Informatie » Lemmer » Portretten |1| » Portretten |5|

Portretten |5|

15 september 1969. Wouter Vaartjes, 15 september 1969 (Reddingboot-schipper).

Fryske Krite De Lemmer: 25 jaar 1966

H. Harteboer, machinist op de Lemmer nachtboot "Groningen III"

Anna Schaaf-de Wreede.

Foto van Margreet van der Molen, uit Ljouwert, een achterkleinkind van Jilling Kingma (geboren in 1856), namelijk een dochter van Boukje Meijer, die weer een dochter is van Ieuwkjen Kingma, die weer een dochter is van Jilling Kingma. Van sommige weet Margreet de naam, over andere twijfelt ze.

Staand van links naar rechts: Inte, Renze, Elisabeth, dan mijn vader Harrit, Roelof en Wouter. Zittend van links naar rechts: Trijntje, Ieuwkjen (mijn beppe Oeke) en de jongste zoon Tjalling.

Jacob de Rook.

Foto van Charlotte Sterk-Huiskes: Johannes Sterk & Dina Visser.

Foto van Jocé Huitema: Johannes Sterk en Dina Visser.

Geheel rechts is Age Knol, vijfde van rechts is Hillebrand Visser.

Foto van Frans Visser: Voetbal Elftal. Bovenste rij: 1e van links Meint Gaasbeek, 2e van links Andries Visser. Middelste op de middelste rij is Klaas Wouda,

Foto van Frans Visser: Heit (Andries Visser (Panne) aan het sjoelen.

Foto van Gauke Bootsma: Foto genomen in de Parkstraat, 2e van links is Elisabeth Zwaantje Bootsma-Gaal. De 2 voorste dames zijn Oppie en Alie vlig

Foto van Gauke Bootsma: Hendrik en Elisabeth Zwaantje Bootsma-Gaal.

Van links naar rechts staan hier: Gosse Braaksma, Jan Kuipers, Leeuwke Bootsma, Gauke Bootsma, Pieter Zandstra, August Bergsma, Anton Gort, Otto Dijkstra, Sake Bootsma en Broer Rienksma.

Jan Poepjes van de LE 50

De raad van Lemmer.

Op deze foto staan Hendrik en Jan Rottiné. Er was nog een derde broer, Harm. Deze drie mannen waren alle drie vrijgezel en werden 'De Klutsen' genoemd. De naam werd bedacht toen hun vader door een Duitser werd aangesproken op de sluis: "Hé, du daar met die kluts".

Lemmer 1916, waarschijnlijk is de vrouw rechts mijn Oate Roel, het jongetje aan haar been mijn vader, het meisje op de arm is onbekend.

Jan Bergsma. Bergsma had een groot gezin. Zij woonden in een heel klein huisje achter de Centrale Bakkerij, bereikbaar door een steeg naast de bakkerij van Pieter Koopmans. Voor een groot gezin was er heel wat nodig en dus werd elke mogelijkheid om wat bij te verdienen aangegrepen. Zo ook het omroepen van boodschappen door heel Lemmer.

We zien hem hier in zijn werk als dorpsomroeper in Het Leeg. In zijn karakteristieke houding: linkervoet op de grond, rechter op de trapper. In de rechterhand het bekken en het briefje waar de boodschap van gelezen werd. In de linkerhand het stokje waarmee op het bekken geslagen werd om de aandacht te trekken.

Deze foto is gemaakt in de zeilweek van 1945, van 9 tot 16 augustus. De boodschap die wereldkundig werd gemaakt was dat er turf gehaald kon worden op een bepaalde brandstof-bon. Hij was ook degene die met Sint Nicolaas onze sjoelavonden bekend maakte. Hij was een sociaal voelend en verstandig mens.

Foto van Gauke Bootsma: Van links naar rechts; pake Hendrik met broers, Jurjen, Gauke, Hendrik en Pieter Bootsma.

Jurjen Bootsma met zoontje Jouke en Sake Bootsma bij de LE 44.

Roelof en Anna Klazina Bootsma-de Haan. 

Leo Schuitemaker, vertelt:  Roel ,,Pruis,, Zij woonden destijds in de vijfde Parkstraat en hij  werkte toen bij mastenmakerij v.d. Neut.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.