Home » Historie-Friesland » Dorpen in Friesland » Hemrik » Voormalige Jeugdherberg (It Swellenêst)

Voormalige Jeugdherberg (It Swellenêst)

It Swellenêst

De eerste vergadering was op 09.10.1931 waar voorzitter Mej. Ds.C. Boerlage uit Gorredijk het woord voerde. Hiermee was de inzet gegeven voor het oprichten en vestiging van een Jeugdherberg in Hemrik. In deze vergadering doet Domina C. Boerlage, doopsgezinde predikante uit de doeken hoe en wat het doel is van de Stichting.
Het Bestuur is uit diverse geledingen gekozen, om de neutraliteit aan te geven. Secretaris is Jan Eisinga van het Jeugdherbergcomité te Gorredijk en W.W. Marle, Ulo onderwijzer te Drachten. In deze vergadering wordt er dan ook gewezen, dat de zwaluwen het symbool zijn van de trekvogels.

Het gedachtegoed van jeugdherbergen is overgewaaid uit Duitsland en heeft ook wortel geschoten in ons land. Doelstelling is van oorsprong: Vroegtijdige terugkeer naar de natuur, strijd tegen het alcoholisme, verspil en genotzucht, tegen bioscoopbezoek, sigaretten- en modeverslaving. De Jeugd moest een alternatief worden geboden tegen deze verleidingen.

Begin 1932 beginnen de plannen van de Stichting vaste vormen aan te nemen.
Men heeft de hand weten te leggen op een fraaie villa in Hemrik, eigendom van de Familie Engbert Piers van der Sluis. Deze villa was gebouwd rond het jaar 1926 voor zijn dochter Hermina Engberts van der Sluis, die op 17.09.1926 met de Duitser Ernst Arnold Eugen Philipp Von Chrismar, was getrouwd. Het gezin nam dan ook intrek in deze villa. Engbert Piers

Ernst Von Christmar ging voortvarend te werk, want al in 1927 liet hij een Duitse stal bouwen bij de boerderij waar nu Anne Oosterwoud veehouder is. Het toeval wilde, dat toen ik met dit stuk bezig was, ik op een dag Anne tegenkwam bij het Wilgenbos bij het ‘Âld Djip’, waar deze natuurboer zijn land inspecteerde. Hij vertelde mij veel over de omgeving, waar hij als kind ook vaak speelde.

Engbert Piers.

Engbert Piers van der Sluis, telg uit de gefortuneerde vervener familie van der Sluis was een belangrijk man in het maatschappelijk dorpsleven van De Hemrik. Hij heeft financieel geholpen een aantal belangrijke voorzieningen in het dorp te realiseren.
Omdat de villa toch leeg stond was hij genegen om deze te verhuren voor het bedrag van 450,00 per jaar, blijkbaar was het gezin Von Chrismar ergens (tijdelijk?) anders gaan wonen.

De villa was uitermate geschikt voor het doel dat men voor ogen had. Na een aantal kleine aanpassingen zou het een prima een uiteraard zeer moderne plek worden voor de trekvogels van diverse pluimage. Voor dat dit moest echter nog wel een ‘vader’ en ‘moeder’ worden gevonden voor de beheerdersfunctie. Deze wordt dan ook geselecteerd uit een 67 tal sollicitanten

Aan welke eisen deze moesten voldoen kunnen wij aan de wervingsadvertentie van 14 april 1932 zien. Het wordt dan ook het echtpaar Marten Pal en zijn vrouw Jantje Pal-Ringenoldus uit Gorredijk.

Voor de financiering zal dan ook sponsoren moeten worden aangetrokken. De Gemeente Opsterland wordt dan ook donateur voor het bedrag van. f. 10,00 per jaar, terwijl ook Dhr. Engbert Piers van der Sluis een financiële bijdrage levert.

Als geestelijke vader moet ook dhr. Sjoerd van der Schaaf, genoemd worden die het initiatief heeft genomen om de onderhandelingen met genoemde Heer Engbert

Toch neemt de aantallen van de trekvogels af na verloop van jaren af. De redenen zullen wel divers zijn geweest, in ieder geval wordt op 02.11.1937 de opheffing van de Jeugdherberg kenbaar gemaakt. Het is over en uit, het zo mooi begonnen streven om De Hemrik een (voor) trekkersrol te geven in de recreatie is dan jammerlijk mislukt.

En de villa? Later zal de familie Von Chrismar terug keren naar deze plek.
In 1941 vertrekt het gezin naar Bussum, waar hun vierde kind Hans Christian op 03.03.1942 wordt geboren. Spoedig daarop volgt de scheiding waarop de echtgenoot op 20.05.1943 hertrouwt met Hendrika Anna Ykema. De villa in De Hemrik wordt dan weer alleen bewoond door Hermina Engberts van der Sluis.
Na verloop van tijd wordt deze voormalige jeugdherberg verkocht en gaat over in andere handen.


fjwwbnl2Fpublic2Ft2Ff2Fe2Ftemp-eyigvpnjajasgjsyehes2F3-93-20.jpg

© Henk F. Hansma
De Himrik