Informatie » Lemmer » Lemsters |1| » Lemsters |5|

Lemsters |5|

Deze foto is genomen voor het huis van Poppe de Rook, later van mevrouw Akkerman op de hoek van 'Het Leeg' en de Emmakade. De vrouw met een mat in de hand is een dochter van Uile Kooistra.

Op een emmer zit Ietsje, een dochter van Jan de Vries. Achter haar is het hoofd zichtbaar van Hendrik Visser. De man die op het zadel van de fiets leunt is niet bekend, naast hem staat Jelle Visser.
De volgende in de rij is Sibbeltje Bootsma, zij was getrouwd met Kees Dijkstra. Nadat zij weduwe werd, werkte zij in de hang bij Seerp de Blauw. Later hertrouwde zij met Siebold van der Bijl.

Foto van Frits van Riel, van de kaatsvereniging Súdwâl, zijn opa Uiltje Tijmstra, onderwijzer in Lemmer staat rechts.

De palen voor het nieuwe jongerencentrum aan de Straatweg zitten in de grond. Een nieuw hoofdstuk van het jongerenwerk. Er zijn in de loop van de jaren veel vormen van jongerenwerk in Lemmer geweest. Eén van de eerste pogingen om dit werk op gang te krijgen was de Instuif. Deze was in het Achterom.

Een door Wim Veen gemaakte foto van een dagje uit in Duitsland met bezoekers van deze Instuif. Van links naar rechts zien we hier Gerrit Zeldenthuis, Harm Sloothaak, Berend Visser, Schelte Rottine, Honke Visser, Hans Portijk, Jan Visser, Lammert Bootsma, Japie Thijsseling, Tjitte de Boer, Klaas Visser, Marten Scheffer, Jan Scheffer en Marten Visser. 

Een foto van V.V. Lemmer. De mannen in het midden zijn Tjibbe Kuipers, Schelte de Vries, Johan Platte en keeper Gerben Bootsma. Van de bovenste rij is de 2e van links waarschijnlijk Gerard Hollander, de 3e Sander Coehoorn en de 2e van rechts Thijs Kuipers.

Foto gemaakt in Heerenveen. Van links naar rechts: Iepie Visser, Sake Haagsma, Janneke Scholten en Marten de Leeuw. 

Een foto van mensen van NVB Vermeulen. De mensen die hier op staan zijn eigenlijk allemaal bekenden. Zo meen ik onder anderen te herkennen Jenny Bondiëtti, Gurbe Haringsma, Lammert Bootsma, Lolle Rottiné en Klaas Visser. 

Boven staan v.l.n.r. Pietje Coehoorn, Grietje Kok, Anneke Dijkstra (dochter van Marten Dijkstra die vroeger op het Turfland woonde) en de zusters Froukje en Hasseltje Hogeterp. Froukje is getrouwd geweest met Marinus Kuipers en zij woonden lange tijd in Canada. Hasseltje was getrouwd met Klaas van der Bijl.

Onderaan vinden we de chauffeur Frans Coehoorn, een broer van Pietje op de bovenste rij. Verder Johanna Brouwer, de dochter van Jonker die getrouwd was met Abe Verbeek, Freerkje Bakker uit de Parkstraat. Zij woonde later met haar zuster Aaltje in Leeuwarden. Dan Antje Wouda van Peke en Joukje Kamminga.

Een binnenopname van de Centrale Bakkerij. Genomen voor de eerste ovens die daar gebruikt werden, de hete lucht ovens van Koppener, Rotterdam.

De man geheel links herken ik niet. Voor de oven staan volgens mij de broers Pieter en Jan Koopmans. De rechtse van de twee volgende jongens meen ik Hendrik Loen in te herkennen. Hij heeft de hand op de schouder van de kleinere. Dat zou zijn broer Loen kunnen zijn. Dan voor de rijskast Hendrik de Haan met naast hem Lex Loen. De man rechts heb ik niet gekend. Toch waag ik het erop hem Jitse v.d. Geest te noemen.

Uit de verhalen weet ik dat die zich altijd heel correct kleedde. Hij ging niet in zijn bakkerskleren over straat. Daar maakten zijn collega’s een keer misbruik van door zijn kleren met stro op te vullen, aan de zolder te hangen met het opschrift: ‘Door wanhoop gedreven’. Hij had de dag daarvoor als ovenist een partij brood laten verbranden.

Uit Damwâld kwam een telefoontje van Wouter van der Meer over de foto. Hij heeft dezelfde foto ook. Hij had een paar namen anders dan ik ze genoemd had. De man op links die ik niet herkende is volgens Wouter een knecht van Jan Knol. De deelnemende bakkers hadden hun personeel en gereedschappen ook mee ingebracht. De jongen die ik als Loen had gegokt is Hendrik Brouwer, zoontje van Johan Brouwer. Brouwer was bakker op de Nieuwburen waar later Lex Loen zijn winkel had.

De man tussen Hendrik en Lex Loen is niet De Haan maar Wouters vader, Jelte van der Meer. De man in het wit is Klaas Knol, bakker in de Schans. Hij was één van onze banketbakkers maar die werkten, voordat de banketbakkerij van de familie Van der Hoff was aangekocht, ook in de broodbakkerij.

Johannes de Vries

Foto van Koop Bosscha, met de namen: Het is een opname van een groepje boerinnen uit Bantega, Echten, Oosterzee en net over de grens richting Tjonger. De grootmoeder van Koop Bosscha is Abeltje Jongsma, getrouwd met Koop Bosscha. Zij woonden op de boerderij “Zathe Buitendijksveld” aan de Zeedijk te Bantega. Deze boerderij is een week na de bevrijding van Lemmer afgebrand.

Staand van links naar rechts: Grietje van der Lende, geboren op 23 september 1874 te Oldetrijne. Abeltje Jongsma, geboren op 14 oktober 1871 te Oldeholtwolde. Tjeerdje Oosten, geboren op 8 september 1873 te Munnekeburen. Grietje Brunia, geboren op 25 maart 1868 te Kimswerd. Heintje de Boer, geboren op 17 april 1875 te Spanga.

Zittend van links naar rechts: Sjoukje van Dijk, geboren op 12 augustus 1873 te Oudehaske. Dirkje van Eyck, geboren op 8 februari 1871 te Echten.

Foto van Andries Coehoorn: Foto van een groep vrienden in het aloude Nutsgebouw plus/minus 1960. Harm visser naast Wanny Kroes, en Wiep? Sake Zandstra, Klaas de Jong links voor half zichtbaar achter Ferdinand Zandstra, Jan Visser.

Foto van Age Van Der Bles: De foto is op de Deel in Emmeloord gemaakt. Ik denk de forenzen van 1955. Lemmer Emmeloord. Links boven; Cox de Boer, Maaike Kooiman, ???, Jep Zeilstra, Abe Bakker, ?, Tietje Visser, Hennie van der Bijl, Wietske de Vries, Rit Kuipers, Koosje Visser en Jack Bootsma.

Jilling Coehoorn en Durk Dijkstra op weg naar de repetitie van Excelsior

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.