Home » Lemmer » Muziekvereniging (en) en toneel. Lemmer |1| » Muziekvereniging (en) en toneel, Lemmer |2|

Muziekvereniging (en) en toneel, Lemmer |2|

Op de foto zien we staand van links naar rechts: Jo - Klaas - Carel - Jacob - Poppe en zittend van links naar rechts: Jan - Nanne - Jurjen - Vader Klaas - Laurens.

De Rook orkest: De familie de Rook was een uitermate muzikaal begaafde familie. Verschillende leden ervan zijn in grote orkesten in het hele land terecht gekomen. Zo speelde bv. Klaas de Rook als klarinettist in het Concertgebouworkest (hoewel hij liever pianist was geworden). Laurens de Rook, was te zeer verbonden met Lemmer om het dorp te verlaten. Zijn muzikale kwaliteiten verloochenden zich echter niet en als dirigent van Excelsior maakte hij dit orkest tot een van de besten van het land.

13-05-1952

27 november 1948 veertig jaar dirigent: L. de Rook te Lemmer veertig jaar directeur van 'Excelsior'
Lemmer heeft de heer L. de Rook, tijdens een jubileumconcert danig in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van het feit dat hij veertig jaar lang directeur was van de muziek en en zangvereniging 'Excelsior'

Deze De Rook was één van de tien jongens uit het gezin van Klaas de Rook die alle over zeer muzikale gaven bleken te beschikken en hun weg in de muziekwereld hebben gevonden. De jubilaris werd als jongeman verbonden aan een militaire kapel als soloklarinettist doch de wapenrok voldeed hem niet en in 1908 kwam hij in zijn geboorteplaats terug om de leiding van 'Excelsior' op zich te nemen.

Hij heeft in deze veertig jaar bewezen dat corps en koor hun naam eer konden aandoen en men bereikte al de hoogste trap in de Ned Federatie van Harmonie- en Fanfarecorpsen toen er nog geen vaandelafdeling bestond.

In Joure Sneek Leeuwarden en Rijs vierde 'Excelsior' triomfen en de operettes die onder leiding van de heer De Rook werden uitgevoerd trokken volle zalen en moesten meermalen herhaald
worden. Behalve 'Excelsior' profiteren ook de R. K. Muziekvereniging 'Sint Caecilia' en de Chr Muziekvereniging 'Crescendo' te Lemmer en 'Concordia’ te Balk van zijn capaciteiten als dirigent.

De Rook, liet het evenwel niet bij dirigeren hij componeerde verschillende liederen op Nederlandse en Friese tekst. Vooral de Friese dichters (Troelstra Schurer en Van der Mei) hadden zijn liefde; de bundel 'Fryslân sjongt’ getuigt er van.

Met de oratorium en en operafragmenten op Friese tekst had hij veel succes.

1914

Christelijk Harmoniekorps 'Crescendo' Lemmer.

Christelijk Harmoniekorps 'Crescendo' Lemmer.

'Ons Ideaal' Lemmer.

2e van links is Sake Visser (Reade Sake)

Optocht van de gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap. De naam van die vereniging staat tenminste in de meegedragen vlag. Voorop lopen muzikanten van beide muziekverenigingen. De man vooraan lijkt mij Siemen v.d. Wal te zijn (Crescendo) Daarnaast loopt Anneke v.d. Loon van Excelsior. Achter haar, met witte jas, Wim v.d. Gaast (Crescendo). Daarnaast Piet Haringa (Crescendo). Verder nog Anne Zeilstra van Excelsior.

In de twintiger jaren werden er nogal wat operettes uitgevoerd.

Waarschijnlijk een opvoering van:

Auteur: G.A. Bredero

Titel: De klucht van de koe

Jaar van uitgave eerste druk: 1986 (oorspronkelijk 1612)

Genre: De klucht van de koe is een klucht. Dit is een kort toneelstuk, wat vaak bedoeld is om
mensen te laten lachen.

Giertje is de waardin van de herberg ‘Het Zwarte paard’*. Ze is behoorlijk bijdehand en ze weet de mannen, die stuk voor stuk een oogje op haar hebben, handig af te weren. Daarbij schroomt ze grofheid in zijn totaal niet. Ze is een leuke meid zolang er betaald wordt, maar anders kun je je maar beter uit de voeten maken. Hoewel ze gek is op geld – haar naam doet niet anders vermoeden – heeft ze een heilig ontzag voor het huwelijk. Want hoeveel mannen ook bieden om met haar te slapen, toestemmen zal ze nooit. Ze is namelijk getrouwd. En ook al is haar man op het moment afwezig, bedriegen zal ze hem nooit.

* Bron historie van Irnsum: Veerhuis en logement "Het zwarte paard"
Rond het einde van de 19e eeuw waren er drie cafe's nabij de Wijde Steeg: het "Wapen van Rauwerderhem", de "Gouden Leeuw" en het "Zwarte Paard".

Op de gevel van de laatste stond, onder het uithangbord met een zwart paard: "Aanleg van Stoomboten". Want achter dit café was de aanlegplaats van de verschillende veerboten, die het merendeel van het goederenvervoer voor hun rekening namen.

Foto van: Willem-Jan de Vries 

Jongelingsvereniging op een reisje naar Oranjewoud: Achter staande v.l.n.r. Van Dijk, De Boer, ?, Hennie Brouwer, Van Brug, ?, Bouwe de Vries.
Zittend: Pieter Hak, Geert Pietersma, De Roos, Jouke v.d. Laan, Minne Brouwer, Dominee de Bruin, Jan v.d. Gaast, Van der Neut.
Liggend: Hak, Willem Toering, Hak, Van Dijk, Hielke Frankema, Sjoerd v.d. Veen en Diederik Frankema

Foto van Jaap Kuiper: Het Evangelisatiekoor (gefotografeerd rond 1949) met de volgende personen:

Onderste rij zittend van links naar rechts: Annie Jongsma / Willem v.d. Bijl / Ate Pietersma / Martha Mink / Pieter Hak / Sjoerdje Kuiper / Iza v.d. Neut / Ibeltje de Boer.

Middelste rij: Alie Lemstra / Rensche Pietersma / Joukje Samplonius / waarschijnlijk Ru en/of Fre Slump / Hasseltje Kok / Ieke Kuiper / Martha de Vries / Antje de Graaf / Wiesje Pietersma / Eelkje Bijl / ??

Achterste rij: Willem v.d. Bijl / ?? / ?? / Henk Loen / ?? / Bernard Pietersma / Hedzer van Putten / Gurbe van Putten.

Dit zijn de namen die mijn nicht Wieb Kuiper, zich nog wist te herinneren.
Renche Pietersma, is mijn moeder de andere Pietersma's zijn haar broers en zuster.
De vrouwen met de achternaam Kuiper zijn mijn nichten.
Van mijn familieleden weet ik zeker dat de namen juist zijn.
De anderen weet ik niet.
Zo valt het op dat de naam Willem v.d. Bijl twee keer voor komt.
Het is mogelijk dat het twee neven met dezelfde naam zijn, of een van de twee heeft een verkeerde naam.

Foto van Jaap Kuiper: De Gereformeerde Knapenclub waarschijnlijk op hun jaarlijkse uitje naar Oranjewoud of Appelscha gefotografeerd rond 1930?.

Ook hiervan heb ik nog enkele namen: Onderste rij van links naar rechts: Bouwe de Vries / Jan v.d. Gaast / ?? / Jouke v.d. Laan / Pieter Hak / ??

Middelste rij: ?? / ?? / ?? / Renze Fleer / Thijs Kuiper / ??

Achterste rij: (leider) Dirk v.d. Neut / Siebolt van der Bijl / ?? / ? van Dijk / Hendrik Kok / Auke Kok / Herre v.d. Brug / ??

Ook hier weet ik niet of ze allemaal kloppen.

Foto van Jaap Kuiper: De Gereformeerde Vrouwenvereniging 'Bidt en Werkt' op hun jaarlijkse uitje.

De enige man zal wellicht de buschauffeur zijn. De foto zal waarschijnlijk gemaakt zijn voor de tweede W.O.

De enige persoon die ik ken is mijn grootmoeder Lolkje Pietersma- de Vries.
Zij zit in het midden schuin achter het rechter schouder van de vrouw met het oorijzer.

Foto van Jaap Kuiper: Nogmaals de Vrouwenvereniging. Waarschijnlijk gemaakt na de tweede W.O. De foto draagt een stempel van een fotograaf uit Appelscha. Zo te zien was op dit jaarlijkse uitje dezelfde buschauffeur mee. Mijn grootmoeder Lolkje Pietersma de Vries staat in de achterste rij, 7de van links.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.