Informatie » Lemmer » Lemmer - Oude geschiedenis » Lemmer, straten, telefoonboek en namenlijst

Lemmer, straten, telefoonboek en namenlijst

Zo omstreeks halverwege de twintigste eeuw was Lemmer nog een stuk kleiner dan vandaag de dag. Als we nu even een denkbeeldige wandeling "rondje Lemmer" maken in de situatie van toen, zou dat er ongeveer als volgt hebben uitgezien. startend vanaf de R.K. kerk in de Schans gaat het meteen door het Leeg, Binnenhaven, Sluisdeuren, Brug over over Schapedijkje, Plattedijk, Waaigat, Langestreek, Truitjebrug, Spoorbaan naar Parkstraat, Nieuwburen, Vissersburen, R.K. kerk.

Praktisch alles wat hier nu buiten valt, moest nog worden voltooid en is nu zo'n vele keer groter in oppervlakte. Ook waren er toen zo'n 3000 bewoners tegen 12.000 nu (2003). Ons speelterrein als kind besloeg het grootste gedeelte van Lemmer. Hierdoor konden wij de meeste inwoners die ouder waren bij naam en vaak nog beter bij bijnaam. Ook stonden de mensen veel dichter tot elkaar dan wat nu het geval is. Een mooi voorbeeld hiervan is een plaatselijke groenteboer, die aan het ene eind van het  dorp en het andere eind de vrouwelijke klanten aansprak met "buurvrouw" heeft de vrouw ook nog koffie?. En niemand die daar iets achter zocht, dat hoorde gewoon bij die bijzondere aardige man.

In genoemde straten woonden vooral veel families die hun geld verdienden in de IJsselmeer visserij, daarvoor de Zuiderzee. Maar ook de voedselhandel werd groot vertegenwoordigd, de bakker, slager, melkboer, groenteman en kruidenier.

Hans (Moskje) Feenstra.

Straatnaam, Boven-Schans.

2) Funke, Bloemenhandel. 4) Bergruimte, Café Centrum. 6) Harm Sterk, melkhandel. 8) Fam.J. Zwarthoed. 10) Café Plooy. 12) Fam. van der Berg. 14) Kledingzaak van der Berg. 16) Kobus Beljon, groente en fruit. 18) Pasveer, galanterieën. 20) Fam. Verbeek. 22) Tjalling Dijkstra, schoenhandel. 24) Siemen Scheffer, Koemest-bleswinkel 26) Fam.Gaasbeek. 28) Fa. Terpstra, boekhandel. 30) Bondiëttie, kruidenier. 32) Fam. Willen de Jong ( Pippie) 34) Gezusters van der Bijl, manufacturen. 36) Siemen Coehoorn (jammerhoutsjes) 38) Rudolf Bouma, kruidenier Spar. 40) Johannes Lageveen. 42) Willem van der Bijl, kapper. 44) Melkhandel van Netten. 46) Fa. Klaas Sterk, palingrokerij. 48) Jan Zandstra, (Ukketsje) 50) Otse van der Werf (barich) 52) Weduwe Meijer Pen. 54) Nettenwinkel J.J. Pen. 56) Fam.J.J. Pen. 58) Hans Jaalsma. 60) Juliana Bijlhout Sterk. 62) Pieter van der Werf. 36a) Harm Duim. 36b) Loodsmeltershuisje Fa. Jan Pen (zoon Jurjen)

Straatnaam, Leeg.

1) Fam. Jurjen de Rook. 2) Fam Otto de Rook (bovenwoning) 3) Jan Rottiné. 4) Geert Feenstra. 5) Rens Rottiné Feenstra. 6) Weduwe Visser Meester. 7) Gebr. Bootsma 3x (de Ruubertjes) 8) Libbe Bouma, lakkerij (Libbe Lak). 9) Johannes de Jager, vishandel. 10) Klaas Sterk, vishandel en rokerij. 11) Vogelzang, Kapitein Lemmerboot. 12) Fimme Bootsma, (Fan Betsje) 13) Age Bles, stomerij. 14) Steven Visser (Grutte) 15) Willem Toering. 16) Jan Haagsma. 17) Rinze Visser (Fan Beike) 18) Obbe Woudhuizen. 19) Sjerp de Blauw, ansjovishandel. 20) Woonhuis Fam. Sjerp de Blauw. Opmerking; de Nrs 14 t/m 18 waren bovenwoningen van de Baan, dit was een touwslagerij annex nettenboeten werkplaats.

Straatnamen, Markt, Achterom, Weverswal, Beneden-Schans, Emmakade.

1) Veehouder Teake Huitema, 2) Roelof Hoekstra. 3) Eelke Rippen. 4) Wiebren Visser. 5) Rens Friso Visser. 6) Obbe Poepjes. 7) Rintje Ritsma. 8) Jan Wouda. 9) Albert Zandstra. 10) Berend Slump. 11) Werkplaats Willem de Blauw. 12) Pastoor Metz. 13) Rooms Katholieken-kerk. 14) Gebouw Us Thûs. 15) Paulus de Groen. 16) Minze Zeilstra. 17) Kier van der Wal. 18) Marius Visser (vader Jan). 19) Siemen Seldenthuis. 20) Weduwe Kaatje Feenstra (Wiebe's) 21) Weduwe Samplonius. 22) Leeuwke Bootsma. 23) Gauke Bootsma. 24) Pakhuis Sjerp de Blauw. 25) Kroes, schipper. 26) Sake Bergsma (zoon Jan). 27) Werkplaats Stoffel Hornstra. 28) Klaas Wouda (bek en eagen). 29) Tjalling Kuipers. 30) Meinse de Vries (bakje). 31) Bartele Kelderhuis. 32) Manus Wouda. 33) Andries Koornstra. 34) Jantsje de Vries (Fan't Eine). 35) Liekele Poepjes. 36) Willem de Blauw. 37) Harmen Wouda (purol). 38) Piet Ruurda (hazze). 39) Alle Visser (lammje's). 40) Gebr. Visser (de Mosjes). 41) Roel van Slageren. 42) Jelle Visser (witte) 43) Weduwe Zandstra (Urker Aaltje) 44) Gebouw Leger des Heils. 45) Chris van Slageren en Synagoge. 46) Jouke Wagenmakers. 47) Slagerij Lageveen. 48) Timmermanswerkplaats 3x Fa. Bouma? 49) ? 50) ? 51) ?. 52) Willem Friso. 53) Bauke Kuipers. 54) Stavinga. 55) Jan Kok. 56) Sake Visser (de Rus). 57) Jacob Thijsseling (zoon Douwe). 58) Jelle Visser (Foekje's). 59) Teade Wouda. 60) Douwe Thijsseling. 61) Arend Toering. 62) Stoffel Hornstra. 63) Sake Visser (tjeake). 64) Anne Visser (iebel). 65) Armenhuis. 66) Jen en Rens Feenstra (snoepwinkeltje). 67) Deinum (schipper) 68)?. 69) Peke Wouda (groente en fruit). 70 Bartele Ester, aardappelhandel. 71) Slagerij Wiersma. 72) Bakkerij Vos. 73) Smederij van der Berg. 74) Bakkerij Knol. 75) Jacob Visser (Fan Kleis). 76) Feikje Hogeterp. 77) Dames Kolk. 78) Hendrik Hogeterp. 79) Harriet Kingma. 80) Gebouw Us Honk. 81) Opslag bakkerij Douma. 82) Pieter Rippen. 83) Meindert Oebeles. 84) Klaas Atsma. 85) Opslag lompen en metalen Jacobs. 86) Woonhuis Jacobs. 87) Johannes de Jong. 88) Marchien de Vries, kruidenierster. 89) Bakker Douma. 90) Boerderij (ouders Harm Sterk) 91) Willem van der Bijl. 92) Woonhuis ouders Harm Sterk. 93) Siebolt van der Bijl. 94) Lubbert Coehoorn (Luubéééérrrr). 95) Anton Beljon, fietsmakerij. 96) Magazijnopslag FA. Molenberg. 97) Bakkerij, Hennie Haverman. 98) Joost Kuipers (voorn). 99) Weduwe de Jong Schippers. 100) Jan Bijma. 101) Marten Feenstra (Oeke's). 102) Reyenga, snoepwinkel. 103 Klaas Jongsma (mekkie). 104) Gebr.Rottiné 3x (klutsen). 105) Bakkerij, Dominikus Thijsseling. 106) Wietse Postma (wildjager). 107) Café, Pietje van der Werf. 108) Pakhuis, Fa. de Groes. 109) Paardenstalling: Café Centrum. 110) Dames Tulleners. 111) Bosma, schoenhandel. 112) Bakkerij, Jan Koopmans. 113) Klaas Muurling, vrachtrijder. 114) Coöperatieve kruidenier HAKA. 115) Bernardus Beljon, zadelmakerij. 116) Fa. Lienos, kruidenier. 117) Fa. Molenberg, kledingzaak. 118) Café Centrum, familie Sander Krikke. 119) Kantoor Lemmer-boot, Jan Nieveen. 120) Fa. Wout, vleeswarenwinkel. 121) Spoelstra. 122) Fa. Jan Zwarthoed, vishandel. 123) Fam. Jan Nijholt, timmerman. 124) Dames Sanne en Griet Sterk, 1e etage fam Lonkhuizen. 125) Fam. Gerardus Sterk. 126) Fam. Steven Sterk. 127) Gebr Sterk, vishandel.


Telefoonboek Lemmer 1915: LEMMER (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

24    Benninga & Zn., Fa. B., Eerste Lemster Stoomvetsmelterij, Tuinstr.
  2    Blauw, A. de, Vischh. en bokkingrookerij
13    Boer, Fa. Gebrs. de, Scheepsbouwers

18    Gemeente-Gasfabriek

  7    Hoff, L. v.d., Hôtelhouder (Bondshôtel)

  5    Jager, J. de, Vischh. en nettenh.

17    Meer, B. v.d., in Kolon. en bakkerswaren

  1    Naaml. Venn. Stoomhoutzagerij en Houth., v/h. Wed. C. Sleeswijk
12    Nieuwenhuis, B.R., In kolon. waren, Dir. N.V. Molen "De Hoop"

  6    Pen, Fa. J., Handel in netten, Kruideniersw. en brandstoffen
10    Propsma, Wiebren, Scheepsbevr. en sleepdienstagent

  ..    Rijkstelegraafkantoor (º)
  3    Rook, P. de, Vischh. en bokkingrookerij, Emmakade

  8    Schotsman, H., Schotsmans Bazar, Markt
11    Station Nederl. Tramw. Mij.
  4    Sterk, J., Vischh., bokkingrookerij, en nettenh.

  ..    Telegraafkantoor (º)

22    Verhoef, R., Scheepsbevrachter en winkelier
21    Visser, Gebrs. W.& H., Aannemers
14    Vries, M. de, Aannemer (fa. de Vries en Scheffer , vischhandel)
20    Vries, M.F. de, Zeilmakerij
19    Vries & Zn., Fa. Wed. S.J. de, Mast- en Blokmakerij en Scheepstuigerij

15    Waterschap "de Zeven Grietenijen en Stad Sloten"
  9    Wegener Sleeswijk, A., Partic.
23    Woude, Fa. Wed. A. v.d., Stoomvetsmelterij en vleeschh., Langestreek


Namenlijst, met beroepen en kadasternummer.