Dok, Lemmer |3|

Het Dok in 1903 met daarover een brug, die lag op de plaats waar nu ongeveer Napoleon is. Links de Langestreek en rechts de Kortestreek.

Een opname van het Dok, vanaf het andere eind gezien. De LE 51 voor de wal, verder maar een paar schepen te zien. De torens van Hervormde en Katholieke kerk op de achtergrond, de tweelinghuisjes.

Omschrijving van Evert de Vries: Een gedeelte van een turfschip, met een dikke deklast, ligt hier in de hoek van Het Dok, voor de indertijd afgebroken Tweelinghuisjes. Een vergroting van deze foto, ging indertijd mee naar het Gemeentehuis om te laten zien, hoe mooi deze woningen weer zouden kunnen worden opgeknapt, want toen de discussie over al of niet afbreken speelde, was er door de verschillende achtereenvolgende eigenaren of huurders van deze huisjes al heel wat aan veranderd en meestal niet ten voordele.

Helaas had deze actie geen succes en verdween ook dit karakteristieke hoekje Oud-Lemmer. Het verkeer kreeg meer ruimte en toen kwamen er wijze mensen, die besloten dat er één richting verkeer moest komen, dat dat afgeremd moest worden en in een deel van het weekend zelfs moest worden afgesloten.

Dezelfde wijsheid waarmee eens werd besloten dat de Rien gedempt moest worden, enkele jaren voor de aanleg van een rondweg om Lemmer.

Regeren is immers vooruitzien?

Truitensgat ?....Met deze vraag blijven we in de buurt van de Gracht. Over deze gracht lagen twee bruggen, de ene lag voor boekhandel de Koopmans (zie bovenstaande tekening) en had de naam 'Plugsbrége', de andere was de verbinding van de Markt naar de Nieuwburen en werd de 'Hottinga-brége genoemd, maar de officiële naam was Truitjesylbrége. De naam is al heel oud, en afgeleid van een gat of diepte die daar vlakbij lag. In het Charterboek II van 13-3-1534 staat hierover "op het Noord van die Lemmer nae Taekezijl is een gat hietende TRUYTIESGAT, dat omtrent vijf roeden lanck ende een manstal diep is ende op beide zijden lant".

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.