Binnenhaven, Lemmer |5|

Sluis met zicht op Binnenhaven.

De binnenhaven met het Oliebootje "De Gulf" van Kees de Roos.

Hans Terpstra schreef oktober 2019:  Dit is nu Rintsjes snik. We hebben er van het zomer met onze snik bij gelegen. Was een leuke ontmoeting met de snik en de familie Cusiel (die er nu ruim 30 jaar eigenaar van is) Als model zit hij wat tussen de Groninger en Friese snik in. Het is meer het type snik uit het westelijk deel van de provincie Groningen. Hij heeft aan de kop geen stuiten. (berghouten) De Friese snikken hebben dat wel. De pake van Rintje Ritsma voer op dit oliebootje.

Lemmer, binnenhaven in 1950. Op deze uit de naoorlogse jaren, gemaakte foto, heeft het hoekhuis op de Emmakade, geen verdieping meer, en is langs het water een bescheiden afrastering aangebracht. Er is verder weinig bedrijvigheid in de Binnenhaven.

 Staand: Ale Visser, Gerrit de Blauw en in het midden zit Jacob Kleis Visser "Japie van Kleis"

Binnenhaven Lemmer 1925; Geheel rechts een gedeelte van de boerderij van Jan Hendrik de Vries, later visopslag van Jan Zwarthoed, later de woning het "Zonnehoekje" gebouwd door Jan (met de centen) Visser. De woning links met vlag, werd bewoond door de familie de Rook. Rechts van het huis met de witte voorgevel, bevond zich het winkeltje van slager Woud. De man liep in de oorlogsjaren bij donker in de haven en verdronk jammerlijk.

Lemmer - 1973. In de binnenhaven van Lemmer, bivakkeert sinds enge dagen deze aalscholver (ielgoes of skever in het Fries) Tijdens het schutten van enkele schepen, is de vogel vanaf het IJsselmeer de haven binnengekomen en daar schijnt hij of zij zich tussen de mensen wonderwel op zijn gemak te voelen. De sportvissers, werpen hem geregeld een paar ondermaatse visjes toe en die laat de aalscholver zich uitstekend smaken. Op de foto: de ielgoes op de rand van een roeiboot.

1997: Gezicht op Lemmer, met op de voorgrond een groep reigers op het dichtgevroren water.

LEMMER - Al wekenlang wacht op de dichtgevroren Lemster binnenhaven, een kolonie reigers op het nog ver lijkende voorjaar. De dieren worden dagelijks door vogelwachters uit Lemmer gevoerd, met resten schol en tong uit het fileerbedrijf van de gebr. Sterk. Het zijn er meestal een dikke veertig en afkomstig uit "De Wiele", een bosje tussen Lemmer en Follega, waar ze hun broedplaats hebben.

"Wol hwat meager", zegt Pieter Bootsma, die ze dagelijks voert, "mar se komme net om". Hij trekt elke dag met zijn zoon Gauke en Paul Wind, langs de vogelconcentraties in en rond Lemmer om voedsel te brengen. Iedere middag storten de hongerige "ielreagers" zich wachtend op de visresten, per keer zo'n veertig kilo, terwijl ook plaatselijke vissers hun overschot wel eens op het ijs van de binnenhaven smijten.

"Sûnder help wienen se al lang dea west", meent Bootsma. Ter afwisseling konden de mannen dezer dagen de vogels eens op wat anders trakteren: kippenhartjes en levers, door een inwoner bij het slachten van pluimvee overgehouden: "En ek dat gie der bést yn", zo hebben de vogelwachters met genoegen vastgesteld.

Gezicht op de binnenhaven, 1955. Links voor de wal ligt de 'Jan Nieveen'. Rechts op de foto is Schirm's, kledingmagazijn te zien.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.