Informatie » Lemmer » Portretten |1| » Portretten |4|

Portretten |4|

Twee foto's van Jet Vrielink: Mijn opa, Jelle Douma, en zijn vrienden op de heen en de terugreis van een avond dansen. Mijn overgrootmoeder Jetske van Brug (boze Jetske) van de kruidenierswinkel kon ze 's nachts weer aankomen horen rijden doordat er in die tijd weinig tot geen auto's waren.


Onderstaande 5 foto's zijn van Rika Emmens.

Mijn pake Gerardus Wierdsma als militair. Pake was geremigreerd naar Chicago en kwam terug vanwege de oorlog.

Wie dit zijn weet Ik niet, maar mijn moeder is Agatha Wierdsma met het hoedje op. De foto is genomen in de Parkstraat te Lemmer

Fam Wierdsma. Agnes en Rika, op de voorgrond Agatha en Johan, daar achter Gerardus en Wierd!

St. Josef school. Mijn moeder Agatha Wierdsma links boven, jaartal onbekend Ik denk rond 1938

1914: Tweede van rechts is Gerardus Wierdsma, mijn pake


Foto van Jaap Kuiper: Personeel van Aannemer Frankema, op de bouw.

De voor mij enige bekende persoon is mijn vader Thijs Kuiper, rechts vooraan met hoed.

Foto van Jaap Kuiper: Mijn grootouders, Hendrik Kuiper en Wiebigje Kuiper- de Boer.

Foto van Jaap Kuiper: De kinderen van Hendrik en Wiebigje gefotografeerd in 1912.

Achter van links naar rechts: Ike / Grietje / Aaltje.

Voor: Hendrikje / Sake / Pietertje

Foto van Jaap Kuiper: Deze foto zat in het album van mijn ouders, maar niemand in de familie weet wie hier op staan. Het zullen allicht Lemsters zijn op een jaarlijks uitje.

Foto van Jaap Kuiper:Mijn grootvader Hendrik Kuiper met waarschijnlijk Anton Wessels.

Deze foto is genomen voor het huis van Poppe de Rook, later van mevrouw Akkerman op de hoek van 'Het Leeg' en de Emmakade.

Staand linksachter: Meinze de Vries (de vader en opa van Evert-Johannes de Vies) de vrouw met een mat in de hand is een dochter van Uile Kooistra.
Op een emmer zit Ietsje, een dochter van Jan de Vries. Achter haar is het hoofd zichtbaar van Hendrik Visser. De man die op het zadel van de fiets leunt is niet bekend. De volgende in de rij is Sibbeltje Bootsma, zij was getrouwd met Kees Dijkstra. Nadat zij weduwe werd, werkte zij in de hang bij Seerp de Blauw. Later hertrouwde zij met Siebold van der Bijl.

Steven de Jong vertelt: Op deze foto zijn vissers aan het werk op de kade van de Binnenhaven. Links de bebouwing van de noodwoningen en rechts in de achtergrond de remise en kantoor van het tramstation. De vrouw met de ketel is Ymkje Bijlsma-De Vries. Zij schenkt thee in voor haar man Klaas Bijlsma, de man met de hoed. De andere vrouw is misschien haar moeder. De gewoonte was dat vrouwen van thuis de mannen tijdens werk op de haven (hier Binnenhaven) koffie en thee brachten. Het was dus handig om in het Achterom of Leeg te wonen. Ymkje en Klaas woonden mooi dichtbij in het Leeg boven “De Baan“ van Pen. Vanwege de aanleg van de NOP-polder verlieten veel vissers De Lemmer. Ymkje en Klaas Bijlsma vertrokken in 1938 naar Den Oever. Maar keerden in 1942 terug naar De Lemmer. Zij gingen op het eind van de Benedenschans aan de Rien wonen achter de boerderij van Huitema in een woning aan een steeg naar Rien.

Op deze foto staat het gezin van de familie Visser: Zittend van links naar rechts, Baukje, Pake Frans. Oate Roelofje, en Jette. Staand; Jelle, Pietje, Andriesje, Andries, Mette, Zwaantje, en Sake Visser. (Roelie haar vader)

Foto van Cor Visser. De gehele familie Visser, als boven omstreeks 1945-1950.

Foto van Frans Visser, zijn vader Andries Visser (Panne). Op de achtergrond?

Foto van Frans Visser: Rechts is Andries Visser. De anderen zijn?

Tweede van links, is Sake Visser, de anderen?

Foto van Frans Visser: Van links naar rechts: R.S. Vleeshouwer, Andries Visser, Jan Dijkstra en Schelte Coehoorn.

Uitstapje inwoners Lemmer naar Huisterheide in 1931.

Hannie Blokker-Bootsma, vertelt: Rechtsonder tussen de twee dames in, is mijn vader Jaap Bootsma (Dikke Jaap).

Slagersfiets van slager Wierdsma, persoon niet bekend.

Reactie plaatsen

Reacties

Monique middelkoop-Wierdsma
een jaar geleden

Wat een mooie foto’s van o.a.mijn pake Tjebbe Wierdsma hij had een slagerij aan de beneden-schans