Informatie » Lemmer » Afbeeldingen: Straten - Strand, e.a. Lemmer » Gemeentehuis |1| » Burgemeester Krijger » Bijlage: Enkele reacties op Facebook met documenten

Bijlage: De punten op een rij en enkele reacties op Facebook met documenten

Lemster actiegroep heeft op 6 mei 2020 een petitie gestart op:

De punten op een rij:

• Drama te Echten kostte 6 mensen het leven.

Burgemeester Krijger: Op een dag in oktober 1943 werd er een telefoongesprek gevoerd tussen de S.D.-man C. J. Kaptein uit Den Haag en burgemeester M. Krijger te Lemmer. Tijdens dit gesprek werd de burgemeester verteld, dat er in Echten bij de schoonmoeder van Ds. Fokkema. 6 Joden waren ondergedoken en dat die mensen moesten worden gearresteerd. De burgemeester werd persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor dit geval. Burgemeester Krijger heeft de zaak daarop doorgegeven aan de politiecommandant Hafma, die er later met 6 man op af is getrokken, met het noodlottig gevolg, dat de 6 onderduikers allen werden gearresteerd. Ze zijn overgebracht naar Den Haag en nooit weer teruggekeerd.

Oud- rechter Severein (Fryslân doc 3 mei 2020) Hij had deze zes Joodse mensen kunnen redden van de dood. Hij liet het echter na om hen tijdig in te seinen over wat er komen ging. Volgens Severijn liet de burgemeester het zestal zelfs arresteren, met als gevolg dat ze de oorlog niet hebben overleefd.

Jacob de Rook, die door toedoen van Krijger naar een concentratiekamp werd gedeporteerd en dat niet heeft overleefd

De overlijdensakte van Jacob de Rook aan zijn vrouw Boukje de Rook:  Uit Duitsland komt de vermelding dat Jacob op 13 april 1942 overleden is in concentratiekamp Buchenwald.

  • Op 2 juli 1947: De uitspraak luidde: Burgemeester Krijger; Schuldig verklaring aan het ten laste gelegde en veroordeling tot zes maanden gevangenisstraf voorwaardelijk, met 1 jaar proeftijd en recht van cassatie.
  • De gemeente Lemsterland krijgt 5 jaar later bericht van het overlijden van Jacob. Zijn overlijden wordt ingeschreven bij de gemeente op 22 oktober 1947.
  • Op 4 mei 1955 wordt het monument (eerbewijs aan hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd voor vrijheid en vrede zijn omgekomen) onthuld door de weduwes van Jacob de Rook en Fokke van der Wal.
  • Op 27 december 1957 twee jaar! na de onthulling van het monument, beslissen B. en W. van Lemsterland — in de behoefte de persoon en de verdiensten van wijlen burgemeester Krijger blijvend te eren?? — stellen de raad voor per 1 januari de Markt Burgemeester Krijgerplein te noemen.

* Burgemeester Krijger, is overleden op 4 december 1957 te Follega. 

! Hoofdregels bij het kiezen van straatnamen - Bestuurlijke regels: Een te vernoemen persoon moet ten minste tien jaar geleden zijn overleden; - Onderzoek of hij of zij geen ongunstig verleden heeft, zodat alleen personen met onbesproken gedrag worden geëerd met een straatnaam...


15 maart 1941 aanmeldingsformulier van personen van Joodse bloede

Reactie Leeuwke Bootsma: Pake Leeuwke wordt hier ook genoemd (30 mei 1883) en zijn zusters Roelofje en Pietertje. Boven staan de namen van Jozeph en Sara Blok,die gestorven zijn in Auschwitz. Onbegrijpelijk dat na 75 jaar nog steeds het burgemeester Krijger plein bestaat.!

- En dan Jantje Jacobs Lemsterland, 6 november 1883 – Auschwitz, 19 november 1942. Wijkverpleegster in Echtenerbrug..

Lijst van personen, waarvan in geval van mobilisatie daadwerkelijk of lijdelijk verzet kan worden verwacht

Reactie van Marja Visser: Zozo, staat mijn overgrootvader Hette Kuipers ofwel Hette mei de kruk tussen. MOGELIJKHEID DAT DEZE PERSONEN LIJFELIJK VERZET ZULLEN GEVEN BIJ ARRESTATIE: de arme man had in zijn jeugd polio gehad en liep zijn hele leven op een kruk ??? en was bovendien al 70 jaar, was Krijger echt bang, dat hij een mep met de kruk zou krijgen? pfff

Reactie Roel Kingma: Ook Hendrik Luik staat erop, ik kende hem, deed geen vlieg kwaad. Er komt steeds meer naar voren waaruit blijkt dat Krijger een collaborateur en landverrader was. Ik roep op tot harde acties als de gemeenteraad de naam niet verandert en doe mee. Het is genoeg geweest.

Reactie Jan Thijseling:  Dat is niet te geloven, daar staat mijn Pake op. Nu is het echt klaar, ik stuur een brief naar de gemeente

Reactie Franke Hoekstra: Naam mag niet blijven bestaan. Heb oud rechter Severein gezien met brief. Daar kan toch geen twijfel meer over bestaan. Burgemeester en Wethouders neem actie!!!

Anne Visser:“Wij herdenken de doden bij de kerk en een paar meter verderop ligt het “Burgemeester Krijgerplein”.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.