Gemeentehuis |4|

Op de onderstaande foto's is Evert de Vries te zien, met zijn ijscokar/wagen. Dit was ook wel zijn standplaats om vis te verkopen. Zie bovenstaande foto.

Lemmer 1950: Links van gemeentehuis het politie bureau. In de rechter-gevel 'De Kou' waarin o.a. de huwelijken werden afgekondigd. Omtrent deze tijd ook het huwelijk van Wouter van der Meer en Janny Koehoorn. Rechts vooraan, Evert de Vries bij z'n ijscokar. Op de achtergrond de toren van de Geref. Kerk, met de huidige spits.

De tweede dame van links is Ellen de Zwart (nicht van mijn man), de man op het bordes is Sake Visser (Reade Sake, mijn vader)

Foto van Thomas Coehoorn: Trouwerij voorjaar 1947, voor het gemeentehuis Lemmer. Op de achtergrond de gedempte aansluiting met de Rien (Visserburen). Daarachter staan de panden waar nu het gemeentekantoor (nog) staat. Links de slijterij van de Weduwe Visser (Nieuwburen 2).

De militair (onder het verkeersbord) is Yme Willem van Dijk (de straat bij Suderigge is naar hem genoemd). Hij is 20 juni 1947 vertrokken naar Nederlands Indië, waar hij op 26 oktober 1948 is overleden.

Rechts met kind (Gerrit) op de arm is Annie Seldenthuis-Rottiné, de vrouw van Maarten "Prikke". Daarvoor (met kind aan de hand) staat tante Hiske Zandstra-Deinum, de vrouw van Leeuwke "Toetoet".

Kermis op het plein voor het Gemeentehuis.

Op deze kaart wordt de Lemster Rien nog druk bevaren. De voorsteven van een boot is juist zichtbaar. Ook het gemeentehuis wordt nog als zodanig gebruikt. Voor de slagerij van Koning passeert juist een vrachtauto, voor de rest is het erg rustig op straat, alleen voor het gemeentehuis is een manspersoon zichtbaar.

Naast het gemeentehuis het v.m. politiebureau. Geheel links de toren van de Ned. Herv. Kerk.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.