Schulpen |3|

Leeuwke Bootsma: De viskar van Jan Atsma (de vakman), is rechts nog net te zien. Atsma woonde destijds in de 4e Parkstraat.

Detailfoto

Zicht vanaf de Schulpen

Zicht vanaf de Schulpen

Deze kaart is verzonden op 3 februari 1907, door Sjoukje Bangma naar Froukje Bangma.

Hotel, Café en stalhouderij "De Wildeman" rond 1900

Omstreeks 1900 - En Hotel en Stalhouderij R. Eilers, die aan de Markt zijn pand had.

Zie ook: Oude herbergen in De Lemmer

Vroeger zat in het pand (links op de foto) van de Wildeman het bijkantoor van de Amsterdamse Bank. Inmiddels is de Wildeman veel groter, omdat die twee naastliggende panden er nu ook bij horen. Het pand is nu één van de beschermde monumenten in Lemmer.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.