Bruggen, Lemmer |6|

Opening Rengersbrug in de Brekkenpolder 18 mei 1965

Sylroedebrêge

Blokjesbrug 1960

Pontje ten bate van de bouw Flevobrug te Lemmer. 

Flevobrug

Opening Flevobrug 1954

Flevobrug

De trambrug, gesloopt in 1962

Detailfoto van bovenstaande

  • Klaas Lammers: Mijn schoonmoeder met Alie en Jouke Hoekstra

De trambrug sloop in 1962