Informatie » Lemmer » Bewoners (oud) adressen, telefoonboek, Lemmer |1|

Bewoners (oud) adressen, telefoonboek, Lemmer |1|

Bron Tresoar: Inschrijving rol-boeken


1839: Klaas Andries Fleer, geboren in Lemmer, 38 jr. wonend in Lemmer - Sjouwerman.
1839: Albert Harmens Meiboom, geboren in Lemmer, 40 jr. wonend in Lemmer - Bakker.
1839: Durkje Johannes Krips, geboren in Lemmer, 49 jr. wonend in Lemmer.
1839: Wiepkje Sakes Delfstra, geboren in Lemmer, 15 jr. wonend in Lemmer - Dienstmeid.
1839: Jan Romkes Koopmans, wonend in Lemmer - Sjouwerman.


1840: Salomon Jacobs Blok, geboren in Middelharnis, 49 jr. wonend in Lemmer - Vleeshouwer.
1840: Gersen Salomons Blok, geboren in Lemmer, 42 jr. wonend in Sneek. Vleeshouwer.
1840: Jelle Stevens Visser, geboren in Lemmer, 37 jr. wonend in Lemmer - Visscherman.
1840: Andries Libbes Tjalma, geboren in Oosterzee, 36 jr. wonend in Lemmer - Landbouwer.
1840: Andries Tjallings Teitsma, geboren in Lemmer, 32 jr. wonend in Lemmer - Logementhouder.
1840: Age Martens Bijlsma, geboren in Lemmer, 13 jr. wonend in Workum.


1841: Jelke Jans Driest, wonend in Lemmer.
1841: Maaike Ybes de Winter, geboren in Lemmer, 17 jr. wonend in St. Nicolaasga.
1841: Haye Folkerts Klein, geboren in Akkrum, 37 jr. wonend in Lemmer - Koopvaardij kapitein.


06-04-1842: Andries Annes de Weerd, geboren in Lemmer, 22 jr. wonend in Lemmer - Sjouwer.
26-05-1842: Klaas Siemens Koopmans, geboren in Lemmer, 46 jr. wonend in Lemmer - Sjouwerman.
15-06-1842: Eelke Jacobs Dijkstra, geboren in Lemmer, 25 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
27-10-1842: Siemon de Jong, geboren in Lemmer, 59 jr. wonend in Lemmer - Slagter.
10-11-1842: Siemen Minnes Vries, geboren in Lemmer, 15 jr. wonend in Lemmer - Mastmakers-jongen.
22-12-1842: Jolle Siebes de Boer, geboren in Lemmer, 42 jr. wonend in Lemmer - Heibaas.
22-12-1842: Trijntje Jolles de Boer, geboren in Eesterga, 18 jr. wonend in Lemmer.


12-10-1843: Jan van der Meulen, 55 jr. wonend in Lemmer - Korenmolenaar.


09-05-1844: Egbert Harms Meyer, wonend in Lemmer - Hoofdonderwijzer.
23-05-1844: Dirk Hillebrands Plug, geboren in Lemmer, 26 jr. wonend in Lemmer - Slager.
19-06-1844: Siemen Israels de Jong, geboren in Lemmer, 28 jr. wonend in Lemmer - Slagter.
19-06-1844: Guillaume Pierre Nicolas de Koning, geboren in Lemmer, 34 jr. Brievenbesteller.
19-12-1844: Sikke Johannes Postma, geboren in Lemmer, 22 jr. wonend in Lemmer - Schippersknecht.


12-02-1845: Anne Gerbens Ringnalda, wonend in Lemmer - Logementhouder en Tapper.
18-06-1845: Hielke Fokkes Lyklema, wonend in Lemmer - Deurwaarder der directe belastingen.
18-06-1845: Cornelia Jacobs Bornstroom, geboren in Lemmer, 49 jr. wonend in Joure.
23-07-1845: Salomon Jacobs Blok, geboren in Middelharnis, 54 jr. wonend in Lemmer - Slager.
02-10-1845: Sytze Hergarden, geboren in Lemmer, 59 jr. wonend in Lemmer - Tapper.
09-10-1845: Hendrikje Johannes de Hond, geboren in Lemmer, 38 jr. wonend in Lemmer.
27-11-1845: Lenie Marcus Mendels, wonend in Lemmer - Inlandsch Kramer.


15-01-1846: Tjeerd Hendriks Brouwer, geboren in Lemmer, 26 jr. wonend in Bolsward. Broodbakker.
25-02-1846: Mozes van der Woude, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Vleeshouwer.
18-09-1846: Douwe Hendriks de Roos, geboren in Lemmer, 16 jr. wonend in Lemmer - Mastmakersknecht.
18-09-1846: Jan Roelofs Balsma, geboren in Rotsterhaule, 52 jr. wonend in Lemmer - Schipper.
03-12-1846: Marten Bruinenberg, geboren in Kuinre, 28 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
03-12-1846: Akke Frederiks Kruger, geboren in Lemmer, 22 jr. wonend in Lemmer.


25-02-1847: Duifje Heimans de Jong, geboren in Lemmer, 71 jr. wonend in Lemmer - Geen.
25-02-1847: Siemon Heimans de Jong, geboren in Lemmer, 61 jr. wonend in Lemmer - Vleeshouwer.
25-02-1847: Siemon Israel de Jong, geboren in Bolsward, 29 jr. wonend in Lemmer - Vleeshouwer.
25-02-1847: Klaas Hiddes Korenstra, geboren in Balk, 30 jr. wonend in Lemmer - Slager.
25-02-1847: Dirk Hilbrands Plug, geboren in Lemmer, 29 jr. wonend in Lemmer - Slager.
08-04-1847: Marten Martens Bijlsma, geboren in Lemmer, 18 jr. wonend in Workum. Geen.
22-04-1847: Siemen Jans Zeldenthuis, geboren in Lemmer, 44 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
22-04-1847: Ferdinand Kruger, geboren in Dalen, 48 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
24-06-1847: Harmen Jans Urk, geboren in Lemmer, 31 jr. wonend in Lemmer - Werkman.
24-06-1847: Jacob Jans Schroor, geboren in Lemmer, 34 jr. wonend in Lemmer - Aannemer van werken.
24-06-1847: Ype Cornelis Beekhout, geboren in Slijkenburg, 29 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
21-07-1847: Anne Harings de Koe, geboren in Lemmer, 49 jr. wonend in Lemmer - Deurwaarder.
23-09-1847: Ype Cornelis Beekhaas, geboren in Slijkenburg, 29 jr. wonend in Lemmer - Werkman.
28-10-1847: Andries Nolkes Hoekstra, geboren in Lemmer, 31 jr. wonend in Lemmer - Schippersknecht.
25-11-1847: Margjen Gerrits Oosten, geboren in Lemmer, 25 jr. wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.


27-01-1848: Nanne Wagenaar, geboren in Lemmer, 29 jr. wonend in Sneek. Schipper.
09-02-1848: Joseph Symons de Jong, geboren in Lemmer, 28 jr. wonend in Lemmer - Slagstersknecht.
09-02-1848: Symon Heymans de Jong, geboren in Lemmer, 62 jr. wonend in Lemmer - Slagter.
28-06-1848: Otto van Dijk, wonend in Lemmer.
06-09-1848: Thomas Johannes Kok, geboren in Lemmer, 60 jr. wonend in Woudsend. Grofsmidsknecht.


27-06-1849: Fettje Gaukes Bootsma, geboren in Lemmer, 15 jr. Geen.


10-10-1850: Tjeerd Roelofs de Vries, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Varensgezel.
10-10-1850: Tjitske Karstens Schippers, geboren in Oude Lemmer, 33 jr. wonend in Echten. Zonder bedrijf.
31-10-1850: Johannes Hulscher, geboren in Lemmer, 25 jr. wonend in Balk. Kleermaker.
31-10-1850: Marten Scheltes Bijlsma, wonend in Lemmer - Matroos.
31-10-1850: Folkert Klazes Verbeek, wonend in Lemmer - Matroos.
19-11-1850: Wytze Hielkes Landman, wonend in Lemmer.


27-02-1851: Geert de Ruiter, wonend in Sneek. Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
27-02-1851: Evert van der Wal, wonend in Leeuwarden. Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
27-02-1851: Andries Tjallings Feitsma, wonend in Lemmer - Ondernemer van de diligencedienst tussen Lemmer en Groningen.
23-10-1851: Andries Scheffer, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Voerman.


11-02-1852: Sjouke Wybes van der Zee, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
17-04-1852: Jacob Klazes Platte, geboren in Lemmer, 14 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
17-04-1852: Sjoerdje Aukes Bakker, geboren in Lemmer, 21 jr. wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
24-04-1852: Andries Tjallings Feitsma, wonend in Lemmer.
03-06-1852: Jozef Simon de Jong, geboren in Lemmer, 33 jr. wonend in Lemmer - Slager.
23-09-1852: Geert Sybes Zandstra, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Visser.
28-10-1852: Marijke Vermaning, geboren in Lemmer, wonend in Workum. Huisvrouw van Pieter Kooiker.
28-10-1852: Pieter Kooiker, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
28-10-1852: Wilco van Andringa de Kempenaar, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
30-10-1852: Andries Libbes Tjalma, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Werkman.
30-10-1852: Jacob Jans de Vries, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Knecht van de schipper Jacob de Vries.
30-10-1852: Jan Raadsveld, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
02-12-1852: Tiemen Jans Zeldenthuis, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
30-12-1852: Ferdinandus Visser, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Geneesheer.
30-12-1852: Hendrik Jans Brouwer, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Zonder beroep. Weduwe.


07-04-1853: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Winkelier en koopman.
04-05-1853: Sije Durks Postma, wonend in Lemmer.
16-06-1853: Lieuwe Jaarsma, Conducteur en postelellon. In dienst van de diligence onderneming tussen Sneek en Lemmer van S. ten Cate & Co.
16-06-1853: Andries Peilsma, Ondernemer. Ondernemer eener diligencedienst van Lemmer op Sneek, Leeuwarden en Groningen in verband met de stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam zijnde de mede-ondernemer E. Van der Wal.
28-06-1853: Jan Engberts de Vries, wonend in Lemmer.
29-06-1853: Jan Roelofs Balsema, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Schipper.
29-06-1853: Cornelia Romkes de Wrede, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
27-07-1853: Jan Ottes van Dijk, geboren in Lemmer, 17 jr. wonend in Lemmer - Zeilmaker.
27-07-1853: Age Klazes de Oude, geboren in Lemmer, 39 jr. wonend in Lemmer - Scheepstimmerknecht.
27-07-1853: Gerardus Klazes de Oude, geboren in Lemmer, 19 jr. wonend in Lemmer.
27-07-1853: Geert Ages Hoekstra, geboren in Tjerkgaast, 14 jr. wonend in Lemmer - Boerenknecht.
10-08-1853: Sjouke Hendriks Mollema, geboren in Marssum, 21 jr. wonend in Lemmer - Molenaarsknecht.
15-09-1853: Hendrik Harmens Duim, geboren in Lemmer, 14 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
13-10-1853: Siebold Sybrands Hilsma, wonend in Lemmer.
13-10-1853: Sybe Jans de Boer, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
17-11-1853: Gauke Bootsma, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Visser.
01-12-1853: Johannes Egberts de Vries, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Schippersgezel.


05-01-1854: Jozef Salomon Blok, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Slager.
18-01-1854: Abraham Mozes van der Woude, geboren in Lemmer, 15 jr. wonend in Lemmer.
06-04-1854: Cornelia Remker de Wrede, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer.
29-04-1854: Andries Sakes Bergsma, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Arbeider.
04-05-1854: Lokke Troelstra, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Schoenmakersgezel.
01-06-1854: Mozes Abrahams van der Woude, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Slager.
15-06-1854: Mozes Abrahams van der Woude, wonend in Lemmer - Slager.
15-06-1854: Garon Salomons Blok, wonend in Lemmer - Slager.
28-06-1854: Piebe Sybolts van der Bijl, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Visser.
14-09-1854: Gerrit Berends Visser, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Visser.
19-10-1854: Antje Harkema, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Gehuwd met Theun Gerrits de Vries schipper te Lemmer.
23-11-1854: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
21-12-1854: Sjoerdtje Douwes Bakker, wonend in Lemmer - Winkeliersche. Weduwe van Popke de Ruiter.
21-12-1854: Willem Drijfhout, wonend in Lemmer.


19-04-1855: Pieter Sybolts van der Bijl, wonend in Lemmer - Visser.
07-06-1855: Gerrit Middeke, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
21-06-1855: Wytze Hylkes Landman, geboren in Lemmer, 34 jr. Polderwerker. Zonder vaste woonplaats.
04-09-1855: Joost Johannes Kok, wonend in Lemmer - Molenaarsknecht.
04-09-1855: Harmen Jurjens Kok, geboren in Almelo, 13 jr. wonend in Lemmer - Molenaarsbediende.
04-09-1855: Jan Frederiks Gerber, geboren in Lemmer, 14 jr. wonend in Lemmer - Handelskramer.
08-11-1855: Sjoerd Ages, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
06-12-1855: Tjeerd Hendrikszoon Ages, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
06-12-1855: Klaas Andries Vlier, wonend in Lemmer - Sjouwersman.
27-12-1855: Cornelia de Wrede, wonend in Lemmer.


21-02-1856: Harmen Haayes Kooyenga, geboren in Arum, wonend in Lemmer - Kuiper.
28-02-1856: Gerrit Wybrens Landman, geboren in Wijckel, wonend in Lemmer - Landbouwer.
28-02-1856: Levi Israels de Jong, geboren in Lemmer, 31 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
13-03-1856: Gerrit Andries de Jong, geboren in Lemmer, 24 jr. wonend in Lemmer - Werkman.
22-05-1856: Dieuwke van der Zee, geboren in Lemmer, 35 jr. wonend in Lemmer - Naaister. Vrouw van Hendrik Schanstra, timmerman te Lemmer.
29-05-1856: Hendrik Koehoorn, wonend in Lemmer - Schipper.
12-06-1856: Sije Postma, geboren in Leeuwarden, 33 jr. wonend in Lemmer - Viskoopman.
19-06-1856: Gerrit Berends Visser, geboren in Oudehaske, 63 jr. wonend in Lemmer - Visser.
28-06-1856: Jurjen Rinses de Boer, geboren in Lemmer, 51 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
11-09-1856: Jozef van der Sluis, geboren in Noordwolde, 62 jr. wonend in Lemmer - Viskooper.
09-10-1856: Wybrand Ras, wonend in Lemmer - Sjouwersman.
13-11-1856: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, 34 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
13-11-1856: Jan Egberts de Vries, geboren in Lemmer, 20 jr. wonend in Lemmer - Schippersknecht.
27-11-1856: Margjen Cornelis Duitman, geboren in Lemmer, 19 jr. wonend in Lemmer.


12-02-1857: Hidde Geerts van der Bijl, wonend in Lemmer - Slager.
12-02-1857: Bouwe Kamsma, wonend in Lemmer - Koopman.
12-02-1857: Mozes Block, geboren in Lemmer, 70 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
12-02-1857: Klaas Andries Fleer, geboren in Lemmer, 57 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
26-02-1857: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, 39 jr. wonend in Lemmer - Zonder bepaald beroep.
10-03-1857: Rinke Jurjens de Boer, wonend in Lemmer.
09-04-1857: Jan Elders Postma, geboren in Lemmer, 62 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
07-05-1857: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, 39 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
24-09-1857: Ferdinand Minzes de Vries, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
24-09-1857: Bouwe Jans Klijnsma, wonend in Lemmer - Koopman.
05-11-1857: Tjeerd Ages, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
12-11-1857: Cornelia R. de Wreede, geboren in Lemmer, 33 jr. wonend in Lemmer - Werkster.
12-11-1857: Antje Cornelis Duitman, geboren in Lemmer, 28 jr. wonend in Lemmer - Werkster.
26-11-1857: Hylke Nolkes Hoekstra, geboren in Lemmer, 26 jr. wonend in Lemmer - Winkelier.
03-12-1857: Tjeerd Ages, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
10-12-1857: Taetske Tadema, geboren in Kuinre, 44 jr. wonend in Lemmer - Vrouw van Douwe Schroor, woonplaats Lemmer doch thans zich ophoudende aan de Thabortille onder het behoor van het dorp Tirns.


07-01-1858: Lammert Romkes de Wrede, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
07-01-1858: Gerrit Tades Heimans, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
07-01-1858: Jacob Jelles Visser, geboren in Lemmer, 27 jr. wonend in Lemmer - Visser.
07-01-1858: Bouke Jelles Visser, geboren in Lemmer, 25 jr. wonend in Lemmer - Visser.
07-01-1858: Anne Jelle Visser, geboren in Lemmer, 21 jr. wonend in Lemmer - Visser.
07-01-1858: Jelle Stevens Visser, geboren in Lemmer, 54 jr. wonend in Lemmer - Visser.
21-01-1858: Tjeerd Ages, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
04-02-1858: Kornelis Johannes Coehoorn, geboren in Lemmer, 19 jr. wonend in Woudsend. Verwersknecht.
11-02-1858: Coert Johannes Coehoorn, geboren in Lemmer, 26 jr. wonend in Woudsend. Sjouwersman.
18-02-1858: Elske Leeuwkes Bootsma, wonend in Lemmer.
18-02-1858: Roelofje Leeuwkes Bootsma, geboren in Lemmer, 18 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
18-02-1858: Tetje Gaukes Bootsma, wonend in Lemmer.
25-02-1858: Gerrit Andries de Jong, geboren in Lemmer, 36 jr. wonend in Lemmer - Werkman.
25-02-1858: Jentje Terwisga, wonend in Lemmer - Pottenbakkersknecht.
04-03-1858: Salomon Zeehandelaar, geboren in Lemmer, 38 jr. wonend in Lemmer - Slager.
25-03-1858: Hylke Nolkes Hoekstra, geboren in Lemmer, 27 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
25-03-1858: Fredrik Gerrits Wierda, geboren in Lemmer, 47 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
25-03-1858: Lammert Romkes de Wrede, geboren in Lemmer, 30 jr. wonend in Lemmer - Zonder beroep.
25-03-1858: Regnerus Tulleners, wonend in Lemmer - Kastelein en tapper.
15-04-1858: Hylke Nolkes Hoekstra, geboren in Lemmer, 27 jr. wonend in Lemmer - Koopman.
22-04-1858: Marijke Vermaning, geboren in Nieuweschoot, 45 jr. wonend in Lemmer.
22-04-1858: Antje Harmens Reitsma, geboren in Lemmer, 40 jr. wonend in Lemmer - Arbeidster.
20-05-1858: Age de Oude, geboren in Lemmer, 43 jr. wonend in Lemmer - Scheepstimmerman.
20-05-1858: Wybren Andries Tjalma, geboren in Lemmer, wonend in Lemmer - Werkman.
20-05-1858: Gerrit Andries Tjalma, geboren in Lemmer, 27 jr. wonend in Lemmer - Werkman.
20-05-1858: Sije Postma, wonend in Lemmer - Visverkoper.
04-08-1858: Simon Jans Zeldenthuis, wonend in Lemmer - Arbeider.
18-11-1858: Willem Dijkstra, geboren in Lemmer, 27 jr. wonend in Wolvega. Koopman.
18-11-1858: Gauke Bosma, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
25-11-1858: Janke Tiemens Rippen, 18 jr. wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
25-11-1858: Grietje Martens de Vries, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
25-11-1858: Rinke Jurjens de Boer, wonend in Lemmer - Arbeider.
25-11-1858: Klaas van der Vas, wonend in Lemmer.
09-12-1858: Harke Aarzen, wonend in Lemmer - Arbeider.


05-01-1859: Gosse Hortulanus, wonend in Lemmer - Koetsier.
17-03-1859: Zijpkjen Heres Walstra, wonend in Lemmer - Vrouw van Jan Leenderts Pone.
24-03-1859: Hessel Minnes de Vries, wonend in Lemmer - Slager.
21-04-1859: Pieter Kooiker, wonend in Lemmer - Arbeider.
21-04-1859: Marijke Vermaning, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
26-05-1859: Hendrik Engberts de Vries, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
26-05-1859: Anne Martens Rottine, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
30-06-1859: Anna Elisabeth Adema, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
16-08-1859: Rinze Hoekstra, wonend in Lemmer - Schipper.
11-10-1859: Auke Reinders Siersma, wonend in Lemmer.
20-10-1859: Steven Rinzes Visser, wonend in Lemmer - Visser.


08-03-1860: Gerard Hendriks Beljon, wonend in Lemmer - Varensgezel.
15-03-1860: Johanna Klaver, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf. Vrouw van Jan Blok.
03-05-1860: Lubbert Smit, wonend in Lemmer - Arbeider.
03-05-1860: Seye Durks Postma, wonend in Lemmer - Arbeider.
31-05-1860: Reinder Jurjens de Boer, wonend in Lemmer.
31-05-1860: Johannes Jacobs Rooda, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
28-06-1860: Klaas Riemersma, wonend in Sneek. Geadmitterd veerschipper van Lemmer naar Sneek v.v..
20-09-1860: Antje de Weerd, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
24-09-1860: Kaatje Frankfort, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf. Vrouw van Salomon Benjamin Zeehandelaar.
25-10-1860: Mozes van der Woude, wonend in Lemmer - Slager.
13-12-1860: Frans Johannes van der Werf, wonend in Bakhuizen. Kuiper. Appel Lemmer.
13-12-1860: Dirk Okma, wonend in Dijken. Boer. Appel Lemmer.
13-12-1860: Sjoerd de Jong, wonend in Doniaga. Boereknecht. Appel Lemmer.
13-12-1860: Froukje Rijpkema, wonend in Lemmer - Zonder beroep. Appel Lemmer. Vrouw van Jeroen de Vries.
15-12-1860: Arjen Wybrens de Jong, wonend in Oosterzee. Boer. Appel Lemmer.
20-12-1860: Sytze Jans Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder beroep.
29-12-1860: Douwe Attes de Boer, wonend in Smallebrugge. Landbouwer. Appel Lemmer.


14-02-1861: Jozef Simons de Jong, wonend in Lemmer.
28-02-1861: Durk Hylkes Atsma, wonend in Lemmer - Grofsmidsknecht.
21-03-1861: Dirk Atsma, wonend in Lemmer - Smidsknecht.
28-03-1861: Bartel Strampel, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
25-06-1861: Jurjen Rinkes de Boer, wonend in Lemmer.
27-06-1861: Sibbele Johannes Visser, wonend in Sloten. Bakker. Appel kantongerecht Lemmer.
27-06-1861: Hille de Jager, wonend in Lemmer - Arbeider. Appel kantongerecht Lemmer.
24-10-1861: Jacob Jelles Visser, wonend in Lemmer - Visser.
24-10-1861: Bauke Jelles Visser, wonend in Lemmer - Visser.
24-10-1861: Harmen Wagenmakers, wonend in Lemmer - Visverkoper.
24-10-1861: Sietske Engeles Asma, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.


06-02-1862: Johannes P. Bakker, wonend in Lemmer - Visverkoper.
06-02-1862: Johannes Engberts de Vries, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
10-04-1862: Sjouke Aukes Blok, wonend in Lemmer - Stoelematter.
08-08-1862: Jan Luitzens Kuipers, wonend in Lemmer - Arbeider.
18-09-1862: Jan Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
18-09-1862: Siemen Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
18-09-1862: Hids Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf. Ook genoemd Ids.
18-09-1862: Harmen Wagenmakers, wonend in Lemmer - Visverkoper.
18-09-1862: Berend Bergsma, wonend in Lemmer - Visverkoper.
23-10-1862: Hessel Meines de Vries, wonend in Lemmer - Koopman.
13-11-1862: Jan Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
13-11-1862: Siemen Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
13-11-1862: Hids Koopmans, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
13-11-1862: Fokke Gerkes ter Velde, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf.
13-11-1862: Levi Marcus Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.
13-11-1862: Emmanuel Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.
11-12-1862: Jochem Lemstra, wonend in Lemmer - Schipper.
18-12-1862: Levi Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.


12-03-1863: Siemen Zeldenthuis, wonend in Lemmer - Visser.
29-06-1863: Anskje de Leeuw, wonend in Lemmer - Zonder beroep. Vrouw van Rindert de Vries.
29-06-1863: Geertje Rinderts de Vries, wonend in Lemmer - Dochter van Anskje de Leeuw.
03-07-1863: Maria Roels, wonend in Lemmer - Poldervrouwonend in Zonder vaste woonplaats, huisvrouw van Okke Meinderts.
03-07-1863: Maria Meinderts, wonend in Lemmer - Poldervrouwonend in Vrouw van Pieter Huizinga, zonder vaste woonplaats.
03-07-1863: Janke Bakker, wonend in Lemmer - Poldervrouwonend in Vrouw van Ruurd Aukema, zonder vaste woonplaats.
17-09-1863: Levi Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.
17-09-1863: Klaas Harmens Waning, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
17-09-1863: Harmen Waning, wonend in Lemmer - Zonder bekend beroep.
17-09-1863: Johannes Bakker, wonend in Lemmer - Arbeider en visventer.
12-11-1863: Klaas Harmens Koning, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
12-11-1863: Hendrik Sytzes Postma, wonend in Lemmer - Zonder bepaald beroep.
03-12-1863: Harmen Wagenmakers, wonend in Lemmer - Visventer.


07-04-1864: Libbe Tjalma, wonend in Lemmer - Arbeider.
07-04-1864: Wybren Tjalma, wonend in Lemmer - Arbeider.
14-04-1864: Andries Tjallings Feitsma, wonend in Lemmer - Ondernemer eener diligence dienst.
14-04-1864: Harmen Lieuwes van der Hof, wonend in Lemmer - Tapper en stalhouder.
26-05-1864: Petrus Klaassen, wonend in Lemmer - Putbaas. Verblijf houdend in de keten nabij Lemmer.
26-05-1864: Leonardus Moors, wonend in Lemmer - Putbaas. Verblijf houdend in de keten nabij Lemmer.
19-06-1864: Emanuel Marcus Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.
19-06-1864: Berend Bergsma, wonend in Lemmer - Arbeider.
08-09-1864: Wiebe de Haan, wonend in Lemmer - Arbeider.
13-10-1864: Klaas Hiddes Koornstra, wonend in Lemmer - Spekslager.
20-10-1864: Cornelis Gerrits Duitman, wonend in Lemmer - Sjouwersman.
03-11-1864: Ids Jans Koopmans, wonend in Lemmer - Werkman.
03-11-1864: Hendrik Egberts de Vries, wonend in Lemmer - Werkman.
10-11-1864: Andries Feitsma, wonend in Lemmer - Diligence - ondernemer.
15-11-1864: Louis Martijn Boersma, wonend in Lemmer.
15-11-1864: Grietje Boersma, wonend in Lemmer.
15-11-1864: Cornelis Berend Boersma, wonend in Lemmer.
15-11-1864: Margaretha Engelman, wonend in Lemmer - vrouw van Cornelis Berend Boersma.
24-11-1864: Jan Raadsveld, wonend in Lemmer - Koopman in visch.
14-12-1864: Levie Marcus Mendels, wonend in Lemmer.


02-03-1865: Jan Spiekholt, wonend in Lemmer - Sjouwersman.
30-03-1865: Jan Engberts de Vries, wonend in Lemmer - Arbeider.
27-04-1865: Jacob Boosman, wonend in Lemmer - Conducteur eener diligence.
27-05-1865: Harmen Wagemaker, wonend in Lemmer.
15-06-1865: Hans Engberts de Vries, wonend in Lemmer - Arbeider.
15-06-1865: Willemke de Hond, wonend in Lemmer - Zonder bedrijf. Weduwe van Engbert de Vries.
15-06-1865: Johannes Bakker, wonend in Lemmer - Arbeider.
15-06-1865: Durk Molenaar, wonend in Lemmer - Viskoopman.
15-06-1865: Petrus Postma, wonend in Lemmer - Koopman.
15-06-1865: Jan Postma, wonend in Lemmer - Koopman.
22-06-1865: Willemke de Hond, wonend in Lemmer - Zonder beroep. Weduwe van Engbert Jans de Vries.
22-06-1865: Andries Scheffer, wonend in Lemmer - Arbeider.
06-07-1865: Karel Kok, wonend in Lemmer - Timmermansknecht.
20-07-1865: Dirk de Jong, wonend in Lemmer - Kapitein op de stoomboot, Stad Sneek.
20-07-1865: Lolle van Dijk, wonend in Lemmer - Kapitein. Kapitein op de stoomboot de Fries?, varend tussen Groningen en Lemmer.
28-09-1865: Levie Mendels, wonend in Lemmer - Koopman.
05-10-1865: Poppe Bootsma, wonend in Lemmer - Visser.
05-10-1865: Gerben Bootsma, wonend in Lemmer - Visser.
23-11-1865: Johannes Bakker, wonend in Lemmer - Vischventer.
29-11-1865: Tjeerd Ages, geboren in Lemmer, Zonder vaste woonplaats.
07-12-1865: Hendrik Jans Coehoorn, wonend in Lemmer - Beurtschipper.
07-12-1865: Jan Hendriks Coehoorn, wonend in Lemmer - Beurtschippersknecht.
16-12-1865: Douwe Gnodde, wonend in Lemmer - Ondernemer eener stoombootdienst.
16-12-1865: Durk S. Postma, wonend in Lemmer - Besteller.
21-12-1865: Harmen Wagenaar, wonend in Lemmer - Visventer.
21-12-1865: Jan Adema, wonend in Lemmer - Logementshouder.


15-02-1866: Johannes Harmens Duim, wonend in Lemmer - Arbeider.
29-03-1866: Willemke de Hond, wonend in Lemmer - Weduwe van Engbert de Vries.
17-04-1866: Levi Marcus Mendels, wonend in Lemmer.
19-04-1866: Bauke de Wreede, wonend in Lemmer.
24-05-1866: Willemke de Hond, wonend in Lemmer - Weduwe van Engbert de Vries.
28-06-1866: Dirk Douwes de Jong, wonend in Lemmer - Kapitein der stoomboot.
09-07-1866: W.J. H. Geveke, wonend in Lemmer - kapitein. kapitein, varende op de stoomboot genaamd de Lemmer.
27-09-1866: Reint Nieveen, wonend in Sneek. Commissaris der stoombootdienst van Lemmer op Groningen.
11-10-1866: Willemke de Hond, wonend in Lemmer - Weduwe van Engbert de Vries.
18-10-1866: Aagje Jacobs de Vries, wonend in Lemmer.
07-11-1866: Wieger Geveke, wonend in Lemmer - Kapitein op de stoomboot 'de Lemmer'.
17-11-1866: Douwe Harmens Gnodde, wonend in Lemmer.
21-11-1866: Salomon Benjamin Zeehandelaar, wonend in Lemmer - Koopman.
28-11-1866: Pier Lieuwes Meyer, wonend in Lemmer - Oppasser.
15-12-1866: Bregtje Boerstra, wonend in Sneek. Ondernemer van het beurtschip van Sneek naar Lemmer. Weduwe van Jacob Jongbloed.
15-12-1866: Murk Jongbloed, wonend in Sneek. Ondernemer van het beurtschip van Sneek naar Lemmer.
29-12-1866: Jochem Lemstra wonend in Lemmer - Schipper.


12-01-1867: Geert Nijeveen, wonend in Groningen. gezagvoerder der stoomboot van Groningen op Lemmer.
13-02-1867: Berend Bergsma, wonend in Lemmer - Vischventer.
13-02-1867: Andries Scheffer, wonend in Lemmer - Vischventer.
13-02-1867: Wybren Zandstra, wonend in Lemmer - Arbeider.
20-03-1867: Dirk Femmes Molenaar, wonend in Lemmer - Vischventer.
27-03-1867: Dirk Femmes Molenaar, wonend in Lemmer - Vischventer.
16-05-1867: Cornelis Bootsma, geboren in Lemmer, 13 jr.
19-06-1867: Hendrik Sietzes Postma, wonend in Lemmer - Varensgezel.
19-06-1867: Johannes van der Schaaf, wonend in Lemmer - Verwersknecht.
17-08-1867: Hendrika Hendrik, Verlaten vrouw van Joh. Lemmer.
17-08-1867: Anna Lemmer
09-10-1867: Frederik Willems Stenekes, wonend in Lemmer.
09-10-1867: Evert Sibles de Boer, wonend in Lemmer - Waarnemer van publieke werken.
18-12-1867: Arie van Donk, wonend in Lemmer - Tapper.


22-01-1868: Roelof Steenbergen, geboren in Zwartsluis, 55 jr. Laatst wonende te Lemmer.
28-01-1868: Jan Sibbeles de Boer, wonend in Lemmer.
29-01-1868: Wiebe Jans Brouwer, wonend in Lemmer - Gezagvoerder van de telegraaf.
12-02-1868: Lubbert Feddes Spaan, wonend in Lemmer - Pottebakkersleerling.
11-03-1868: Jan de Hond, wonend in Lemmer.
18-03-1868: Aaltje Jans Blok, wonend in Lemmer.
13-05-1868: Regnerus J. Tulleners, wonend in Lemmer - Logementhouder.
16-09-1868: Cornelis Septer, wonend in Lemmer - Machinist.


17-02-1869: Emanuel Mendels, wonend in Lemmer - koopman.
07-04-1869: Eibert Harmens Kooyenga, geboren in Lemmer, 12 jr. wonend in Arum.
07-04-1869: Inne Harmens Visser, wonend in Lemmer - Timmerknecht.
21-07-1869: Martinus Petrus van der Wolf, wonend in Makkinga. Arbeider. Thans verblijf houdende te Lemmer.
20-08-1869: Andries Sakes Bergsma, wonend in Lemmer - Arbeider.
07-09-1869: Dirk Oosten, wonend in Lemmer.
15-09-1869: Marina Sipkes de Jong, wonend in Lemmer - Koopvrouw.
21-10-1869: Ferdinand Meintes de Vries, wonend in Lemmer - jager.
21-10-1869: Emanuel Mendels, wonend in Lemmer.
15-12-1869: Lodewijk Banda, wonend in Lemmer - Arbeider.


11-01-1870: Gerhardus Jans Udinga, wonend in Lemmer.
11-05-1870: Dirk Oosten, wonend in Lemmer - koopman in Visch.
27-07-1870: Age Jongsma, wonend in Lemmer - Sjouwerman.
10-08-1870: Jan Sibbeles de Boer, wonend in Lemmer - Arbeider.
10-08-1870: Eisje Bakker, 33 jr. wonend in Lemmer.
14-09-1870: Helena Visscher, wonend in Lemmer - Huisvrouw van Hendrik Bouman.
20-10-1870: Jantje de Vries, wonend in Lemmer.


16-02-1871: Trijntje Aukes Blok, 21 jr. wonend in Lemmer.
09-03-1871: Gouke Bosma, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
09-03-1871: Rienk Rienksma, wonend in Lemmer - Schippersknecht.
15-06-1871: Grietje Nooy, 60 jr. wonend in Lemmer.
18-07-1871: Jelle Berends Sietsma, geboren in Follega, 26 jr. wonend in Lemmer - Timmerknecht.


21-02-1872: Ruurd Peereboom, 47 jr. wonend in Lemmer.
29-02-1872: Dirk Oosten, geboren in 's Gravenhage, 42 jr. wonend in Lemmer - koopman.
29-02-1872: Jochum Lemstra, wonend in Lemmer - gezagvoerder der Stoomboot 'de vier Gemeenten'.
13-03-1872: Salomon Turksma, wonend in Lemmer.
27-06-1872: Murk Jans Dijkman, geboren in Oosterzee, 30 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
27-06-1872: Wybe Molenaar, geboren in Lemmer, 18 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.


12-02-1873: Jochem Lemstra, wonend in Lemmer.
04-06-1873: Egbert Duim, wonend in Lemmer.
04-06-1873: Johannes Duim, wonend in Lemmer.
03-09-1873: Engbert de Roo, geboren in Nijega, 22 jr. wonend in Lemmer - boerenarbeider.
17-09-1873: Ypkje Beekhout, wonend in Lemmer - Naaister.
15-10-1873: Wybe Jans Brouwer, wonend in Lemmer.
17-12-1873: Lodewijk Banda, geboren in Leeuwarden, 61 jr. wonend in Lemmer - Arbeider.
17-12-1873: Iza Bennega, geboren in Eenrum, 21 jr. wonend in Lemmer - koopman.
18-12-1873: Sipkje Stuurman, wonend in Lemmer - Huisvrouw van Schelte Rottine, arbeider te Lemmer.
18-12-1873: Luite ter Heide, 58 jr. wonend in Lemmer - koopman.
18-12-1873: Jan Spiekhold, wonend in Lemmer.


14-01-1874: Johannes Roda, wonend in Lemmer.
19-03-1874: Jochum Lemstra, 16 jr. wonend in Lemmer - Stoombootsbediende.
19-03-1874: William L. Geveke, 21 jr. wonend in Lemmer - matroois.
30-04-1874: Jochem Lemstra, wonend in Lemmer.
10-07-1874: Antje Bouma, wonend in Lemmer.
24-07-1874: Jolle Berends Sytsma, wonend in Lemmer - Timmerknecht.
11-11-1874: Johanna Klaver, wonend in Lemmer - arbeidster.
11-11-1874: Jacob Jonker, wonend in Lemmer - Sjouwer.
24-12-1874: Hylke de Koe, wonend in Lemmer.


20-01-1875: Isa Benninga, wonend in Lemmer - koopman.
18-02-1875: Albertje Koehoorn, "gedomicilieerd te Lemmer.
25-03-1875: Koert Koehoorn, wonend in Lemmer.
25-03-1875: Wybren Zeldenthuis, wonend in Lemmer.
23-06-1875: Hendrik E. de Vries, wonend in Lemmer - vischventer.
01-12-1875: Johannes Roda, wonend in Lemmer - Sjouwer.
15-12-1875: Age Jongsma, wonend in Lemmer - Sjouwer.
15-12-1875: Hendrik de Vries, wonend in Lemmer - koopman.


27-01-1876: Douwe Hellendoorn, wonend in Lemmer - Arbeider.
13-04-1876: Wybe Cornelis Laffra, wonend in Lemmer - Koopman.
29-04-1876: Dirk Oosten, 47 jr. wonend in Lemmer.
24-05-1876: Wiebe Jans Brouwer, wonend in Lemmer - Stoombootkapitein.
24-05-1876: Dirk Oosten, wonend in Lemmer - koopman.
06-09-1876: Ferdinand de Vries, wonend in Lemmer - Sjouwerman.
06-09-1876: Yke Annes Rippen, wonend in Lemmer - Arbeider.
06-09-1876: Steven Rinzes Visser, wonend in Lemmer - Visscherman.
27-09-1876: Leendert Wagenmakers, wonend in Lemmer - Arbeider.


14-03-1877: Andries Fleer, wonend in Lemmer - Sjouwerman.
21-03-1877: Pieter Oudkerk, wonend in Lemmer - Kleermaker.
07-06-1877: Jacob Joustra, geboren in Lemmer, 31 jr. wonend in Heerenveen. Sjouwerman.
14-06-1877: Lieuwe Jans Bijland, geboren in Lemmer, 60 jr. wonend in St. Nicolaasga. Vleeschhouwer.
21-06-1877: Harmen Roefstra, 39 jr. wonend in Lemmer - Schippersknecht.
16-07-1877: Bouwe Sytzes Sytsma, geboren in St. Nicolaasga, 19-2-1864 wonend in Lemmer - Pottenbakkersjongen.
08-09-1877: Jan Postma, geboren in Lemmer, 72 jr. wonend in Harlingen. Tapper.
01-11-1877: Poppe Klijnsma, geboren in Lemmer, 38 jr. zonder vaste woonplaats.
12-12-1877: Hillegonda Plug, geboren in Lemmer, 34 jr. wonend in Sneek. Gehuwd met Joost de Jong.


07-02-1878: Jacob Joustra, geb.: Lemmer, 32 jr. w. Heerenveen. Arbeider.
25-04-1878: Maria Anne Benediek, geb.: Amsterdam, 34 jr. w. Lemmer. arbeidster. huisvrouw van Jan Louwert Geert.
25-04-1878: Hendrikus Hoskam, geb.: Rossum, 32 jr. w. Lemmer. Arbeider.
31-05-1878: Age Jongsma, w. Lemmer. sjouwer.
19-09-1878: Marten Pranger, w. Lemmer.
03-10-1878: Jochem Lemstra, w. Lemmer.
14-11-1878: Wiebe Jacobs de Haan, w. Lemmer.
23-12-1878: Hans Mast, w. Lemmer.
23-12-1878: Eelke Zeilstra, w. Lemmer.
23-12-1878: Jan Rinzes Visser, w. Lemmer.
27-12-1878: Cornelis Raadsveld, w. Lemmer.


13-02-1879: Ruurd Peereboom, wonend in Lemmer.
23-04-1879: Gerrit Dirks van der Meulen, wonend in Lemmer.
14-05-1879: F. Sleeswijk Visser, wonend in Lemmer - Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Lemsterland.
22-05-1879: Leendert Harmens Duim, wonend in Lemmer.
28-07-1879: Dirk Oosten, 50 jr. wonend in Lemmer - koopman.
09-10-1879: Poppe de Rook, wonend in Lemmer.
09-10-1879: Hille de Jager, wonend in Lemmer.
09-10-1879: Louis Jacobus Lyklema, wonend in Lemmer.
10-10-1879: Sake Jacobs Visser, wonend in Lemmer.
10-10-1879: Jacob Jelles Visser, wonend in Lemmer.
16-10-1879: Gerrit Faber, wonend in Lemmer.
16-10-1879: Marten Pieters de Vries, wonend in Lemmer.
27-11-1879: Jan Hermanus Visser, wonend in Lemmer.


22-01-1880: Cornelis Hoekstra, wonend in Lemmer.
10-06-1880: Cornelia de Wreede, wonend in Lemmer.
10-06-1880: Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma, wonend in Lemmer.
06-08-1880: Johanna Kuperus, wonend in Lemmer - Vrouw van Jan Bron.
30-09-1880: Sake Visser, wonend in Lemmer.
22-12-1880: Jochem Lemstra, wonend in Lemmer.


21-01-1882: Jan Korenstra, 28 jr. wonend in Lemmer - Schippersknecht.
24-06-1882: Cornelis Arnold Römer, geboren in Lemmer, 26 jr. wonend in Leeuwarden. Advocaat en procureur. Zoon van Petrus Casparus Römer en Frederika Wilhelmina Sleeswijk


13-01-1886: Jan Jaalsma, geboren in Lemmer, 30 jr. wonend in Sneek. Kastmaker.
06-02-1886: Jochem Lemstra, 71 jr. wonend in Lemmer - kapitein. kapitein der Stoomboot "De vier gemeenten".
20-02-1886: Pieter Bruinsma, wonend in Lemmer - kapitein. kapitein der Stoomboot "De Veehandel".


15-01-1887: Johannes Bouwhuis, 24 jr. wonend in een woonscheepje thans liggend te Lemmer.
15-01-1887: Theodorus Gort, 19 jr. wonend in een woonscheepje thans liggend te Lemmer.
25-06-1887: Pieter Bruinsma, 29 jr. wonend in Lemmer - stoombootkapitein.


17-9-1890: Klaas Vermanen, 19 jr. Kermisreiziger. gedomicilieerd te Lemmer.

Reactie plaatsen

Reacties

Tjitte Brouwer
een uur geleden

Is er informatie over hoe het vergaan is met de schepen van Wiebe Jans Brouwer? Deze schepen hadden als naam Telegraaf I t/m IV en Reserve.