Informatie » Lemmer » Bewoners (oud) adressen, telefoonboek, Lemmer |1| » Bewoners (oud) adressen, telefoonboek, Lemmer |2|

Bewoners (oud) adressen, telefoonboek, Lemmer |2|

Januari 1915: Naamlijst voor den Telefoondienst. Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie; 

LEMMER (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

24

2

13

18

7

5

17

1

12

6

10

..

3

8

11

4

..

22

21

14

20

19

15

9

23

Benninga & Zn., Fa. B., Eerste Lemster Stoomvetsmelterij, Tuinstr.

Blauw, A. de, Vischh. en bokkingrookerij

Boer, Fa. Gebrs. de, Scheepsbouwers

Gemeente-Gasfabriek

Hoff, L. v.d., Hôtelhouder (Bondshôtel)

Jager, J. de, Vischh. en nettenh.

Meer, B. v.d., in Kolon. en bakkerswaren

Naaml. Venn. Stoomhoutzagerij en Houth., v/h. Wed. C. Sleeswijk

Nieuwenhuis, B.R., In kolon. waren, Dir. N.V. Molen "De Hoop"

Pen, Fa. J., Handel in netten, Kruideniersw. en brandstoffen

Propsma, Wiebren, Scheepsbevr. en sleepdienstagent

Rijkstelegraafkantoor (º)

Rook, P. de, Vischh. en bokkingrookerij, Emmakade

Schotsman, H., Schotsmans Bazar, Markt

Station Nederl. Tramw. Mij.

Sterk, J., Vischh., bokkingrookerij, en nettenh.

Telegraafkantoor (º)

Verhoef, R., Scheepsbevrachter en winkelier

Visser, Gebrs. W.& H., Aannemers

Vries, M. de, Aannemer (fa. de Vries en Scheffer, vischhandel)

Vries, M.F. de, Zeilmakerij

Vries & Zn., Fa. Wed. S.J. de, Mast- en Blokmakerij en Scheepstuigerij

Waterschap "de Zeven Grietenijen en Stad Sloten"

Wegener Sleeswijk, A., Partic.

Woude, Fa. Wed. A. v.d., Stoomvetsmelterij en vleeschh., Langestreek

Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland ± 1928 

Bron:Tresoar

Telefoongids van Nederland 1950

Bron:Tresoar

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.