Bijlage: De media en de kranten

Sjoerd Wiersma
PDF – 513.9 KB 30 downloads
  • 29 juni 2020: Sjoerd Wiersma, directeur van een wasserij te Joure was topman van het verzet in de Zuidwesthoek. Zijn schuilnaam was Sjouke van der Zee.

Vanaf 1942 ging hij twee tot drie keer per week met zijn vrachtwagen naar Amsterdam. Iedere rit nam Wiersma joden mee naar Friesland, en stuurde deze Joodse onderduikers, jong en oud, waar dan al onderduikadressen (o.a. ook door de heer Onderweegs) voor geregeld waren in de Friese Zuidwesthoek.

Lemsterland was uitermate geschikt voor het onderbrengen van onderduikers. Met name de Echtenerpolder, globaal het gebied tussen Lemmer, Echtenerbrug en Schoterzijl

Een hele organisatie, die werd vastgelegd in een cartotheek. Het gaat goed tot februari 1944: Boonstra wordt opgepakt en Wiersma weet maar net te ontkomen. Vanuit de onderduik weet Sjoerd Wiersma zijn werk voort te zetten, Uilke Boonstra wordt uiteindelijk gefusilleerd in Vught.

Nu volgt het verhaal en bijlage ingezonden door de pake zegger van Sjoerd Wiersma, waarin wordt vertelt hoe het verzet de 6 joden wilde bevrijden en of burgemeester Krijger de bewaking wilde verminderen..maar waar vervolgens de bewaking juist nog vermeerderd werd…

Beste mevr. Spanjaard,

Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek het volgende over de betrokkenheid van mijn Pake Sjoerd Wiersma en de kwestie Krijger.

Betrouwbare informatie kunt u vinden in de boeken van Pieter Wybenga: bezettingstijd in Friesland.

In de bijlage heb ik een fragment uit de memoires van Pake Sjoerd Wiersma gevoegd, hierin bevestigd hij de poging om de 6 gevangen joden te bevrijden.

En nu mijn verhaal wat ik uit directe overlevering heb onthouden.

Mijn pake Sjoerd Wiersma uit Joure en zijn compagnon Uilke Boonstra waren verzetsmensen en verzetsleiders. Zij maakten onderdeel van de raad van zes verzetsmensen die Friesland bestuurden.

Toen bekend werd dat zes joodse onderduikers bij de weduwe Frankena in Echtenerbrug waren gearresteerd, is pake meteen in actie gekomen. Hij is toen naar burgemeester Krijger gegaan om voor vrijlating van deze joodse mensen te pleiten. "Krijger wilde niet meewerken, die lafaard", waren de woorden van mijn pake. Hij heeft Krijger erop gewezen, dat deze joden een verschrikkelijk lot kregen! Toen Krijger niet wilde toegeven, vroeg mijn pake of Krijger dan bereid was de bewaking te versoepelen. Het verzet zou hun dan bevrijden.

Dit was dan een mogelijkheid voor Krijger om via een omweg toch die mensen vrij te laten, en zelf niet daarvoor verantwoordelijk te zijn.

Maar hij wilde niet meewerken. Toen het verzet toch nog een bevrijdingspoging waagde, was er teveel bewaking. Hierdoor was het niet mogelijk deze mensen te bevrijden.

Allen zijn ze vermoord in de vernietigingskampen...

Krijger en zijn politiechef Hafma zijn hiervoor verantwoordelijk!

De joodse onderduikers hadden vrij kunnen zijn.

Dat men na de oorlog ook nog een plein naar hem vernoemde is een schande voor Lemmer en omgeving. Het is ook een klap in het gezicht van al de mensen welke hun leven op het spel hebben gezet, om onderduikers een veilig heenkomen te bieden. Ook is het een belediging voor al die verzetsmensen welke zoveel moeite hebben gedaan om joden te helpen.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Wiersma

  • 8 mei 2020: Frits Barend bij het Lemsternijs. De televisie- en radiopresentator Frits Barend, vindt het ondenkbaar dat het plein de naam van een 'foute' burgemeester blijft houden. Het Joodse gezin Barend zat in de oorlog ondergedoken in Oudega. Barend heeft aangegeven ook andere BN'ers te vragen de actie te steunen. 

13 mei 2020: Lemsternijs en GrootDeFryskeMarren

14 mei 2020: Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad

Lemmer 7 juni 2020

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.