Home » Genealogie » Vogelzang-Family » Genealogie Visser 21-30

Genealogie Visser 21-30

21: Andries Visser, (Andries Jelles Visser) visser, geboren op 4 april 1842 te Lemmer, overleden (85 jr) 10 mei 1927 te Lemmer. Gehuwd op 13 mei 1866 te Lemmer met zijn nicht Baukje Rinses Visser, (zie 16-kind 5) geboren op 8 augustus 1845 te Lemmer, overleden (64 jr) op 15 december 1909 te Lemmer, dochter van Renze Stevens Visser en Fettje Riemersma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Klara Visser, geboren op 26 februari 1867 te Lemmer. Gehuwd op 27 mei 1887 te Lemmer met Auke Bakker, visser, geboren op 8 mei 1864 te Lemmer, zoon van Johannes Pieters Bakker en Margje Aukes Dijkstra.

Auke was in 1902 eigenaar van de aak LE 6, nu van Douwe Schirm. Ze woonden eerst aan de Nieuwedijk en later in het Achterom, tegen over Jager. Zoon Jelle, was sluiswachter.

2. Fetje Visser, geboren op 15 september 1869 te Lemmer. Gehuwd op 4 juli 1890 te Lemmer met Hidde Koornstra, geboren op 4 augustus 1867 te Lemmer, zoon van Klaas Hiddes Koornstra en Elizabeth Lacrooy

Gooitske de Vries-Visser, uit Makkum vertelt: Zij zijn ook naar Makkum vertrokken met de LE 50, die later Won 50 werd. De afbeelding van dit schip is gebruikt voor het windvaantje op de visafslag te Makkum. Of het nu nog daar is na de renovatie van de visafslag weet ik niet. Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren.

3. Jelle Visser, bijnaam Bogaard, geboren te Lemmer op 18 september 1871, volgt onder 32

4. Francina Visser, geboren op 7 november 1873 te Lemmer. Gehuwd op 23 mei 1895 te Lemmer met Klaas de Boer, scheepstimmerman en scheepsbouwer, geboren op 19 augustus 1873 te Lemmer, overleden op 3 mei 1950 te Lemmer, zoon van Pier de Boer en Sjoerdtje Visser.

Francine was gehuwd met Klaas de Boer, wiens vader Pier de Boer, met zijn vrouw Sjoerdsje, in 1876 de Houten Helling aan de Zeedijk hebben opgericht, ongeveer op de plaats waar later de Gebroeders Hummel kwamen. In 1900 hebben vier zoons van Pier de IJzeren Helling opgericht, wat in die jaren een hele investering was. De oudste zoon van Klaas en Francine, kon niet anders zijn dan een Pier, die later zou trouwen met Antje Kooistra. Die woonden eerst in Langelille en later in Den Haag. Maar er zou ook een zoon Andries komen, die trouwde met Gea de Vries. Toen de Gebroeders de Boer in 1925 uit elkaar gingen, begon Klaas aan de Langestreek een kolenhandel, wat geen succes werd, maar de manufacturenwinkel werd dat wel. Die zal wel gerund zijn door zijn dochters Klara en Boukje.

5. Rense A. Visser, (ook genaamd Reenze van Beike), geboren op 25 december 1876 te Lemmer, volgt onder 33

6. Frans Visser, geboren op 4 december 1879 te Lemmer, volgt onder 34

7. Kaatje Visser, geboren op 5 augustus 1884 te Lemmer. Gehuwd op 27 juli 1906 te Lemsterland met Klaas Poepjes , geboren te Oldelamer rond 1884, zoon van Hans Poepjes en Geertje van der Linde.

Klaas was eerst binnenvisser te Ossenzijl. Ze lagen vaak met een grote Ark, in het tweede Hellinggat, daar lag ook vaak een grote aak, de LE 78, bij de Ark. Dertig jaar of meer duikt die zelfde aak, die omstreeks 1900 bij Bos in Echtenerbrug is gebouwd, via Vollenhove, Enkhuizen weer in Lemmer op en werd de LE 21, eigendom van Andries Fleer.


22: Steven Visser, (Steven Rinzes Visser) geboren op 27 maart 1840 te Lemmer, overleden (66 jr) op 26 maart 1907 te Lemmer. Gehuwd op 23 november 1862 te Lemmer met Afke Andries Spiekholt, op 25 juni 1838 te Lemmer, overleden (76 jr) op 26 september 1914 te Lemmer, dochter van Andries Alles Spiekholt en Rinskjen Jans Urk

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tetje (Fetje) Visser, geboren op 25 augustus 1863 te Lemmer. Gehuwd op 28 mei 1886 te Lemmer met Gauke Bootsma (visser) geboren op 25 februari 1860 te Lemmer, zoon van N.N. en Tetje Gaukes Bootsma.

Gauke viste met de schouw LE 38 en woonde in een steegje aan de Weverswal te Lemmer.

2. Andries Visser, (ook genaamd Mosje), geboren op 4 februari 1865 te Lemmer, volgt onder 35

3. Rinske Visser, geboren op 27 april 1867 te Lemmer, overleden (344 dgn) op 5 april 1868 te Lemmer.

4. Rinze Visser, geboren op 5 februari 1869 te Lemmer, volgt onder 36

5. Rinsje Visser, geboren op 18 november 1870 te Lemmer, overleden op 23 augustus 1944 in Artesia California. Gehuwd op 8 maart 1889 met Siemen Spaan, geboren op 26 maart 1867 te Lemmer, overleden op 30 december 1920 in San Pedro, California, zoon van Fedde Alberts Spaan en Aaltje Siemens Henstra.

Siemen en Rinsje besloten te gaan emigreren toen ze inmiddels 9 kinderen hadden en de woonruimte veel te klein geworden was. Rinsje was van dit besluit zo nerveus geworden dat al haar haren uitvielen. Later is dit weer aangegroeid. In 1906 verkocht Siemen zijn boot en Rinsje haar gouden kap om de tickets te kunnen kopen voor de overtocht. Ze reisden samen met de negen kinderen en met nog een echtpaar de heer en Mevr. Scheffer en hun drie dochters. Ze landen in New York, Ellis Island op 15 oktober 1906. Ze hadden 12 dagen over de reis gedaan. Ze settelenden zich in Grand Rapids Michigan, waar Siemen werk vond in de leder bewerking, ook maakte hij kinderschoenen. 

Foto van Marla, waar ook de kinderen vermeld staan.

6. Jan Visser, geboren op 28 juli 1873 te Lemmer, volgt onder 37

7. Steven Visser, (ook genaamd "Grote Steven"), geboren op 21 december 1875 te Lemmer, volgt onder 38

8. Alle Visser, geboren op 5 februari 1879 te Lemmer, volgt onder 39


23: Jan Visser, visser, geboren op 19 juli 1855 te Lemmer, overleden (81 jr) op 28 juli 1936 te Lemmer. Gehuwd op 30 september 1877 te Lemmer met Jantje Poepjes, geboren op 17 maart 1858 te Scherpenzeel, overleden (72 jr) op 2 oktober 1930 te Lemmer, dochter van Jannes Egberts Poepjes en Hiltje Hendriks Dijkstra. (Jan viste van 1900 tot 1913 met de LE 71, later met een schouw.)

Foto van Marga de Lange-Bender: Jan Renzes Visser en Jantje Jannes Poepjes.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Hiltje Visser, geboren op 10 februari 1878 te Lemmer, overleden op 9 januari 1958 te Amsterdam. Gehuwd op 30 mei 1902 te Lemmer met Tiede Rozema, besteller en rechercheur, geboren op 26 maart 1879 te Weststellingwerf, overleden op 20 mei 1955 te Amsterdam, zoon van Teunis Rozema en Jacobje Bos.

Jan Rozema, de 2e zoon van Hiltje en Tiede, geboren op 3 juni 1906 te Lemmer, overleden (51 jr) op 25 december 1957 te Zaandam, is op 1 oktober 1931 te Zaandam gehuwd met Zwaantje Frederika Visser, geboren op 14 maart 1909 te Lemmer, dochter van Frans Visser en Roelofje Bootsma.

2. Fetje Visser, geboren op 7 maart 1880 te Lemmer, overleden (1 jr) op 9 mei 1881 te Lemmer.

3. Rinze Visser, visser, geboren te Lemmer op 26 januari 1882, volgt onder 40

4. Johannes Visser, geboren op 5 juli 1884 te Lemmer, overleden (5 jr) op 9 juli 1889 te Lemmer.

5. Steven Visser, (bijnaam de Speelman), visser, geboren op 13 oktober 1886 te Lemmer, volgt onder 41

6. Hendrik Visser, visser, geboren op 30 oktober 1888 te Lemmer, volgt onder 42

7. Fetje Visser, geboren op 25 november 1890 te Lemmer. Gehuwd op 30 november 1911 te Lemmer met Franke de Boer, koopman, geboren op 28 april 1887 te Nijega, zoon van Sjoerd Pieters de Boer, arbeider, en Gatske Frankes Herder.

8. Johannes Visser, visser, geboren op 12 december 1892 te Lemmer, volgt onder 43

9. Bauke Visser, geboren op 13 oktober 1894 te Lemmer. Gehuwd op 9 juni 1932 te Lemmer met Abeltje de Vries, geboren op 29 januari 1895 te St. Jacobiparochie, overleden op 7 april 1970 te Lemmer, Dochter van Wiebe Wiebes de Vries en Abeldina Dorenbos.

10. Egbert Jan Visser, ook genaamd "Eibert met de centen", visser, geboren op 11 augustus 1896 te Lemmer, volgt onder 44

11. Grietje Visser, geboren op 14 maart 1898 te Lemmer. Gehuwd op 21 maart 1918 te Lemmer met Andries Koornstra, visser, geboren op 22 april 1895 te Lemmer, zoon van Hidde Koornstra en Fettje Visser. Andries werkte op de nachtboot en was later visser te Makkum en Harlingen. 

12. Jan Visser, geboren op 23 april 1899 te Lemmer, overleden (39 dgn) op 1 juni 1899 te Lemmer.

13. Jan Visser, geboren op 23 augustus 1901 te Lemmer, volgt onder 45


24: Jan Visser, schipper, geboren op 20 september 1837 te Lemmer, overleden op 27 augustus 1893 te Oosthuizen. Gehuwd op 4 mei 1861 te Wymbritseradeel met Hinke Tjerks van der Ley, geboren op 26 november 1839 te Edam, overleden (86 jr) op 18 juni 1925 te Kampen, dochter van Tjerk Atzes van der Ley en Froukje Atzes Osinga.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Antje Visser, geboren op 26 september 1862 te Meppel, overleden (74 jr) op 22 augustus 1937 te Almelo.

2. Froukje Visser, geboren op 10 november 1864 te Oosthuizen, overleden (90 jr) op 13 juni 1956 te Lemmer.

3. Rinze Visser, geboren op 27 maart 1867 te Uitwellingerga, volgt onder 46

4. Pietje Visser, geboren op 25 februari 1870 te Lemmer.

5. Tjerk Visser, geboren te Avereest op 17 april 1872. Gehuwd op 31 januari 1896 te Lemmer met Gepke Scheffer, geboren op 1 januari 1875 te Lemmer, dochter van Wiebe Scheffer en Aagje Ras.

6. Gerrit Visser, hofmeester, geboren op 8 september 1874 te Purmerend. Gehuwd op 24 mei 1901 te Lemmer met Gerritje Grijpsma, naaister, geboren op 14 juli 1878 te Hommerts, dochter van Eeltje Grijpsma en Geertje de Boer.

7. Lupke Visser, geboren te Oosthuizen op 3 augustus 1878.

8. Dirkje Visser, geboren te Oosthuizen op 2 juli 1881.

9. Hinke Visser, geboren te Oosthuizen op 6 juni 1883.


25: Lupke Visser, schipper en veehouder, geboren op 13 april 1839 te Lemmer, overleden (89 jr) op 20 februari 1929 te Lemmer. Gehuwd op 5 februari 1873 te Lemmer met Aaltje Visser, naaister, geboren op 26 januari 1840 te Follega, overleden (79 jr) op 14 augustus 1919 te Lemmer, dochter van Wiebe Annes Visser en Minke Hiddes Halbertsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Rinze Visser, geboren op 2 februari 1874 te Zuidhorn, overleden (116 dgn) op 29 mei 1874 te Zijpe.

2. Antje Visser, geboren op 12 april 1875 te Lemmer. Gehuwd op 28 juli 1899 te Lemmer met Berend Tjisse Zoethout, pakhuisknecht, geboren op 23 Oktober 1872 te Woudsend, zoon van Romke Zoethout en Neeltje Schurer.

3. Minke Visser, geboren op 29 november 1876 te Amsterdam, overleden (53 jr) op 29 november 1929 te Lemmer. Gehuwd op 29 mei 1908 te Lemmer met Jacob Stroband, scheep-optuiger, geboren op 3 mei 1879 te Sloten, overleden op 30 september 1962 te Amsterdam, zoon van Henricus Stroband en Feikjen Bosma.

4. Rinze Visser,  schipper, geboren te Lemmer op 30 november 1878, volgt onder 47


26: Jelle Visser, geboren op 26 juni 1855 te Lemmer, overleden (31 jr) op 1 januari 1887 te Lemmer. Gehuwd op 20 mei 1880 te Lemmer met Geertje Boersma, geboren op 15 juni 1858 te Wymbritseradeel, dochter van Hessel Jans Boersma en Aaltje Hendriks Metsker.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Aaltje Visser, geboren op 18 juni 1881 te Lemmer. Gehuwd op 17 oktober 1908 te Gaasterland met Johannes Mous, geboren op 2 maart 1882 te Gaasterland, zoon van Jan Johannes Mous en Jacobjen Sibles de Blaauw.

2. Susanna Visser, geboren op 16 maart 1883 te Lemmer.

3. Clara Visser, geboren op 12 februari 1885 te Lemmer.


27: Sake Visser (Sake de Rus), geboren op 6 februari 1857 te Lemmer, overleden (87 jr) op 20 december 1944 te Lemmer. Gehuwd op 29 april 1881 te Lemmer met Akke Koornstra, geboren op 9 mei 1861 te Lemmer, overleden (72 jr) op 26 september 1933 te Lemmer, dochter van Klaas Hiddes Koornstra en Elizabeth Jans Lacrooy.

De LE 17 'Dolfijn' L 11.20 br 4.06 is in 1901 gebouwd bij scheepswerf De Boer in Lemmer, voor de visserman Sake Visser, bijnaam 'De Rus' Dit is een ijzeren geklonken aak. Zie LE 50

Sake Visser (Sake de Rus)

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Pietertje Koornstra, geboren op 3 februari 1879 te Lemmer, overleden (14 jr) op 11 februari 1893 te Lemmer.

Pietertje was een voorkind van Akke Koornstra, haar achternaam is Koornstra gebleven. Bij melding van overlijden staat Pieter zoon van... bij geboorte Pietertje d.v.

2. Jacob Visser, geboren op 15 augustus 1881 te Lemmer, volgt onder 48

3. Elizabeth Visser, geboren op 25 juli 1882 te Lemmer, overleden (27 jr) op 12 mei 1910 te Lemmer, (ongehuwd)

4. Albertje Visser, geboren op 18 januari 1884 te Lemmer, overleden (1 jr) op 2 februari 1885 te Lemmer.

5. Anne Visser, geboren op 11 mei 1885 te Lemmer, overleden (20 jr) op 9 maart 1906 te Lemmer, (ongehuwd)

6. Klaas Visser, geboren op 15 augustus 1886 te Lemmer, volgt onder 49

7. Adriaan Visser, geboren op 23 maart 1888 te Lemmer, overleden (1½ jr) op 8 november 1889 te Lemmer.

8. Adriaan Visser, geboren op 7 februari 1890 te Lemmer, overleden (48 dgn) op 27 maart 1890 te Lemmer.

9. Albertje Visser, geboren op 16 maart 1891 te Lemmer. Gehuwd op 7 november 1912 te Lemmer, met Willem Frederik de Lang, geboren op 23 mei 1889 te Leeuwarden, brievenbesteller, zoon van Willem Dirks de Lang en Jennetje Heins. (Notitie bij de geboorte van Willem Frederik: erkend bij huwelijk ouders.)

10. Jan Adriaan Visser, geboren op 19 maart 1893 te Lemmer, volgt onder 50

11. Jelle Visser, geboren op 7 november 1894 te Lemmer.

Jelle ook wel Witte Jelle genoemd) Jelle heeft op het Achterom 35 gewoond, op 6 januari 1965 is hij naar Joure vertrokken.

12. Klara Visser, geboren op 18 mei 1896 te Lemmer. Gehuwd op 24 december 1917 te Leeuwarden met Jan Douwe Faber, pakhuisknecht, geboren op 25 december 1889 te Leeuwarden, zoon van Folkert Faber (molenaar) en Cornelia Dijkstra.

Klara is op 5 maart 1912 vertrokken naar Leeuwarden.

13. Hidde Visser, geboren op 29 juni 1897 te Lemmer, overleden (9 mnd) op 16 april 1898 te Lemmer.

14. Renske Visser, geboren op 1 april 1899 te Lemmer. Gehuwd op 15 april 1920 te Lemmer met Jan Feenstra, mastmaker en groenteverkoper, geboren op 6 oktober 1897 te Lemmer, zoon van Wiebe Feenstra en Kaatje Spiekholt.

15. Jeltje Visser, geboren op 29 oktober 1900 te Lemmer. Gehuwd op 29 april 1926 te Lemmer met Herman van Kranen, besteller Nederlandse tramwegen, geboren op 8 mei 1895 te Oosterbeek, overleden (49 jr) op 5 augustus 1944 te Sneek, zoon van Herman van Kranen en Sijtje Snieder.

Herman van Kranen was conducteur, met als standplaats Lemmer. Bij de beschieting van een goederentram kwam Van Kranen op 5 augustus 1944 bij Follega om het leven. Hij werd begraven op de Algemene begraafplaats in Lemmer. www.4en5mei.nl Jeltje woonde met haar man en kinderen aan de Parkstraat 72 te Lemmer, op 10 december 1958 is Jeltje vertrokken naar Krimpen a.d. IJssel.

16. Andriesje Visser, ook genaamd Anne, geboren op 11 april 1904 te Lemmer. Gehuwd op 7 juli 1927 te Lemmer met Theunus van der Bijl, timmerman en expediteur, geboren op 15 augustus 1902 te Lemmer, overleden (65 jr) op 12 maart 1968 te Lemmer, zoon van Meinte van der Bijl en Antje de Vries. Het gezin heeft gewoond op het Turfland D 83 en Turfland 43 te Lemmer.

17. Adriana Visser, geboren op 24 maart 1906 te Lemmer, overleden (30 dgn) op 23 april 1906 te Lemmer.

Andriesje Visser en Theunus van der Bijl.

Foto van Peter Plönes: De markante foto van Lemster visser "Sake de Rus" ( Sake Visser) wordt door manager van de verkeersleiders Peter Plönes gebruikt als inleiding bij een presentatie over de prepensioenerings-regeling van het operationele personeel van de Luchtverkeersleiding Nederland.

Sake's hang naar vrijheid, zijn onverzettelijkheid en zijn grote professionele vaardigheden als schipper van de LE 50 zijn eigenschappen die goed aansluiten bij de belevingswereld van dit verkeersleidingspersoneel. De ruim 100 jaar oude historie van Sake leidde tot een ontspannen discussie over dit netelige onderwerp.


28: Henderik Anne Visser, brugwachter, geboren op 15 augustus 1863 te Lemmer, overleden (75 jr) op 17 februari 1939 te Heerenveen. Gehuwd op 28 april 1889 te Sloten met Hebeltje Wildschut, geboren op 2 juni 1868 te Sloten, overleden (54 jr)  op 18 augustus 1922 te Lemmer, dochter van Hendrik Lourens Wildschut en Gelske Wierda.

Henderik Anne (de Brege wipper) Visser & Hebeltje Wildschut.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Albertje Visser, geboren op 12 juni 1889 te Lemmer, overleden (7 jr) op 3 november 1896 te Lemmer.

2. Hendrik Anne Visser, geboren op 3 september 1891 te Lemmer, volgt onder 51

3. Jacob Visser, geboren op 23 juli 1894 te Lemmer. Gehuwd met Anne Hoekstra, geboren op 8 juli 1900, overleden op 29 juni 1982. Het gezin woonde op het Achterom.

4. Lourens Visser, geboren op 13 januari 1897 te Lemmer.

5. Sake Annes Visser, geboren op 29 oktober 1898 te Lemmer, volgt onder 52

6. Albertje Visser, geboren op 18 januari 1901 te Lemmer, overleden (1 jr) op 13 augustus 1902 te Lemmer.

7. Frederik Visser, geboren op 14 april 1902 te Lemmer, volgt onder 53

8. Jelle Visser, geboren op 6 november 1903 te Lemmer, volgt onder 54

9. Albertje Visser, geboren op 4 april 1905 te Lemmer. Gehuwd met Jan Brandsma.

10. Andries Visser, geboren op 15 juli 1906 te Lemmer, overleden (1 jr) op 20 mei 1908 te Lemmer.

11. Gelske Visser, geboren op 19 april 1908 te Lemmer, overleden (60 dgn) op 18 juni 1908 te Lemmer.

12. Gelske Visser, geboren op 21 december 1909 te Lemmer, overleden (214 dgn) op 23 juli 1910 te Lemmer.

Foto van Hilda Visser: Hilda vertelt.... "Het zijn mijn Pake en Beppe, Jacob Visser en Anna Hoekstra. De foto is gemaakt op het oude Gemeentehuis in Lemmer, ter gelegenheid van de trouwerij van mijn oom en tante Catrien en Sicco Visser-Visser. Ook staat mijn tante Iepie en mijn oom Jan erop, linksboven mijn pake staat Piertje Kuipers. Ik zelf ben een dochter van Anne en Popkje Visser en heb een broer Jacob-Anne roepnaam Jappie"


29: Jelle Visser, geboren op 3 augustus 1869 te Lemmer, visser, overleden (78 jr)  op 30 september 1947 te Lemmer. Gehuwd op 18 mei 1894 te Lemmer met Foekjen Sietsma, geboren op 21 januari 1866 te Sondel, overleden op 17 januari 1951 te Lemmer, dochter van Johannes Beernts Sietsma en Rimke Beerends Kouwenhoven.

Het gezin Jelle Visser heeft gewoond in het Achterom (H 116 en nr 30) Jelle was eigenaar van de aak LE 45.

Jelle Visser & Foekjen Sietsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Visser, geboren op 31 maart 1895 te Lemmer. Gehuwd op 23 april 1924 te Lemmer? met Jikke Atsma, dochter van Hielke Atsma en Johanna de Wit.

2. Rimke Visser, geboren op 4 juli 1897 te Lemmer, overleden (73 jr) op 30 januari 1971 te Sneek. Gehuwd op 11 september 1919 te Lemmer met haar neef Jan Adriaan Visser

3. Johannes Visser, geboren op 18 december 1898 te Lemmer, overleden op 23 maart 1988 te Lemmer. Zijn bijnaam was "kjellekoopman" Johannes was ongehuwd.

4. Sake Visser, geboren op 18 december 1902 te Lemmer, overleden op 1 mei 1985 te Lemmer. Gehuwd met Meintje Lammers, geboren op 30 april 1908 te Lemmer, overleden op 1 juli 1984 te Lemmer.

5. Berend Visser, geboren op 22 december 1904 te Lemmer, overleden op 29 mei 1984 te Lemmer. Gehuwd met Jeltje van der Zee.

6. Anne Visser, geboren op 30 juli 1908 te Lemmer, overleden (86 jr) op 27 juli 1995 te Lemmer. Anne was ongehuwd.


30: Steven Visser, geboren op 13 november 1874 te Lemmer, overleden (74 jr) op 18 juni 1949 te Lemmer. Gehuwd op 2 juni 1899 te Lemmer met Jacobje Sietsma, naaister, geboren op 9 september 1873 te Oosterzee, overleden op 16 juni 1909 te Sneek, dochter van Johannes BeerntsSietsma, en Rimke Beerends Kouwenhoven.

Steven Visser & Jacobje Sietsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Albertje Visser, geboren op 3 maart 1900 te Lemmer.

2. Johannes Visser, geboren op 30 april 1902 te Lemmer.

3. Jacob Visser, geboren op 9 januari 1905 te Lemmer, overleden op 7 juni 1916 te Langweer. 

Na het overlijden van zijn moeder Jacobje, is Jacob opgenomen in het gezin van zijn Oom en Tante Sjoerd Nijland en Martje Sietsma. Jacob is begraven bij de kerk in Langweer.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.