Home » Genealogie » Vogelzang-Family » Genealogie Visser 51-60

Genealogie Visser 51-60

51: Hendrik Anne Visser, geboren op 3 september 1891 te Lemmer, overleden (96 jr) op 7 maart 1988, te Lemmer. Gehuwd met Trien (Trijntje) de Boer, dochter van Jan de Boer en Sietske Visser.

Foto van Anna Meyler: Een foto van Omke Hendrik en Tante Trien. Omke Hendrik was een broer van mijn Pake Sake Visser (53)

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Hebeltje Iepie Visser, geboren op 11 november 1925 te Lemmer (overleden in Lemmer) Gehuwd met Theunis Bootsma.

2. Sietske Visser, geboren op 2 maart 1928 te Lemmer. Gehuwd met Ieke Coehoorn.

3. Jan Visser, geboren op 7 oktober 1929 te Lemmer. Gehuwd met Janke ?, overleden in Nieuw Zeeland.

4. Oppie Visser, geboren op 4 februari 1931 te Lemmer.

5. Gelske Visser, geboren op 2 mei 1932 te Lemmer. Gehuwd met Willem de Vreeze.

6. Fimke Visser, geboren op 26 maart 1933 te Lemmer. Gehuwd met Sake Schotanus.

7. Annie Visser, geboren op 5 september 1935 te Lemmer.


52: Sake Annes Visser, timmerman, geboren op 29 oktober  1898 te Lemmer, overleden (76 jr) 26 juli 1974 te Lemmer. Gehuwd op 15 februari 1923 te Lemmer met Akke van der Bijl, geboren op 11 juni 1899 te Lemmer, overleden op 26 augustus 1985 te Joure, dochter van Pieter Arend van der Bijl en Wietske Tjeerds Jansma.

Sake woonde met zijn gezin aan het Achterom en later in de Urkerstraat te Lemmer.

De moeder van Akke van der Bijl, Wietske Tjeerds Jansma.

Sake Annes Visser en Akke Visser van der Bijl.

Sake Annes Visser & Akke van der Bijl, en hun drie oudste kinderen, Anne, Iepie en Annie Visser.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Anne Visser, geboren op 13 juli 1923 te Lemmer, overleden in 2004. Anne was ongehuwd.

2. Hebeltje ( Iepie) Visser, geboren op 10 februari 1926 te Lemmer, overleden op 2 juni 2019 te Heerenveen. Sinds 6 oktober 1989 weduwe van Jan Westra.

3. Anna Catharina (Annie) Visser, geboren op 10 februari 1926 te Lemmer. Gehuwd met Johannes Meyler, overleden (90 jr) op 19 september 2010, te (Quelph, Ont, Canada).

4. Wietske Visser, geboren op 13 juli 1929 te Lemmer.

5. Albertje (Oppie) Visser, geboren op 26 februari 1933 te Lemmer.

6. Pieter Visser, geboren op 25 juli 1934  te Lemmer.

7. Johanna (Hannie) Visser, geboren op 16 juni 1944 te Lemmer. Gehuwd op 23 december 1966 te Lemmer met Jan Drost, schipper, geboren op 17 oktober 1937 te Roermond, zoon van Derk Drost en Egberdina Brinkman.

(Van Annie, kreeg ik uit Canada (Guelph) een hele lieve brief met bovenstaande foto's opgestuurd. Annie en haar man zijn in 2007 resp: 87 en 81 jaar geworden.

Annie heeft vroeger ook in het Achterom gewoond, en is in 1950 als dienstmeisje naar Hillegersberg, vertrokken om daar te gaan werken. Daar heeft Annie haar echtgenoot ontmoet. Johannes had de papieren al klaar om naar Canada te vertrekken.

Johannes is daar ook naar toe gegaan, Annie volgde een half jaar later. Johannes was loodgieter en had daar gelijk werk in een dorp.

Na tien jaar en inmiddels vier kinderen rijker, bouwden Johannes en Annie hun eigen huis, en begon Johannes zijn eigen zaak, 25 jaar later hebben ze het huis verkocht en zijn naar de stad vertrokken, ook wederom in een nieuw huis, na 15 jaar heeft hun dochter Anneke, het overgenomen.

En zo wonen Johannes en Annie nu in een appartement in Guelph. De ouders, Sake en Akke zijn 2 keer op bezoek geweest in Guelph, in 1964 en 1969, waar ze een mooie tijd gehad hebben. En tweelingzus Iepie, is kort geleden nog 4 weken op bezoek geweest.

De kinderen van Johannes en Annie maken het ook allemaal goed. Eén van de jongens Paul, woont met vrouw en 2 kinderen in Australië, waar ze ook al vier keer geweest zijn, maar het reizen wordt er natuurlijk niet gemakkelijker op.

In 2006 zijn Johannes en Annie nog twee weken in Friesland geweest. Lemmer is erg veranderd, maar in hun hart zal Lemmer nooit veranderen.

Roelie

Sake en Akke, overgekomen vanuit de Lemmer op 25 augustus 1964, Sake is hier aan het vis roken, gevangen in de rivier bij het het huis van Johannes en Annie. Paul en Anneke slaan het gade.


53: Frederik Visser, geboren op 14 april 1902 te Lemmer, overleden (93 jr) op 2 december 1995 te Leeuwarden. Gehuwd met Aaltje Bijlsma, overleden op 31 maart 1984 te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jaap Visser, geboren rond 1930. Gehuwd met Janny ?.

2. Anne Frederik (Han) Visser, geboren op 9 februari 1932 te Huizum, volgt onder 86

3. Hottie Visser. Gehuwd met Sietse ?.

4. Henk Visser. Gehuwd met Tineke ?.

5. Hilly Visser. Gehuwd met Jilt ?.


54: Jelle Visser, geboren op 6 november 1903 te Lemmer, overleden (67 jr) op 11 oktober 1970. Gehuwd met Gerbrigje (Gepke) Bootsma, geboren op 16 augustus 1906, overleden op 19 oktober 1989 te Sint Nicolaasga.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Hebeltje (Ypie) Visser, geboren rond 1930, overleden op 17 november 1989 te Sint Nicolaasga. Gehuwd met Lubbert de Wolff.

2. Antje (Annie) Visser. Gehuwd met J. de Vries.

3. Jantje(Jannie) Visser. Gehuwd met G. J. Plakmeier

4. Albertine (Bettie) Visser.


56: Andries Visser, (Andries Jelle Visser) geboren op 25 juni 1897 te Lemmer, visserman, overleden op 15 maart 1984 te Wieringen. Gehuwd op 13 november 1919 met Trijntje Rienksma, geboren op 16 Augustus 1899, overleden op 7 april 1969 te Schagen, dochter van Aant (reade Aant) Rienksma en Jaantje Coehoorn.

Na de sluiting van de Zuiderzee in 1934, is het gezin vertrokken naar Wieringen, om te gaan vissen op de Waddenzee, alle drie de zonen zijn ook visserman geweest.

Trouwfoto van Andries Jelle Visser & Trijntje Rienksma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Metje Visser, geboren op 28 mei 1920 te Lemmer. Gehuwd (1) op 23 juni 1939 te Wieringen met Rikus Koning, geboren op 24 april 1919. Gehuwd (2) 4 oktober 1943 te Wieringen met Anne van Os, geboren op 4 februari 1919 te Den-Helder.

2. Jaantje Visser, geboren op 20 augustus 1921 te Lemmer, overleden op 16 mei 2000 te Schagen. Gehuwd te Wieringen met Wim Wit, geboren op 2 november 1921 te Wieringen. 

 • William de Jong, een kleinzoon van Jaantje is nog steeds visser, hij heeft een schip genaamd WR 71 met de naam "Marryan"

3. Jelle Visser, geboren op 31 juli 1923 te Lemmer, volgt onder 87

4. Grietje Visser, geboren op 27 april 1928 te Lemmer, overleden op 22 mei 2003 te Schagen. Gehuwd op 27 april 1949 te Wieringen met Jacobus Bakker, geboren op 16 maart 1930 te ?.

5. Aant Visser, geboren op 25 januari 1931 te Lemmer, volgt onder 88

6. Rinze Visser, geboren op 23 augustus 1934 te Lemmer, volgt onder 89

7. Margje Lummigje Visser, geboren op 9 juni 1944 te Wieringen. Gehuwd te Wieringen met Renso Smit, geboren op 26 maart 1943 te ?.


57: Bernhard Visser, geboren op 28 mei 1899 te Lemmer overleden op 23 oktober 1992 te Lemmer. Gehuwd met Geertje de Heij, geboren op 20 juni 1911 te Lemmer, overleden op 21 mei 1989 te Lemmer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Metsje Visser, geboren op 18 januari 1934 te Lemmer. Gehuwd met Piet Mekke, geboren op 10 oktober 1930 te ?, overleden op 10 oktober 2010.

2. Pieter Visser, geboren op 19 september 1937 te ?, volgt onder 90

3. Jelle Visser, geboren op 12 mei 1944 te Lemmer te ?. Gehuwd met Joke ?, geboren op 4 november 1948 te ?.


58: Rinze Visser, visser, los-werkman, geboren op 28 oktober 1901 te Lemmer, overleden (89 jr) op 29 november 1990 te Oldeboorn. Gehuwd met Nelligje Meester, geboren 26 mei 1907 te Oosterzee, overleden 17 februari 2003. Begraven te Lemmer, dochter van Minze Berends Meester en Trijntje de Vries.

Rinze had de LE 64.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Metje Visser, geboren 28 maart 1923 te Lemmer, overleden 14 juni 1958. Begraven te Rotterdam-Zuid. Gehuwd met Bindert Helder.

2. Arend Visser, geboren op 11 april 1928 te Lemmer, overleden op 2 november 1929 te Harlingen.

3. Trijntje Visser, geboren te Lemmer, overleden 1 juli 1982 te Oldeboorn. Gehuwd met Klaas Veldstra, overleden 13 juni 1985 te Oldeboorn.

4. Jeltje Visser, geboren te Lemsterland. Was - Gehuwd met Jan Hagedoorn.

5. Arend Visser, geboren op 30 september 1935 te Lemmer, overleden op 8 september 1973 te Oldeboorn. Arend is in Lemmer begraven.

6. Minze visser, geboren te Lemmer, volgt onder 91

7. Betje Visser, geboren te Hindeloopen. Was - Gehuwd met J. P. Versteeg. geboren te Huizum.

8. Jelle Andries Visser, geboren te Hindeloopen, volgt onder 92

9. Grietje Visser, geboren te Sneek. Gehuwd met Roelof de Leeuw, geboren te Terherne.

10. Rinze Visser, geboren op 2 april 1949 te Idaarderadeel, overleden op 27 november 1975 te Heerenveen. Begraven te Lemmer.

De personen staand zijn: Arend, Metje en Jeltje. De personen zittend zijn: Betje, Triensje. Bij beppe Nelligje op schoot is Rinze. Bij pake Rinze op schoot is Grietje. Dan volgen Jelle en Minze.

Nel van der Linden-Versteeg, vertelt: Het gezin R. Visser, en hun aak de LE 58. Met mijn pake en beppe, die aan het roer staat. De kinderwagen ging ook mee.


59: Andries Visser, geboren op 26 november 1905 te?, overleden op 10 februari 1980 te ?. Gehuwd met Fetje Ritsma, geboren op 2 februari 1912 te Ried, Franekeradeel, overleden op 25 september 1994 te  Sneek

Zij woonden op de Vissersburen 46 te Lemmer.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.

1. Annie Visser. Gehuwd met Marten Meester.


  60: Andries Visser, geboren op 30 mei 1907 te Lemmer, overleden op 25 januari 1995 te Sneek. Gehuwd op december 1939 met Jeltje Schotanus, geboren op 11 juli 1918 te Berlikum, overleden op 15 juli 2008 te Sneek, dochter van Wieger Schotanus en Janke Kramer.

  Uit dit huwelijk.

  1. Frans Visser, Frans is gehuwd met Tiny, uit dit huwelijk 2 kinderen een zoon en een dochter, waarvan de oudste zoon gehuwd is, en een zoon heeft. Frans was secretaris bij de IJsvereniging te Lemmer.

  2. Wieger Visser, Wieger is gehuwd met Volie, uit dit huwelijk 2 kinderen een dochter en een zoon, waarvan de oudste dochter gehuwd is.

  3. Jelle Visser, Jelle is gehuwd met Hessie, uit dit huwelijk 2 dochters die zijn gehuwd, Jelle heeft 3 kleinkinderen

  4. Sake Visser, Sake is gehuwd met Annie (Annie is inmiddels overleden), uit dit huwelijk zoon Dennis welke vaart op de Rijnvaart als matroos/stuurman en dochter Mirjam die werkt in de verpleging in het ziekenhuis in Leeuwarden, Mirjam woont samen met haar vriend in Heerenveen. Sake is per 1 januari 2006 afgezwaaid bij de vrijwillige brandweer van Lemmer en is onderscheiden in de orde van Oranje Nassau voor 27 jaar brandweer dienst.

  5. Cornelis (Cor) Visser, Cor is gehuwd met Suzan, zelf geen kinderen. Wel 2 pleegkinderen, meisje en jongen, waarvan het meisje inmiddels gezorgd heeft voor 2 kleinkinderen. (jongen en meisje)

  Reactie plaatsen

  Reacties

  Er zijn geen reacties geplaatst.