Home » Genealogie » Vogelzang-Family » Genealogie Visser 31-40

Genealogie Visser 31-40

31: Jan Visser, geboren op 8 juli 1860 te Lemmer. Gehuwd te op 1 september 1882 te Lemmer met Maaike Jongsma, geboren op 10 september 1859 te Lemmer, dochter van Age Baukes Jongsma (schipper) en Popkjen Jetzes Reyenga.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Aaltje Visser, geboren op 26 juni 1883 te Lemmer.

2. Age Visser, geboren op 3 juli 1885 te Lemmer. Gehuwd op 12 november 1909 te Lemmer met Gepke Scheffer, geboren 16 op december 1889 te Lemmer, dochter van Jan Scheffer en Geeske Spiekholt.

3. Klara Visser, geboren op 17 november 1887 te Lemmer. Gehuwd op 7 juni 1917 te Lemmer met Gooyert van der Wilt, slager, zoon van Jacobus van der Wilt (groentehandelaar) en Adriana Lam.

4. Popkje Visser, geboren op 4 juli 1890 te Lemmer.

5. Boukje Visser, geboren op 21 november 1892 te Lemmer. Gehuwd op 8 mei 1913 te Lemmer met Johannes Visser, geboren op 12 december 1892 te Lemmer, zoon van Jan Visser (1855-1936) en Jantje Jannes Poepjes (1858-1930) Zie 43

6. Bauke Visser, geboren op 3 maart 1895 te Lemmer.

7. Uilke Visser, geboren op 3 april 1897 te Lemmer.

8. Anne Visser, geboren op 28 maart 1899 te Lemmer.

9. Rein Visser, geboren op 18 november 1900 te Lemmer.


32: Jelle Visser, bijnaam Bogaard, visser, los werkman, geboren op 18 september 1871 te Lemmer, overleden (64 jr) op 24 november 1935 te Heerenveen, begraven te Oldeboorn. Gehuwd te Lemmer op 22 mei 1896 met Metje Berends Meester, geboren op 26 november 1869 te Luinjeberd, dochter van Berend Jans Meester en Grietje Pieters Zwerver.

Jelle had een ijzeren aak de LE 58.

Jelle Visser en Metje Berends Meester-Visser.

De Boogaard

Jelle Visser bijnaam de Boogaard was Gehuwd met Metsje Meester en ze woonden  in de Lemmer naast Leen Kruis die toen zijn vrouw ziek was en een drankje van de dokter moest innemen, 'flink door elkaar schudde'....... want op het flesje stond voor gebruik goed schudden.

Jelle had een ijzeren aak LE 58 later LE 64 van zijn broer bijnaam Reenze van Beike. Jelle was een nonchalante man maar een goede visserman die veel aan zijn knechts en later aan zijn zoons overliet. Hun zoon Renze Gehuwd met Neeltje Meester vertrok naar Oldeboorn waar ze een viswinkel hadden. Bernard en Geertje de Heij bleven in Lemmer. Andries vertrok naar Den Oever gemeente Wieringen om samen met  Steven Visser te gaan vissen met een ijzeren vlet op IJsselmeer en Waddenzee. Steven keerde later weer terug naar Lemmer.

Andries bleef vissen en kocht in 1948 zijn eerste boot een Wieringer aak WR 48 gebouwd in 1909 en ging Marga heten naar zijn jongste dochter op 12 jan. 1950 is de aak vernummerd en werd WR 248. In 1953 is de aak uit de visserij gehaald en verkocht aan de hr. Zeegers in Amsterdam als recreatie scheepje,na jaren omzwervingen is hij aan gekocht door Kees Riem Vis die hem totaal gerestaureerd heeft en kwam de aak na 45 jaar weer terug in zijn vroegere thuishaven. Andries heeft altijd gevist met een hoed op.

(De Wieringer aak WR 48 is in december 1909 te water gelaten bij Zwolsman in Workum. Dit in opdracht van Jan Numeijer uit Wieringen voor een aanneemsom van fl. 1525,-- gulden. Volgens de factuur van toen: lang 41 vt, wijd 15 vt, ¼ vt dieper dan gewoon. De van eikenhout gebouwde aak heeft met name gevist op : alikruiken, mossels, zeegras, oesters, en paling. Zowel op de Zuiderzee als op de Waddenzee werd er gevist. De Wieringer aak heeft tot 1953 gevist en is daarna als recreatieschip in de vaart gehouden).

Door: Renso Smit.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Andries Visser, geboren op 25 juni 1897 te Lemmer, volgt onder 56

2. Bernhard Visser, geboren op 28 mei 1899 te Lemmer, volgt onder 57

3. Rinze Visser, geboren op 28 oktober 1901 te Lemmer, volgt onder 58


33: Rense A. Visser, ook genaamd Reenze van Beike, geboren op 25 december 1876 te Lemmer, overleden (64 jr) op 6 december 1941 te Heerenveen. Gehuwd op 22 juli 1904 te Lemsterland met Anna Seldenthuis, geboren op 16 december 1879 te Lemmer, overleden op 24 augustus 1944 te Lemmer, dochter van Wiebren Seldenthuis en Hielkje(n) Schram.

Rinze was eigenaar van de LE 64.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Andries Visser. Gehuwd met Fetje Ritsma. volgt onder 59

Zij woonden op de Vissersburen 46 te Lemmer.

2. Wiebren Visser.

Dit is de Wiep waar Evert de Vries, altijd zijn wandelingen in Lemmer mee maakte.

3. Baukje Visser, geboren op 24 juli 1911 te Lemmer, overleden op 27 juli 2007 te Amsterdam. Gehuwd met George Koehof.

4. Hielkje Visser. Gehuwd met C.F. Evelaar.

5. Clara Visser. Gehuwd met Paulus Meester.

Foto van Anneke Koehof: Het gezin van Rense A. Visser. V.l.n.r : Wiebren, Andries, hun ouders Rense A. Visser en zijn vrouw Anna Seldenthuis, zittend op de grond Hilly, Clara en Baukje.


34: Frans Visser, visser en Gemeente ambtenaar, geboren op 4 december 1879 te Lemmer, overleden (69 jr) op 6 november 1949 te Lemmer. Gehuwd te Lemsterland op 9 november 1900 met Roelofje Bootsma, baakster, geboren op 6 december 1881 te Lemmer, overleden (83 jr) op 7 mei 1964 te Lemmer, dochter van Sake Bootsma en Judik Turksma

Frans Visser

Sake Bootsma en Judik Turksma. 

Frans Visser & Roelofje Bootsma.

Frans Visser en Roelofje Bootsma

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Baukje Visser, geboren op 1 februari 1901 te Lemmer. Gehuwd met Jacob de Rook, geboren op 12 juli 1889 te Lemmer, overleden op 13 april 1942 te Buchenwald, zoon van Klaas de Rook en Wiebrigje Doeve.

2. Jette Visser, geboren op 16 maart 1902 te Lemmer, overleden op 23 juli 1983 te Amsterdam. Gehuwd op 17 maart 1923 met Leendert Wagenmakers, geboren op 29 januari 1899 te Lemmer, zoon van Harmen Wagenmakers en Jantje Balsma.

Leendert had een eigen rondvaartboot in Amsterdam.

3. Andriesje Visser, geboren op 24 augustus 1904 te Lemmer. Gehuwd met Hendrik TuinmanZij zijn naar Amsterdam vertrokken.

4. Pietertje Visser, geboren op 26 november 1905 te Lemmer. Gehuwd met Meint Willem Visser, geboren op 7 oktober 1904 te Lemmer, zie 89

In vroeger jaren was Meint werkzaam bij 'Mast en Blokmaker' Jan de Vries, later van der Neut. 

5. Andries Visser, geboren op 30 mei 1907 te Lemmer, volgt onder 60

6. Zwaantje Frederika Visser, geboren op 14 maart 1909 te Lemmer, overleden (91 jr) op 24 oktober 1909 te Zaandam. Gehuwd met Jan Rozema, geboren op zondag 3 juni 1906 te Lemmer, overleden (51 jr) op woensdag 25 december 1957 te Zaandam, zoon van Tiede Rozema (besteller en rechercheur) en Hiltje Visser Zie 23-kind 1.

De moeder van Rozema, Hiltje Visser was ook een geboren Lemster, namelijk de oudste dochter van Jan Visser en Jansje Poepjes (Jan van Fetsje) geboren op zondag 10 februari 1878 in Lemmer, overleden op donderdag 9 januari 1958 in Amsterdam NH, 79 jaar oud. Haar man Tiede was rechercheur in Zaandam.

7. Sake Visser, geboren op 6 juli 1910 te Lemmer, overleden (2 jr) op 16 november 1912 te Lemmer.

8. Jelle Visser, geboren op 30 december 1911 te Lemmer, Jelle was van beroep Visser. Gehuwd met Jantje Hoekstra, volgt onder 61

Haar grootvader was Wouter Hoekstra, van de LE 63. Jelle was ook visserman, ze zijn na de afsluiting naar Makkum vertrokken. Jelle viste daar met Bertus Koornstra.

9. Sake Visser, (ook wel Reade Sake genoemd) geboren op 14 maart 1914 te Lemmer, overleden op 22 februari 1999 te Heerenveen. Volgt onder 62

10. Renze Visser, geboren op 17 december 1915 te Lemmer, overleden (2 jr) op 15 januari 1917 te Lemmer.

11. Mette Visser, geboren op 7 juli 1918 te Lemmer, overleden (1 jr) op 30 juni 1919 te Lemmer.

12. Mette Visser, geboren op 30 maart 1920 te Lemmer. Gehuwd met Sjoerd de Wreede

Sjoerd, is jarenlang broodbezorger geweest er zullen niet veel Lemsters zijn die hem niet gekend hebben

Leendert Wagenmakers, in zijn jongere jaren.

Leendert Wagenmakers, kleinzoon Leendert Mounoury en Jette Visser, De foto is genomen in Zaandam.

Zittend van links naar rechts: Tante Baukje, pake Frans, Oate Roelofje en tante Jette. Staand: Ome Jelle, tante Pietje, tante Andriesje, ome Andries, tante Mette,  tante Zwaantje, en mijn vader Sake Visser (Roelie).

Foto van Cor Visser. De familie Visser in zijn totaal.


35: Andries Visser, (ook genaamd Mosje), geboren op 4 februari 1865 te Lemmer, overleden op 12 augustus 1947 te Sneek. Gehuwd op 27 september 1889 te Lemmer, met Wietsche van der Meer, geboren op 30 november 1869 te Lemmer, overleden op 20 juni 1955 te Lemmer, dochter van Jacob van der Meer en Aaltje de Vries.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Steven Visser, geboren op 21 januari 1890 te Lemmer, overleden, niet bekend.

2. Steven Visser, geboren op 10 april 1891 te Lemmer, volgt onder 63

3. Aaltje Visser, geboren op 26 november 1892 te Lemmer. Gehuwd op 9 december 1920 te Lemsterland, met Jouke Poelstra, geboren te Leeuwarden rond 1897, zoon van Romke Douwes Poelstra en Maria Tilma.

4. Afke Visser, geboren op 29 mei 1894 te Lemmer.

5. Jacob Visser, geboren op 19 september 1895 te Lemmer, overleden op 27 juli 1896 te Lemmer.

6. Jacob Visser, geboren op 11 januari 1897 te Lemmer, overleden op 10 november 1897 te Lemmer.

7. Jacoba Visser, geboren op 8 april 1898 te Lemmer. Gehuwd op 15 juli 1922 te Sneek, met Jan Visser, geboren te Sneek rond 1897, zoon van Jacob Visser en Sijtske Albertsma.

8. Rinze Visser, geboren op 18 november 1899 te Lemmer, volgt onder 64

9. Theunis Visser, geboren op 16 mei 1901 te Lemmer, overleden op 2 augustus 1902 te Lemmer.

10. Theunis Visser, geboren op 18 december 1902 te Lemmer, overleden op 7 mei 1903 te Lemmer.

11. Jan Visser, geboren op 3 maart 1904 te Lemmer.

12. Janna Visser, geboren op 15 maart 1905 te Lemmer, overleden op 16 november 1928 te Sneek.

13. Fetje Visser, geboren op 24 augustus ?, overleden op 2 oktober 1979 te Haskerland. Gehuwd op 30 juni 1932 te Lemmer met Gatze van der Noord, geboren op 15 december 1914 te Leeuwarden, overleden op 7 december 1967 te Leeuwarden.

14. Theunisje Visser, geboren op 23 juni 1909 te Lemmer. Gehuwd op 27 augustus 1931 te Lemmer met Jelle Bosma,geboren op 2 november 1908 te Leeuwarden, overleden op 24 april 1969 te Rotterdam.

15. Alle Visser, geboren op 10 oktober 1913 te Lemmer. Gehuwd met ?. Woudstra.

16. Jaap Visser, geboren op 1 maart 1916 te Lemmer. Gehuwd met Jantje Bijlma.


36: Rinze Visser, geboren op 5 februari 1869 te Lemmer, overleden op 28 april 1936 te Lemmer. Gehuwd op 15 juli 1892 te Lemmer, met Baukje Wiersma, geboren op 21 januari 1873 te Lemmer, overleden op 12 april 1951 te Lemmer, dochter van Marten Dirks Bijlsma en Wobbigje Nannes Wiersma.

Rinze had een open aak de LE 49.

Foto van Marja Visser:

Marja vertelt: De foto is van rond 1922. Links; Steven visser geb. 21-12-1903 Lemmer, tweede zoon van Rinze en Baukje, dus ca 19 jaar. Middelste; Vader Rinze Visser ca.53 jaar, Rechts; Marten Visser, oudste zoon bijnaam de Huizer geb. 22-09-1899. Hij is nooit getrouwd en geen kinderen. Bijnaam de Huizer omdat hij altijd bij dorp Huizen (NH) viste.

Vader (Oerpake ) Rinze is al met 8 jaar gaan vissen, hij kon niet schrijven, maar wel heel goed hoofdrekenen, lezen en schrijven heeft hij nooit geleerd, hij ging dus al jong mee te vissen. Mijn Pake Steven 1ste op de foto, kon wel goed lezen en schrijven en de rest, hoewel ook hij maar tot zijn 10de naar school is gegaan. Door het uitbreken van de eerste wereldoorlog, werd de school gesloten en is ook hij gaan vissen en daarna nooit meer naar school gegaan. Hij heeft tot 1942 gevist samen met zijn vader, die in 1936 overleed. In 1942 werd hij opgepakt om naar de arbeidsdienst in Duitsland te gaan, na één of andere sabotage actie in Duitsland werd hij naar een kamp in Polen gestuurd, waar veel Russische krijgsgevangenen vastzaten. Ze werden in de zomer van 1944 bevrijd door de Russen. Toen moest hij terug lopen naar Lemmer. (ca.1500 km.)

Onderweg waren er vele weeskinderen die afgezet werden bij families of weeshuizen. Duitsland was nog steeds in oorlog. Onderweg in Duitsland vele bombardementen, dus ook grote vluchtelingenstromen. Hij kwam terug in Lemmer in juni 1945. (Lemmer was net 2 maanden bevrijd, toen hij al een jaar lopende in grote groepen onderweg was geweest). Mijn vader was 3 jaar toen mijn pake hem voor het eerst zag. Het trieste was, toen mijn pake terug was, hij zijn visserijvergunning kwijt was, want die was niet op tijd verlengt. Dus vanaf toen heeft hij gevist aan boord van zijn neef Steven Jans Visser ("Steven de Slide") en diens zoon Jan Visser. Ook mijn pake zijn oudste zoon Rinze Visser (mijn oom dus, geb. 1938) heeft nog gevist aan boord bij Jan Visser (" Jan de Slide").

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Afke Visser, geboren op 12 maart 1897 te Lemmer. Gehuwd op 24 december 1919 te Lemmer met Johannis Adrianus (Hans) van der Waalschipper, geboren te Sliedrecht rond 1892, zoon van Johannis van der Waal (sleepbootkapitein) en Huibertje Kop.

Hans was betrokken bij de baggerwerkzaamheden bij het Ir. Woudagemaal, en was kapitein op een sleepboot bij de Zuiderzeewerken

2. Marten Visser, (ook genaamd de Huizer). geboren op 22 september 1899 te Lemmer, overleden op 21 mei 1971 te Lemmer.

3. Wopkje (Wobbigje) Visser, geboren op 20 oktober 1901 te Lemmer, overleden op 23 februari 1928 te Medemblik. Gehuwd met ? van der Heuvel, sleepbootkapitein.

Zijn later naar Sliedrecht gegaan.

4. Steven Visser, geboren op 21 december 1903 te Lemmer, volgt onder 65

5. Alle Visser, geboren op 12 januari 1908 te Lemmer, volgt onder 66

6. Gerrit Visser, geboren op 5 maart 1913 te Lemmer, overleden op 23 februari 1989 te Sneek. Gehuwd met Hendrikje Urk, geboren op 16 januari 1921 te Delft, overleden op 23 december 1968 te Lemmer, dochter van Harm Koop Urk* en Neeltje Vlig.

7. Fetje Visser, geboren op 13 oktober 1914 te Lemmer. Gehuwd, met Piet van Veen.

*Harm Koop Urk.


37: Jan Visser, geboren op 28 juli 1873 te Lemmer. Gehuwd op 18 december 1896 te Lemmer met Rinske (Rees) Friso, geboren op 5 april 1875 te Sneek, overleden op 18 november 1951 te Sneek, dochter van Marius Friso en Anna Orie

Jan was eigenaar van een ijzeren aak van 36 voet, de LE 41 -deze werd in 1910 met twee meter verlengd.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Steven Visser, visser, geboren op 16 juni 1899 te Lemmer, volgt onder 67

2. Anna Visser, geboren op 23 februari 1902 te Lemmer, overleden op 20 juli 1962 te Lemmer. Gehuwd op 10 januari 1924 te Lemmer met Uiltje Koopmans, geboren op 30 april 1901 te Hommerts, overleden op 11 augustus 1972 te Sneek, zoon van Freerk Koopmans en Sytske Hofstra.

3. Marinus of Marius Visser, visser, geboren op 12 januari 1905 te Lemmer, volgt onder 68

4. Afke Visser*, geboren op 21 februari 1913 te Lemmer. Gehuwd (1) op 21 juni 1934 te Lemmer met Petrus Visser, geboren op 4 april 1914 te Wolsun (Duitsland), dit huwelijk werd ontbonden. Gehuwd (2) op 8 juli 1945 te Lemmer met Hendrik de Jong, geboren op 3 januari 1915 te Echten.

5. Andries Visser, geboren op 29 juni 1907 te Lemmer, volgt onder 69

6. Nicolaas Visser, geboren op 24 juni 1910 te Lemmer, volgt onder 70

7. Reesje Visser*, geboren op 5 november 1916 te Lemmer. Gehuwd op 30 november 1939 te Lemmer met Klaas Fleer, geboren op 19 september 1912 te Lemmer, overleden op 19 januari 1984 te?.

Foto van de heer Stevens: Het echtpaar Jan Stevens Visser en Rinske Visser-Friso. 18 december 1941. 

Foto van de heer Stevens: Het echtpaar Jan Stevens Visser en Rinske Visser-Friso. 18 december 1941. Met hun kinderen en de aangetrouwde familieleden. 

Op de foto staan v.l.n.r: Klaas Fleer en Rinske Fleer-Visser, Afke Visser, Nicolaas Visser, Geesje Visser-Schaap (getrouwd met Andries Visser), Andries Visser, Geartsje Visser-Kelderhuis (getrouwd met Marius Visser), Marius Visser, Anne Koopmans-Visser, Uultsje Koopmans, Trijntje Visser-Vleeshouwer (getrouwd met Steven Visser), Steven Visser. Rinske Fleer-Visser is vernoemd naar haar tante. (net als haar moeder ook een Rinske). “Groatmoeke” / Oate Rinske Friso bleef haar Leeuwarder roots altijd trouw door Leeuwarders te spreken. Van oorsprong komt zij van een bekende familie van kermisexploitanten, de familie Friso.

De foto is ter gelegenheid van het 45-jarig huwelijk en is genomen op het eind van de Beneden Schans in de omgeving van hun woning, die niet op de foto staat. Afke Visser woonde ten tijde van deze foto tijdelijk bij haar ouders in. Zij woonden aan De Rien naast Obbe Poepjes in een straatje naar het water. De woning was een samenvoeging van twee kleine woningen. Op de foto links de aanbouw van het huis van Obbe Poepjes. In het midden de woning van Eelke Rippen. Hij bewoonde eerst een, maar later twee van de drie kleine woningen die aan het andere straatje naar De Rien stonden. Marius Visser heeft hier ook nog kort gewoond in het derde huis aan De Rien. Rechts op de foto de muur van de boerderij van Huitema. Op de plek van de foto was een pleintje ontstaan door sloop van eerdere bebouwing.

*Het echtpaar Hendrik de Jong en Afke Visser, die in 1957 van Lemmer naar Elburg verhuisde.

*Klaas Fleer & Reesje Fleer-Visser.


38: Steven Visser, (ook genaamd "Grote Steven"), geboren op 21 december 1875 te Lemmer, overleden op 28 oktober 1935 te Lemmer. Gehuwd op 11 juli 1902 te Lemmer met Jacoba (Koosje) ten Veen, geboren op 27 april 1881 te Oldemarkt, dochter van Frans ten Veen, grofsmid en Jantje Strijker

  • De oude vuurtoren van Lemmer, is toen der tijd gemaakt door Frans ten Veen.
  • Steven was eigenaar van een ijzeren aak en redde in 1906 mensen van een stoomboot.*

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Steven Visser *, geboren op 28 augustus 1903 te Lemmer, volgt onder 71

2. Frans Visser, geboren op 16 mei 1905 te Lemmer, overleden op 16 juli 1905 te Lemmer.

3. Jantje Visser, geboren op 17 mei 1907 te Lemmer. Gehuwd op 19 mei 1932 te Lemmer met Eelke Rippen.

4. Frans Visser, geboren op 16 april 1910 te Lemmer, overleden op 13 december 1980 te Sneek, volgt onder 72

5. Andries Visser, geboren op 25 februari 1913 te Lemmer, volgt onder 73

Afdruk van Gerrit de Vries: Loesje Bootsma Koornstra, vertelt, dat de 2de van rechts haar Pake Andries Koornstra (Esje) is. En Ieke Rippen, vertelt dat  Omke Steven in de vlet staat, omke Frans tegen de dukdalf en omke Andries de tweede van links is. Dit waren drie broers van mijn moeder Jantje visser.

Jacob Visser, redt met anderen in 1906, schipbreukelingen.

Omdat er nog geen reddingsboot in 'De Lemmer' was, was het vroeger de gewoonte de hulp van vissers te vragen, wanneer een schip op de Zuiderzee in nood zat. Een beschrijving van één van die reddingen volgt hieronder, omdat mijn grootvader, Jacob Visser, daaraan heeft meegedaan.

In de nacht van 15 op 16 maart 1906 kwam het stoomschip "Leeuwarden II", die een vrachtdienst onderhield tussen Leeuwarden en Amsterdam in vliegende storm onderweg van Amsterdam en De Lemmer in grote problemen. De plotseling opgestoken storm had de bemanning verrast en zij hadden dan ook geen voorzieningen kunnen treffen.

De sluismeesters op de haven van de De Lemmer hadden ’s nacht wel de lichten van het schip gezien, maar ’s morgens bleek dat de Leeuwarden II niet in de haven was gearriveerd. Een aantal vissers in de haven werd gealarmeerd en vertelt dat het stoomschip wel was gesignaleerd, maar niet in De Lemmer was aangekomen. Waarschijnlijk was het schip vergaan, maar wat was er met de bemanning gebeurd? In De Lemmer aarzelde men niet lang.

* Steven Visser, gooide de trossen los van zijn vrij nieuwe ijzeren Lemster aak, de LE 74, en voer met een aantal vissers, waaronder mijn grootvader ("Japie van Kleis") en Renze Hoekstra, Harm en Teade Wouda en Andries Scheffer de haven uit. Stampend op de wilde Zuiderzee zocht de LE 74, gebouwd op de Lemster scheepswerf van De Boer, naar het ongelukkige stoomschip. Het duurde uren voordat de opvarenden van de LE 74 tussen Schokland en De Lemmer iets zagen.

In de verte stak tegen de inktzwarte lucht een mast met gaffel (om het slingeren tegen te gaan hadden stoomschepen in die tijd ook een zeiltje op, vandaar een gaffel) boven het water uit, waaruit door mensen werd gezwaaid. Het bleek de vierkoppige bemanning te zijn van de Leeuwarden II.

Tijdens de storm waren de luiken van het schip weggeslagen, waarna het met water was volgelopen en gezonken. De bemanning, bestaande uit kapitein, stuurman, machinist en matroos, waren in de mast op de gaffel geklommen en waren daar totaal verkleumd op redding gaan wachten. Maar veel langer had het niet moeten duren!

De LE 74 ging voor anker en met een vlet, die door middel van een touw met de aak bleef verbonden, werd de bemanning van de Leeuwarden II (die geen reddingsboot aan boord had!) uit de mast gehaald en naar de aak gebracht.

Een moedige, maar ook levensgevaarlijke daad! Bij de lekker snorrende kachel in het vooronder, werden de schipbreukelingen opgelapt en konden ze op verhaal komen. En daarna ging weer over de woeste zee terug naar De Lemmer.

Voor deze redding kreeg Steven Visser een beloning van 50 gulden (het was per slot van rekening zijn schip) en de andere vissers 25 gulden, alsmede een bronzen medaille en oorkonde van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen. Ook Jacob Kleis Visser, kreeg deze medaille en oorkonde voor zijn "stoutmoedig en menslievend gedrag bij het redden van de bemanning der grote stoomboot Leeuwarden II".  

Historisch overzicht
(voor zover bekend):

De 1e opdracht aan de scheepswerf de Boer in Lemmer voor het bouwen van een aak, werd gegeven door Greate Steven. Maar het ijzer was weerbarstig. De zwaardklampen lagen in het water, er zat een knik in het berghout en hij was te smal in zijn kont, dus Greate Steven keurde hem af. Deze eersteling heeft gevist als LE 28 (Willem van der Bijl) en is later in bezit geweest van Yge Blom.

Daarna is de LE74 gebouwd. Ze viel helaas bij de tewaterlating in 1900 van het wagentje, de vingerlingen spatten er af. Waarschijnlijk is hij daardoor pas in 1901 in de vaart gekomen. Met de aak is tot 1958 door Frans en Steven Visser gevist.  Frans en Steven ware de zoons van Greate Steven. Die kon als enige in de Zuiderzee beide zwaarden tegelijk ophalen.

Bovendien heeft hij in 1906 tijdens een zware storm 5 of 6 mensen uit de mast van de Lemsterboot gehaald tijdens een spectaculaire reddingsactie.  Een motor kwam er pas in toen zijn zoons het schip overnamen, een T-Ford; in ‘47 een 2 cil. Skoda en in ‘84 een 18 jaar oude Bolinder.

Jonas Rosenstok

Zie ook: scheepvaartpenningen.nl


39: Alle Vissergeboren op 5 februari 1879 te Lemmer, overleden op 4 augustus 1964 te Lemmer. Gehuwd op 16 juni 1905 te Lemmer met Hiltje Dijkstra, geboren op 8 februari 1881 te Bolsward, dochter van Jan Dijkstra en Margje Boltje.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Steven Visser, geboren op 27 oktober 1907 te Lemmer, volgt onder 74

2. Jan Visser, geboren op 22 december 1909 te Lemmer, overleden op 18 maart 1989 te Maastricht.

3. Margje Visser, geboren op 5 juli 1916 te Lemmer. Margje is gehuwd op 30 juli 1942 te Lemmer met Johan Verf, geboren op 26 augustus 1915 te Lemmer.


40: Rinze Visser, visser, geboren op 26 januari 1882 te Lemmer, overleden op 25 januari 1972 te Zaandam. Gehuwd op 15 mei 1903 te Lemmer met Gepke van Brug, geboren op 24 januari 1882 te Lemmer, overleden op 5 augustus 1961 te Zaandam, dochter van Tjalling van Brug, turfmaker, en Jantje Andries Scheffer*

Rinze en Gepke zijn begin 1900 naar Zaandam vertrokken.

Foto van Marga de Lange-Bender: Rinze Visser & Gepke van Brug.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jan Visser, geboren op 25 oktober 1903 te Lemmer, overleden op 22 januari 1904 te Lemmer.

2. Jansje Visser, geboren op 25 juni 1905 te Lemmer, overleden in 1978. Gehuwd op 15 oktober 1925 te Zaandam met Cornelis Oudendijk

3. Jan Visser, geboren op 19 oktober 1906 te Lemmer, overleden in 1974.

4. Janna Visser, geboren op 20 juni 1908 te Lemmer, overleden in 1970.

5. Tjalling Visser, geboren op 8 september 1909 te Lemmer, overleden in 1985.

6. Hiltje Visser, geboren op 2 maart 1914 te Zaandam, overleden op 18 augustus 2007. Gehuwd met Nicolaas Roelof Bender, 1907-1991.

Foto van Marga de Lange-Bender: Hiltje Visser.

* Foto van Marga de Lange-Bender: De ouders van Gepke van Brug, Tjalling van Brug & Jantje Andries Scheffer.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.