Buitenhaven, Lemmer |4|

Op deze foto gaat een schip met turf de sluis binnen, links voor de sluis ligt ook een turfschip. Op de plaats waar dit schip ligt, was heel vroeger de remming met aan het einde een stoel van palen, waaraan bij stormweer de trossen van de tramboten werden vastgezet om de boten door de trambrug te kunnen sturen.

De remming rechts, werd doorgetrokken tot de plaats waar toen een toilet kwam, voornamelijk bestemd voor de vissers. Voor zover te zien valt, stond er nog maar één sluiswachterswoning. Daarachter liggen een drietal schepen. Tussen deze woning en het sluishokje, zien we de latere visrokerij van Johannes Sterk. Rechts zien we een man en twee vrouwen.

Aan de kleding van de vrouwen - een jak met een bonte schort en een kapje op - kun je wel zien dat het hier om een zeer oude opname gaat. Waar nu het Leeg is, lijken zeer hoge huizen te staan. Boven op de sluis staan vier mannen; aan hun kleding zou je bijna zeggen, dat dat wel Lemster notabelen geweest moeten zijn.

De "Friesland" van de rederij Koppe/Verschuren bij het verlaten van de haven. Links op de havendam de vuurtoren; op de voorgrond een bordje, dat aangeeft dat er ter plaatse een kabel is gelegd. Vermoedelijk voor de verlichting van het baken op de Oosthavendam.

De salonboot Groningen IV in de haven van Lemmer

Reddingsboot 'Jhr. Rutgers van Rozenburg' Deze motorreddingboot, werd in 1926 in Lemmer gestationeerd. De boot was eigendom van de Noord en Zuid Hollandse Reddings Mij. Eerste schipper was Jan de Jong.

Reddingsboot 'Hilda' de foto van deze reddingsboot dateert uit de zestiger jaren. Schipper op deze reddingsboot waren achtereen volgend, Jelle Kolk, Wouter Vaartjes en Hendrik Snijder. Opvolger van 'De Hilda' was de 'Jantje Baart'. Schippers op deze boot waren o.a. Hendrik Snijder, Jan Fleer en Ate de Boer.

Verzonden door, Pietje Bootsma.

Foto van Carol de Vries ©: Driemast-zeilschoener, IJ.M. 282 van de Verenigde Explotatie Mij. te IJmuiden…later verkocht aan de rederij N. Haasnoot te Katwijk aan Zee.

Lemmer: Havenmond met uitvoering ringdijk N.O. polder.

't Skieppedykje.

De omgeslagen 'Suupboot' bij de Mutserd. Het ongeluk met de Sneek VI, bijgenaamd 'De Suup' van de Groninger Lemmer Stoomboot Maatschappij, vond plaats bij de Mudsert, op 28 april 1909. De oorzaak was een schuivende lading (bovendeks). Kapitein was IJkema en machinist Anne Rippen. Een vrouwelijke passagier uit Amsterdam, verloor bij dit ongeluk haar leven. Staande bij de mast is Anne Rippen.

De oude trouwe vuurtoren van Lemmer.

Een gedicht van K.K.

Jij forse man van staal en ijzer
Die plichtsgetrouw op Lemmers dam
De scheep'ling was een weg en wijzer
Die uit en in de Lemmer kwam

Wat was je toch een reuzekerel
en stond als militair present
Geen acht sloeg op dat praat gemerel
Daar stond je voor, was je aan gewend

Als 't noodweer door je flanken raasde
De blinde krachten der natuur
De nevels om je henen waasden
Of 't kruiend ijs als naaste buur

Je van je voetstuk wou verwijd'ren
Lachte je om dat avontuur
Je deed je werk en 't was secuur!
Jou oog betrad het watervlak

De scheep'ling mat: nog 'n enkel uur
Daar is de kust, het Lemster vuur!
Nu sta je dan op non-actief.
Wat hadden wij als kind jou lief.

Je waard voor ons een bellevue
Een klimpartij, en nu....

Dat toch geen slopers hand jou vell
Ach blijf bij ons als monument!
Wat is een kamer zonder sier
En zonder jou de Lemster pier?

Op de kaart is goed te zien dat er gewerkt wordt aan de aanleg van de Noordoost Polder. Toen nog veel vissersschepen in de haven. Jan(us) Hoff, kon vertellen dat zijn pake Janus Coehoorn van de LE 76 op de foto staat

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.