Het Ir. D.F. Woudagemaal

Ir. D.F. Woudagemaal. Gemaalweg 1, 8531 PS Lemmer: www.woudagemaal.nl

Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld ooit gebouwd, en dat zo nu en dan ook nog in werking is. Het gemaal bevindt zich in Lemmer nabij Tacozijl in Friesland. Het wordt gemiddeld eens per jaar gebruikt, tijdens perioden met veel regen en wind, om het Friese boezemwater op het vereiste peil te houden als het J.L. Hooglandgemaal bij Stavoren door omstandigheden onvoldoende capaciteit kan leveren. Sinds 1998 staat het gemaal op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Bron Wikipedia

Foto van: Piet Broodwinder. Dit is de De firma Louis Smulders & Co te Utrecht, het transsport voor de wal staat op het punt van vertrekken naar het Stoomgemaal te Lemmer, 1 januari 1917.

Afdruk van Gerben D. Wijnja. 1918: De vlag woei nog maar enkele dagen boven in de top van den hoge schoorsteen van het in aanbouw zijde nieuwe stoomgemaal bij Lemmer, ten teken, dat de laatste steen er aan gelegd was. Tijdens een vreselijke onweersbui is de schoorsteen getroffen door het hemelvuur, waardoor de helft, ongeveer 30 k 35 M., naar beneden stortte, terwijl het onderste gedeelte tot zelfs de gebetonneerde fundering geheel scheurde. De bliksemafleider was nog niet ontvangen en dus nog niet geplaatst.