Bijl, Atze

Atze Bijl, gewoond hebbende op de Parkstraat 34 te Lemmer, geboren op 13 september 1923 zoon van Sietske Bijl. Als fabrieksarbeider in 1942 naar Duitsland vertrokken. Geen afloop bekend.

Krijgsgevangene in Rusland ?

Reactie plaatsen

Reacties

Mieke de Wolf
2 jaar geleden

Volgens Jack Kooistra: In dienst van de vijand Vermist. Ongehuwd. Zoon van de ongehuwde moeder Sietsche Bijl. Atze was een stiefzoon van Marinus Meiboom. Deze Meiboom beschuldigde de eerste assistent van het arbeidsbureau in Lemmer Jacob Medendorp ervan dat Atze door diens toedoen naar Duitsland was gezonden. Uit het dossier van Bijl blijkt echter dat hij vrijwillig naar Duitsland is vertrokken en in dat land tot de SS was toegetreden. De klacht tegen Medendorp werd door de POD dan ook ongegrond verklaard.