wel een paar bekende namen in Lemmer. De vrouw lijkt mij een buurvrouw te zijn. Zij staat tenminste achter het hek. Zij werd hier opoe Schokker – de Jonge genoemd.

Achterop deze foto, afkomstig van Minie Loen – Toering, een volledige namenlijst. Boven v.l.n.r. Pietje Coehoorn, Grietje Kok, Anneke Dijkstra, Froukje en Hasseltje Hogeterp.

Onderaan de chauffeur Frans Coehoorn, Johanna Brouwer, ? Jonker, Freerkje Bakker, Antje Wouda, Joukje Kamminga.

Dr. Jan de Vries, van 1863 tot 1884 geneesheer te Lemmer.

P.H. Wouda, 1918. Stoomzagerij Sleeswijk.

Nieuwsblad van het Noorden, 20-03-1928: Ds. D. Zoete, N. H. predikant te Lemmer, geboren in 1852, heeft tegen 1 juli a.s. emeritaat aangevraagd, na een evangeliebediening van ruim 40 jaren.

Ds. A. de Geus, 1908 en 1920 Ger. Kerk.

A. B. H. Funcke, 1912 Hoofd Chr. School

Burgemeester Luiking, Lemmer.

K. de Rook, 1925 Friesch voordrager, Lemmer.

H. Hulscher, kerkmeester van de Willibrorduskerk, te Lemmer 1929.

Ds. A. Keuzenkamp, 1932 Ned. Herv. pred. te Lemmer.

J. Raadersma, schoolhoofd te Lemmer, 1929.

Foto van Ton Kamminga: Jimke Kamminga (1885 - 1953) en Jannetje van den Broek (1886 - ong. 1955) Opa was metaalwerker op een scheepswerf in Lemmer.

De heer Jan Kamminga.

In de tuin van de familie Kamminga; Ton Kamminga vertelt: Op de familiefoto staan behalve mijn Opa en Oma al hun kinderen: Jouk, Aart, Jan, Jacoba (Coba), Dreesje en Renze. De andere zijn aanhang of vriendinnetjes. Ik weet niet met zekerheid wie wie is. Helemaal onderin, met de hand boven z'n ogen is mijn vader Renze (1923). Heeft u meer informatie? graag naar Ton Kamminga spacelynx@gmail.com