Bruggen, Lemmer |3|

Dit is een opname van een openstaande Flevobrug en omgeving. Er gaat een schip door de brug. Aan de wal voor de brug liggen de melkbootjes van Van der Meer en Klaas Deinum, die aan het roer staat, De melkbussen werden gebracht door Fa. Walinga, uit Heeg. Aan de overkant van het water staat de oude muziektent nog. Dan de vroegere boerderij, die door meerdere gezinnen werd bewoond. Onder andere door de familie van Jan de Haan.

Eigenlijk ging het hier dus ook al om het probleem van de leegstaande boerderijen. Nu in het buitengebied toen in de dorpen. De kerk van de gereformeerde gemeente staat er nu nog bij zoals op de foto. Alleen is het gebruik naar een andere groepering overgegaan. Ook aan het pand van Koop Gaastra, is eigenlijk niets veranderd. Daarnaast de bakkerij van Teake Boonstra.

Het volgende blok huizen is allang met de grond gelijk gemaakt. De melkbootjes werden, zoals we nu zouden zeggen, multifunctioneel gebruikt. De voornaamste taak was het op halen van de melk van de boeren in de Brekkenpolder, elk voor een andere fabriek. Daarnaast werden ook schoolkinderen en kerkgangers van en naar het gebied vervoerd. Hij voorzag de bewoners van brood en groente, maar als ik de doos met brood in de kajuit zette, gebeurde het ook dat er een kalf lag, dat naar de slager moest. Klaas staat hier achter het roer, waarschijnlijk om achter het schip door de brug te gaan. Tussen de melkbussen staat een fiets daarnaast de broodmand.

Evert de Vries

Dit is een foto van de oude haven en omgeving. Op de voorgrond de brug naar de Schans. In het hoekje waar het geld geïnd moest worden, hengel en klompje hangen klaar, staat Jelte de Jong, brugwachter en stoffeerder in de linkerhelft van het pand van Van der Wal tegenwoordig. In de haven en de Sluis is zoals altijd het nodige scheepvaartverkeer. Links zien we een herberg in het pand waar nu "Het Hoekje" gevestigd is. Hier heeft de geschiedenis zich dus herhaald.

Na de Albino-winkel is het pand weer in de horeca terechtgekomen. De noodwoningen zijn hier nog niet gebouwd en zo hebben we een vrij gezicht op de haven, de sluiswoningen en een sluishokje. aan de Prinsessekade zien we het huis van familie de Rook, later Eerdmans. Daarnaast het huis dat de praktijk van dokter de Vries huisveste. De derde woning werd bewoond door de dames Katsma en moest later ruimte maken voor de nieuwbouw van Schirm.

Deze foto van Geert v.d. Wal, (omschrijving van Johannes de Vries) is van het centrum van Lemmer rond de blokjesbrug. De oude uitvoering van die brug nog. Het is een kaart die in 1908 voor 2½ cent door de PTT van Lemmer naar Broek bij Joure, werd gebracht. Op de linkerkant zien we een deel van Andringa State. In het rechterdeel zal toen waarschijnlijk de Fam. Boonstra, al een drogisterij hebben gehad. Misschien is het witte vlak boven de deur wel een gaper geweest.

Er naast is een deel van de bakkerij van Blessinga, te zien. Gaan we verder naar rechts dan zien we de gevels die nu nog herkenbaar zijn. Propsma, de bakkerij van Oldendorp, Beljon, en de bakkerij van Van der Geest, of toen waarschijnlijk nog Peereboom. Als laatste het pand van Wierda, toen misschien nog drukkerij. Dat zou ik kunnen na zien in het boek van Jelle de Jong over oude sluis Nr 9.

Aan de overkant van het Dok, zien we alweer een bakkerij, die van Jan Knol. Een stukje van de Smederij van Van Putten, en dan de oude muziektent voor de openbare school. Helemaal op links op het hoekje de bakkerij van- Loen voor een groot deel aan het zicht onttrokken door het hokje van de nachtwachten dat daarvoor stond.

Duidelijk is te zien dat de bakkers zich met oog op passerende schepen allemaal rond de sluis en de Rien hadden gevestigd. In het huis waar vroeger de Fam. Brandeburg, gewoond had, is hier al Schotsman's Bazar, gevestigd en helemaal rechts zal Kokje, zijn zaak hebben gehad, op het zonnescherm staat tenminste vermeld: Sigaren, Prentbriefkaarten, Boekhandel. Overigens ademt alles nog de rust van het begin van deze eeuw.

De Langebrug, die ook geel geverfd was, net als de twee bruggen, die tot 1886 over het toen nog niet gedempte deel van de Rien (nu de Gedempte Gracht lagen)

Deze foto is meer richting het huisje en de bomen genomen, hier hangt een grote katrol aan de brug.

Waar nu de Flevo brug is

Het centrum van Lemmer omstreeks 1950: Op de voorgrond het begin van de markthandel. Links de viskar van J. Atsma, daarnaast de groentekar van WAF. Lemstra, daarnaast banketbakkers-ijs van Thijsseling. Vóór de winkel van P. Zwart (sigarenmagazijn) de ijscokar van de familie Postma uit St. Nicolaasga. De Lemster Rien is nog niet gedempt. Achter het "Brêge hokje" een ladder voor het redden van drenkelingen.

Hoek Markt - Oude Sluis omstreeks 1947: V.l.n.r. sigarenhandel P. Zwart, galanteriewinkel A. Noppert, bakkerij H. Loen, slagerij P. Wiersma, woonhuis brugwachter Kingma (later havenmeester). Bij de brug de vis-tent van Andries (panne) Visser.