Home » Lemmer » Afbeeldingen: Straten - Strand, e.a. » Emmakade en 't Leeg |1|

Emmakade en 't Leeg |1|

Emmakade

Detailfoto

Detailfoto: Op het linkerpand op de Emmakade is te lezen: Hotel Tulleners.


De Bewoners van De Emmakade en 't Leeg in het jaar 1928.

Bijdrage: 'De Bewoners van De Emmakade en 't Leeg in het jaar 1928, van: Jaap van der Zwaag

Van oudsher kende de gemeente, behoudens enige uitzonderingen, geen officiële straatnamen.

Vroeger werden de huizen aangeduid met een letter ( G=Vissersburen en Nieuwburen; H=Achterom) en een huisnummer. Wanneer precies de straten officieel een naam hebben gekregen? waarschijnlijk rond 1933.

Emmakade

J 31 - J.J. Woudt, vleeshandelaar
J 31a - S.M. v.d. Bijl, hofmeester
J 33 - H. Vlig, visroker
J 36 - T. IJkema, schoenmaker
J 37 - R. Eilers, caféhouder
J 38 - A.C. Molenberg, kleermaker
J 38a - H. Hofstra, filiaalhouder
J 41 - A. Smink, winkelier
J 42 - J. Zwarthoed, viskoopman
J 44 - S. v.d. Berg, smid
J 45 - J. Sterk, vishandelaar
J 47 - G.J. Sterk, vishandelaar
J 48 - S. Sterk, vishandelaar
J 52 - J. de Rook, vishandelaar (dit huis, op de hoek met het Leeg, staat bekend als het huis van Poppe de Rook)

Hoek Emmakade en 't Leeg met "De Hangen" Vanaf de linkerkant zien we het huis van de familie Poppe de Rook, dan komt het voorste gedeelte van de hang, waar de vis werd verwerkt, daarachter was de rokerij. In de vier huizen daarnaast woonde in het eerste Obbe Woudhuizen, Jan Rottiné in het tweede. In het derde huisje woonde Toon Woudhuizen, in het vierde Gauke Bootsma. Het vismeelfabriekje van Libbe Bouma, volgt met daarnaast de visrokerij van familie De Jager, later de palingrokerij van de jongens van Klaas Sterk.

Het Leeg en de Baan.

J 52a - L.P. de Rook, vishandelaar
J 54 - W. Postma, jager
J 55 - F. Tuinier, werkman
J 56 - J. de Boer, bootsknecht
J 58 - S. de Jong, brugwachter
J 60 - D. Dijkstra, sluisknecht
J 62 - S. Coehoorn, sluisknecht
J 63 - A. Coehoorn, brugwachter
J 66 - J. Rottme, visroker
J 67 - P. Bootsma, visser
J 69 - A. Woudhuizen, visroker
J 70 - G.T. Bootsma, visser
J 73 - J. Vogelzang, kapitein
J 74 - F. en H.F. en G.F. Bootsma, vissers
J 75 - Tj. K. Kuipers, werkman
J 77 - A. Kooy, schilder
J 78 - W. Toering, visser
J 80 - M.R. Lemstra, houtzager
J 81 - O. Woudhuizen, visroker

Steven de Jong vertelt: De visser met hoed is Klaas Bijlsma. En de vrouw met de ketel is zijn vrouw Ymkje Bijlsma-De Vries. Zij brengt haar man koffie of thee. Dat was de gewoonte in die tijd. Vanuit De Lemmer gingen de vrouwen met de ketel naar de haven. Ymkje woonde mooi dichtbij. In het Leeg boven “De Baan” van Pen. De woning is er nu (2014) nog altijd. Mogelijk is de andere vrouw haar moeder, maar dat is mij niet bekend. Ook de andere mannen zijn mij niet bekend.

Aanvulling Hillebrand Visser: De man met zijn hand bij het hoofd is Hette Kuipers, alias Hette mei de kruk.

Vanwege de aanleg van de polder gingen ook Klaas en Ymkje verhuizen naar Den Oever (1938). Met hun kinderen Berendsje, Evert en Schelte. In de oorlog (1942) kwamen ze terug naar De Lemmer. Mij is niet duidelijk of de kinderen allemaal mee terug kwamen. (Berendsje en Evert waren toen al ongeveer 20+ jaar en bleven er misschien achter).

Klaas en Ymkje gingen in een woonblok (oorspronkelijk zes kleine woningen) tussen de RK-kerk en boerderij Huitema wonen. Direct achter de boerderij en aan het water. De boerderij op een kaart aangegeven als nummer 1, de woning aangegeven als nummer 2. Eelke Rippen was hun buurman. Deze timmerman woonde in twee panden, waarvan 1 aan de Schanszijde (op de kaart nummer 3+4). De voordeuren in de gevel aan de doorgang of steeg naar de Rien. Aan de Rien een bleekje.

Naast (=achter) Eelke Rippen woonde aan de Schanszijde rug-aan-rug Obbe Poepjes (nummer 6). Zijn voordeur zat dus in het andere straatje. In ±1925-1950 was er een open ruimte/pleintje op de kop van dit woonblok. Ontstaan door sloop van panden aan de Beneden-Schans. Met de sloop van de boerderij verdween ook dit woonblok. De achterliggende woningen kwamen zo vooraan.

Steven de Jong vertelt: Een kar met diggelgoud in het Leeg. Op de achtergrond ”De Baan” met de woningen erboven. Tussen de twee personen links de toegangsdeur naar “De Baan”. Welke onder het niveau van de straat ligt. Direct ernaast de trapopgang naar de eerste twee woningen. Meer rechts de trapopgang naar de derde woning. Onder de woningen in de gevel de raamkozijnen met de ijzeren spijlen voor daglicht in de werkplaats.

  • Ingezonden: Foto genomen op het Leeg te Lemmer: Nu de huisvrouwen gemobiliseerd zijn voor de voorjaarsschoonmaak en ook Lemmer mobile is, heeft de koopman in porselein en aardewerk handen vol werk. Wat stuk is moet vernieuwd worden, wat "schurf" is vervangen en ach; 't kost maar 'n "krats" De heer in het midden is Friso.

Foto uit de nalatenschap van Johannes Sterk en Dina Visser. Het is de Emmakade vóór 1898.

De bokkingrokerijen aan 't Leeg.

Foto van Helen Uijldert: Kleindochter van Albertus Vogelzang, eerste dopeling van de Heilige Willibrordus kerk, Lemmer. Achterkleindochter van Jan Vogelzang en Rinske Wierdsma, gewoond hebbend aan ’t Leeg 8. Die slechts gescheiden waren door een naamloos steegje aan deze bokkingrokerijen.

Op het bord staat zo ongeveer te lezen: Lakkenvernisenverfwaren verf in bussen ?
Rauwe en gekookte LIJNOLIE MACHINEOLIE TEER ? Wagensmeer Carboleum Terpetine Lijm. L. Bouma (Libbe Bouma)

Peter Collins vertelt: Een foto van het oude huis. Zoals u kunt zien, is het huis hier al gehalveerd, in een boven en beneden. De deur aan de rechter gaat meteen naar boven. Dit was de voordeur van mijn Oma's verdieping. De schoorsteen aan de rechterkant van het huis, is voor de boven en de linker schoorsteen is voor het huis beneden.

Foto uit de nalatenschap van Johannes Sterk en Dina Visser. Achterop de foto van de ingestorte muur aan het begin van de Emmakade, staat + 1916. Op het bord van het pand staat geschreven 'Dames Heeren en Kinderkleeding'

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.