Home » Lemmer » Muziekvereniging (en) en toneel. Lemmer |1| » Muziekvereniging (en) en toneel, Lemmer |2|

Muziekvereniging (en) en toneel, Lemmer |2|

Op de foto zien we staand van links naar rechts: Jo - Klaas - Carel - Jacob - Poppe en zittend van links naar rechts: Jan - Nanne - Jurjen - Vader Klaas - Laurens.

De Rook orkest: De familie de Rook was een uitermate muzikaal begaafde familie. Verschillende leden ervan zijn in grote orkesten in het hele land terecht gekomen. Zo speelde bv. Klaas de Rook als klarinettist in het Concertgebouworkest (hoewel hij liever pianist was geworden). Laurens de Rook, was te zeer verbonden met Lemmer om het dorp te verlaten. Zijn muzikale kwaliteiten verloochenden zich echter niet en als dirigent van Excelsior maakte hij dit orkest tot een van de besten van het land.

13-05-1952

27 november 1948 veertig jaar dirigent: L. de Rook te Lemmer veertig jaar directeur van 'Excelsior'
Lemmer heeft de heer L. de Rook, tijdens een jubileumconcert danig in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van het feit dat hij veertig jaar lang directeur was van de muziek en en zangvereniging 'Excelsior'

Deze De Rook was één van de tien jongens uit het gezin van Klaas de Rook die alle over zeer muzikale gaven bleken te beschikken en hun weg in de muziekwereld hebben gevonden. De jubilaris werd als jongeman verbonden aan een militaire kapel als soloklarinettist doch de wapenrok voldeed hem niet en in 1908 kwam hij in zijn geboorteplaats terug om de leiding van 'Excelsior' op zich te nemen.

Hij heeft in deze veertig jaar bewezen dat corps en koor hun naam eer konden aandoen en men bereikte al de hoogste trap in de Ned Federatie van Harmonie- en Fanfarecorpsen toen er nog geen vaandelafdeling bestond.

In Joure Sneek Leeuwarden en Rijs vierde 'Excelsior' triomfen en de operettes die onder leiding van de heer De Rook werden uitgevoerd trokken volle zalen en moesten meermalen herhaald
worden. Behalve 'Excelsior' profiteren ook de R. K. Muziekvereniging 'Sint Caecilia' en de Chr Muziekvereniging 'Crescendo' te Lemmer en 'Concordia’ te Balk van zijn capaciteiten als dirigent.

De Rook, liet het evenwel niet bij dirigeren hij componeerde verschillende liederen op Nederlandse en Friese tekst. Vooral de Friese dichters (Troelstra Schurer en Van der Mei) hadden zijn liefde; de bundel 'Fryslân sjongt’ getuigt er van.

Met de oratorium en en operafragmenten op Friese tekst had hij veel succes.

1914

Christelijk Harmoniekorps 'Crescendo' Lemmer.

Christelijk Harmoniekorps 'Crescendo' Lemmer.

'Ons Ideaal' Lemmer.

2e van links is Sake Visser (Reade Sake)

Optocht van de gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap. De naam van die vereniging staat tenminste in de meegedragen vlag. Voorop lopen muzikanten van beide muziekverenigingen. De man vooraan lijkt mij Siemen v.d. Wal te zijn (Crescendo) Daarnaast loopt Anneke v.d. Loon van Excelsior. Achter haar, met witte jas, Wim v.d. Gaast (Crescendo). Daarnaast Piet Haringa (Crescendo). Verder nog Anne Zeilstra van Excelsior.

In de twintiger jaren werden er nogal wat operettes uitgevoerd.

Waarschijnlijk een opvoering van:

Auteur: G.A. Bredero

Titel: De klucht van de koe

Jaar van uitgave eerste druk: 1986 (oorspronkelijk 1612)

Genre: De klucht van de koe is een klucht. Dit is een kort toneelstuk, wat vaak bedoeld is om
mensen te laten lachen.

Giertje is de waardin van de herberg ‘Het Zwarte paard’*. Ze is behoorlijk bijdehand en ze weet de mannen, die stuk voor stuk een oogje op haar hebben, handig af te weren. Daarbij schroomt ze grofheid in zijn totaal niet. Ze is een leuke meid zolang er betaald wordt, maar anders kun je je maar beter uit de voeten maken. Hoewel ze gek is op geld – haar naam doet niet anders vermoeden – heeft ze een heilig ontzag voor het huwelijk. Want hoeveel mannen ook bieden om met haar te slapen, toestemmen zal ze nooit. Ze is namelijk getrouwd. En ook al is haar man op het moment afwezig, bedriegen zal ze hem nooit.

* Bron historie van Irnsum: Veerhuis en logement "Het zwarte paard"
Rond het einde van de 19e eeuw waren er drie cafe's nabij de Wijde Steeg: het "Wapen van Rauwerderhem", de "Gouden Leeuw" en het "Zwarte Paard".

Op de gevel van de laatste stond, onder het uithangbord met een zwart paard: "Aanleg van Stoomboten". Want achter dit café was de aanlegplaats van de verschillende veerboten, die het merendeel van het goederenvervoer voor hun rekening namen.

Foto van: Willem-Jan de Vries 

Jongelingsvereniging op een reisje naar Oranjewoud: Achter staande v.l.n.r. Van Dijk, De Boer, ?, Hennie Brouwer, Van Brug, ?, Bouwe de Vries.
Zittend: Pieter Hak, Geert Pietersma, De Roos, Jouke v.d. Laan, Minne Brouwer, Dominee de Bruin, Jan v.d. Gaast, Van der Neut.
Liggend: Hak, Willem Toering, Hak, Van Dijk, Hielke Frankema, Sjoerd v.d. Veen en Diederik Frankema


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.