Informatie » Lemmer » Portretten |1| » Portretten |8|

Portretten |8|

Foto van Fenna Zandstra: Fenna vertelt; dit zijn pake en beppe Smink, mijn mem haar pleegouders waar ze groot is gebracht. Pake Smink was vroeger conciërge van de Wilhelminaschool.

Foto van Fenna Zandstra: Fenna vertelt; pake en beppe Smink met heit en mem en mijn oudste broer Bertus

Foto van Wim de Roos: Drie generaties de Roos, Polderdijk 9. ± 1956;  Evert, Arjen en Willem

Foto van Binne Toering: Van links naar rechts: Hendrik Kok (later bregewipper) Binne Hak (de pake van Binne Toering) , Sjoerd Kuipers en Poppe Kok (binnenvisser en stoker op het stoomgemaal)

Foto en tekst van Martje Porsinck: Winter 48/49. Links: Martje Poepjes (nu: Porsinck); dochter van Jaap Poepjes. Midden: Jana Scholten; dochter van Berend Scholten. Rechts: Grietje Rippen; dochter van aardappelhandel Pieter Rippen uit de Schans

Foto en tekst van Martje Porsinck: Nog een fotootje van toen er nog conductrices op de bus waren. Rechts mijn vriendin Jannie Scholten. De naam van de andere conductrice ben ik vergeten. Maar volgens mij woonde zij in Achterom. 

Foto van Fenna Zandstra: Albert Smink, hij was conciërge van de Wilhelminaschool.

Foto van Iemkje Van der Veen: Pake Willem Toering omstreeks 1942. 

Iemkje Van der Veen: Us heit Arend Toering, aan het Helmhout Van de Lemmer 62.

Foto van Anne-lise Terlouw, Anne vertelt: Mijn lieve Mams Elisabeth Geertruida Hoekstra, dochter van Rinze en Akke Hoekstra, zij werkte toen bij kruidenier Albino op de hoek Emmakade/Schans.

De heer met de hoed op schoot is Meint Gaasbeek, opa van Rienk Gaasbeek. Vrouw midden voor met hoed , beppe Gooitske van der Veen, (mem van ome Herre) De allerrechtst persoon zittend op de grond lijkt Koenraad de Vries.

Foto van Mini Loen-Toering, zat ook deze foto. Er staat op geschreven: Wij! en ons 'sportveld!' Een deel van de mensen is in een wit tenue, dat zullen dan de sporters wel zijn en de anderen de toeschouwers. De man in het midden lijkt mij Lex Loen te zijn, die daar achter staat doet mij aan Jaap Zwart denken.

Deze foto is genomen achter het dubbele huis aan het deel van de Langestreek voorbij ‘Hollander’. Daar woont nu Marten Coehoorn. Het zijn kinderen van Wietze van der Bijl. De familie Toering woonde daar toen naast.)

De kinderen zijn volgens de aantekeningen achterop Meinte en Popkje van der Bijl. Nog wel een paar bekende namen in Lemmer. De vrouw lijkt mij een buurvrouw te zijn. Zij staat tenminste achter het hek. Zij werd hier opoe Schokker – de Jonge genoemd.

Achterop deze foto, afkomstig van Minie Loen – Toering, een volledige namenlijst. Boven v.l.n.r. Pietje Coehoorn, Grietje Kok, Anneke Dijkstra, Froukje en Hasseltje Hogeterp.

Onderaan de chauffeur Frans Coehoorn, Johanna Brouwer, ? Jonker, Freerkje Bakker, Antje Wouda, Joukje Kamminga.

Dr. Jan de Vries, van 1863 tot 1884 geneesheer te Lemmer.

P.H. Wouda, 1918. Stoomzagerij Sleeswijk.

Nieuwsblad van het Noorden, 20-03-1928: Ds. D. Zoete, N. H. predikant te Lemmer, geboren in 1852, heeft tegen 1 juli a.s. emeritaat aangevraagd, na een evangeliebediening van ruim 40 jaren.

Ds. A. de Geus, 1908 en 1920 Ger. Kerk.

A. B. H. Funcke, 1912 Hoofd Chr. School

Burgemeester Luiking, Lemmer.

K. de Rook, 1925 Friesch voordrager, Lemmer.

H. Hulscher, kerkmeester van de Willibrorduskerk, te Lemmer 1929.

Ds. A. Keuzenkamp, 1932 Ned. Herv. pred. te Lemmer.

J. Raadersma, schoolhoofd te Lemmer, 1929.

Foto van Ton Kamminga: Jimke Kamminga (1885 - 1953) en Jannetje van den Broek (1886 - ong. 1955) Opa was metaalwerker op een scheepswerf in Lemmer.

De heer Jan Kamminga.

In de tuin van de familie Kamminga; Ton Kamminga vertelt: Op de familiefoto staan behalve mijn Opa en Oma al hun kinderen: Jouk, Aart, Jan, Jacoba (Coba), Dreesje en Renze. De andere zijn aanhang of vriendinnetjes. Ik weet niet met zekerheid wie wie is. Helemaal onderin, met de hand boven z'n ogen is mijn vader Renze (1923). Heeft u meer informatie? graag naar Ton Kamminga spacelynx@gmail.com 

Een opname van een oude van dagenreis, genomen op 24 juni 1931 in Huisterheide.

Op de bovenster rij v.l.n.r. onbekend, Douwe Thijsseling, Jelle Visser, onbekend, Anne Visser, onbekend, Siebe Zandstra, en Sake Visser.

Op de tweede rij v.l.n.r. vrouw Postma (Beppe Kee), Vrouw v.d. Veen (beppe Gooitske moeder van Herre v.d. Veen, die vroeger op de Pietersbuurt woonde), Rottiné, vrouw R. Rottiné-Spiekholt, onbekend, vrouw Jongsma, en Clara Visser Zandstra.

Op de onderste rij v.l.n.r. Postma, Jan Visser, Hendrik Coehoorn, Doris Meijer, en Hendrik Jongsma.

Marianne Juffermans: De vrouw op de 2e rij 5e van links en 4e van de rechts is mijn overgrootmoeder Berber Meijer- Bosman (ze heeft de Friese kap op), getrouwd met Dorus Meijer, die op de voorste rij zit.

Personeelsfoto, deze is gemaakt voor Hotel-Restaurant de Horst te Beetsterzwaag, in 1930. Op de bovenste rij, vierde van rechts is Maria Beersma. De anderen?

Familie, Meint Willem Gaasbeek.

?

Van links naar rechts, op het eerste bankje: Leeuwke Bootsma (Leeuwke van Riek) Andries Visser, Andries Visser (De Bereboot), ?, met zonnebril Jaap Poepjes, Op het middelste bankje, van achter naar voren: Met pet, Jopie Bootsma (Jopie Sjuore), Bassie de Haan en Reitze Lemstra.

Op het rechter bankje v.l.n.r: Jaap Visser (Mosje), Riekes Vlig (Riekes Skeet), Andries Visser (Panne), Rense Visser (Mosje), Sake Visser (Ingelse Sake) Staand met fiets, Klaas Bijlsma.

Marten Vlig en Albertje van der Wal, tijdens hun 45-jarige echtvereniging.

Marten Vlig.

Foto van Lipkje Schat.

Evert de Vries, 'Carro Evert'

Evert werd zo genoemd omdat hij schepijs verkocht met chocola en verschillende smaken en werd zodoende in verband gebracht met het Italiaanse ijs. (Carro is een gemeente in de Italiaanse provincie La Spezia).

Evert de Vries, geboren 16 februari 1903 in Lemmer, overleden 5 oktober 1998 in Sneek. Evert de Vries heeft altijd een band gehad met Drukkerij Zuid-Friesland. Hij kon goed overweg met de verschillende redacteuren Lemstra en Klijnsma. Ook met de mensen achter in het bedrijf had hij een vriendschappelijke verhouding. Hij schreef wel eens een klein versje dat in de krant werd opgenomen en waagde zich ook wel eens aan een ingezonden stukje. Toen hem gevraagd werd of hij af en toe niet eens een stukje kon schrijven - hij was toen in andere dingen niet meer zo actief - ging hij daar gretig op in. "Af en Toe" werd al gauw regelmatig en groeide uit tot de wekelijkse rubriek "Lemmer door de jaren heen"