Home » Genealogie » Parenteel Johannes Haaijes Spoelstra 1-10 » Parenteel Johannes Haaijes Spoelstra 31-40

Parenteel Johannes Haaijes Spoelstra 31-40

31: HAIJE HIELKES SPOELSTRA, geboren op 22 mei 1907 te Nijega. Gehuwd op 6 mei 1933 te Drachten, met Aukje Riemersma, geboren op 27 juni 1910 te Drachten-Zuid. Haije had een kleine boerderij in Boornbergum, en later een boerenbedrijf in de Veenhoop, en was daarbij ook melkrijder.

Uit dit huwelijk

1. Hielke Haijes Spoelstra, geboren op 2 november 1934 te Boornbergum. 

 • Hielke werkte meer als 40 jaar bij dezelfde boer Hielke was ouderling van de Gereformeerdenkerk. En lid van het schoolbestuur.

2. Trijntje Haijes Spoelstra, geboren op 23 mei 1936 te Boornbergum. Gehuwd op 13 augustus 1959 te Drachten met Jan van de Bij, geboren op 29 december 1932 te Opeinde. 

 • Jan is veehouder en het gezin woont in Garijp.

3. Dieuweke Haijes Spoelstra, geboren op 28 augustus 1939 te Boornbergum, overleden in augustus 1990 te Amstelveen. Gehuwd op 25 mei 1962 te Ureterp met Hepke Taekema, geboren op 27 januari 1936 te Ureterp. 

 • Hepke Taekema was Brigadier bij de gemeente politie in Amsterdam.

4. Reintje Haijes Spoelstra, geboren op 32 mei 1942 te Boornbergum. Gehuwd op 29 oktober 1965 te Drachten met Heine van de Meer, geboren op 27 november 1942 te Boornbergum. 

 • Heine van de Meer is Brigadier bij de gemeente politie van Amsterdam. Het echtpaar woont in Almere.

5. Sjouke Haijes Spoelstra, geboren op  28 februari 1944 te Boornbergum. 

 • Sjouke was Inseminator (Als inseminator ben je meestal in dienst van een KI-station (kunstmatige inseminatie station) te Joure.

6. Jouke Haijes Spoelstra, geboren op 10 februari 1951 te Boornbergum. 

 • Jouke was verwarmingsmonteur te Boornbergum.

32: ANDRIES HIELKES SPOELSTRA, geboren op 22 juni 1911 te Oudega. Gehuwd op 5 mei 1938 te Oudega, met Trijntje Riedstra, geboren op 15 maart 1910 te Lekkum. Andries is overleden op 21 oktober 1974 en Trijntje op 20 januari 1992, beide in Drachten overleden. Andries trouwde met de dochter van de boer waar hij werkte en was na zijn trouwen achtereenvolgens Pensionhouder en Manufacturen handelaar.

Uit dit huwelijk

1. Hielke Andries Spoelstra, geboren op 7 juli 1935 te Lekkum. 

 • Hielke was uitvoerder kabbellegger te Harderwijk.

2. Marijke Andries Spoelstra, geboren op 4 december 1936 te Lekkum. Gehuwd op 24 juli 1957 te Leeuwarden met Hendrik Planting, geboren op 28 augustus 1933, overleden op 2 november 1974 te Drachten. 

 • Hendrik was onderwijzer van beroep.

3. Dirk Andries Spoelstra, geboren op 5 april 1938 te Lekkum.

4. Dieuwke Andries Spoelstra, geboren op 20 december 1942 te Lekkum. Gehuwd op 23 april 1962 in Bergen met Krijn Riemens. Het gezin woont in Anna Paulowna.


33: DURK HIELKES SPOELSTRA, geboren op 4 april 1913 te Oudega. Gehuwd op  21 mei 1937 te Drachten met Joukje de Vries, geboren op 29 januari 1912 te Oudega. Durk was opzichter bij gemeentewerken te Drachten.

Uit dit huwelijk

1. Aaltje Dieuwke Durks Spoelstra, geboren op 12 november 1942 te Oudega. Gehuwd op 21 oktober 1963 te Drachten met Boppe Boonstra, geboren op 9 maart 1939 te Zwaagwesteinde.

2. Hielke Auke Durks Spoelstra, geboren op 11 april 1944 te Oudega. Gehuwd op 6 mei 1966 met Wietske Hoekstra, geboren op 17 april 1944 te Oudehorne.


34: HAAIJE JOUKES SPOELSTRA, geboren op dinsdag 11 juni 1901 in Drachten, overleden (72 jr) op 1 april 1974 te Surhuisterveen, zoon van (22) Gehuwd op 14 mei 1925 te Kollum met Jantje Bosma, geboren op donderdag 1 juni 1905, overleden op vrijdag 25 januari 1985 te Drachten.

● Notitie bij Haaije Joukes: De naam wordt wisselend geschreven als Haije of Haaije. In de geboorteakte wordt Haaije gebruikt en deze is dus  juist. Bij kinderen kan dit weer verschillend geschreven zijn. Beroep veehouder

Het gezin Spoelstra met achter: v.l.n.r. Auke, Jouke, en Grietje. Voor: vader Spoelstra, Anneke, Johannes, en Moeder Spoelstra

Uit dit huwelijk

1. Jouke Spoelstra, geboren op zaterdag 28 augustus 1926 te Kollum, volgt  op 41

2. Auke Haijes Spoelstra, geboren op 28 februari 1928 te Buitenpost, volgt op 42

3. Grietje Haijes Spoelstra, geboren op 22 maart 1939 te Augustinusga, overleden op 22 juli 1998. Gehuwd met Theunis Hoogsteen, geboren op 1 juli 1930 te Kortwoude, overleden op 15 augustus 1988.

4. Anna Froukje Haijes Spoelstra, geboren op 24 april 1933 te Augustinusga. Gehuwd (1) op 3 augustus 1956 met IJte Visser. (Huwelijk ontbonden in 1974) Gehuwd (2) op 8 juli 1976 met Jan Berend Banga, geboren op 7 juni 1915. 

 • Jan Banga heeft gewerkt in een garage. Zij wonen in Buitenpost.

Uit dit huwelijk

1. Klaas Visser, geboren op 20 april 1957 te Drachten, gehuwd met Maaike Bosgraaf, geboren op 3 september 1959 te Kollum.

Uit dit huwelijk

1. Jan Rense Visser, geboren op 11 april 1985 te Driesum.

2. Wieger Marinus Visser, geboren op 12 juli 1989 te Wouterswoude.

5. Johannes Haijes Spoelstra, geboren op 11 juni 1940 te Surhuisterveen, volgt onder  43

Met bezem en knuppel.

In de oorlogsjaren 1940/1945 woonde in Surhuisterveen aan de Blauwhuisterweg 203 het gezin van Haaije Spoelstra (1901) en Jantje Bosma (1906) met hun vijf kinderen Jouke, Auke, Grietje, Anneke, en Johannes.

Momenteel wordt het pand, nu nummer 31, bewoond door het gezin Bonne de Boer en Jantje Veenstra. In 1944, omstreeks deze tijd voor Pasen, vond hier een bijna ongelooflijk voorval plaats. In een blinde woede wisten boer en boerin een bewapende vijand van hun erf te jagen.

De boerderij van de familie Spoelstra, aan de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen, nu staat er een nieuwe woning voor

Paaseieren.

Enkele dagen voor Pasen kwam de marechaussee Tjipke de Boer, (Zie eind verhaal) bij de familie Spoelstra om eieren te kopen. De Boer was gehuwd met Lolkje Wijnalda. Hij was lid van de NSB. en de Germaanse SS en had een goede relatie met de beruchte Pier Nobach. (Zie eind verhaal) In verband met de heersende woningnood was het paar ingetrokken bij de ouders van Lolkje, drie huizen verwijderd van de Spoelstra's.

Zijn standplaats was Grotegast. Hij wist dat Spoelstra kippen had en wilde graag met de komende paasdagen een eitje. Maar dat liep mis, Spoelstra weigerde, de Boer ging daarop dreigend weg.

Enige tijd later, op Hitlers verjaardag donderdag 20 April 1944, kwam Tjipke terug met de SS'er Larssen. Larssen had aan het Oostfront gevochten.  Samen zouden ze deze boer wel klein krijgen. Zonder te kloppen stormde ze de woonkamer binnen. "Ben jij Spoelstra"? vroeg Tipke. "Je kent me", was het antwoord.

Daarop duwden ze mevrouw Spoelstra met haar hoofd in een schaal met eieren die op het aanrecht stond. Spoelstra moest mee op de motor, ze wilden hem apart spreken. Maar deze weigerde, waarop hij van Larssen een klap met zijn revolver in het gezicht kreeg. Spoelstra wist de kamer uit te komen, achtervolgt door Larssen, door naar de schuur te vluchten en een knuppel te grijpen.

Ondertussen waren Tipke en mevrouw Spoelstra ook uit de kamer gevlucht en voor de woning terecht gekomen. Toen Spoelstra en Larssen daar ook kwamen, beval Tjipke dat Larssen op mevrouw Spoelstra moest schieten. Het schot miste, omdat de boerin hem met haar bezem het wapen uit de hand sloeg. Spoelstra reageerde eveneens razendsnel en sloeg de SS'er met de knuppel op het hoofd. Deze zakte bewusteloos in elkaar voor de gevel.

Mevrouw Spoelstra weerde zich zodanig met de bezem dat Tipke de Boer de benen nam, achtervolgd door Spoelstra. Hij vluchtte al schietend naar de woning van zijn schoonouders. De kleine Sietske kolk die juist buiten speelde kreeg een schampschot langs haar been. Op het erf van Wijnalda struikelde hij en viel. Spoelstra sprong boven op hem en gaf hem een flinke afstraffing. Tenslotte werd de Boer door zijn familie ontzet. Twee goed bewapende kerels dolven het onderspit tegen een echtpaar bewapend met bezem en knuppel.

Onderduiken

Het was duidelijk dat dit voorval wel gevolgen zou krijgen. Meerdere NSB'ers uit Surhuisterveen waren komen kijken om misschien De Boer te kunnen helpen, maar daar kregen ze geen kans voor. Zoon Auke ging ze met de hooivork achterna. Vader Spoelstra dook onder bij Anne Reitsma in Augustinusga. Daar kwam Dr. De Jager een vertrouwde arts, een schampschot aan zijn tenen verbinden. Daarna ging hij verder uit de omgeving en dook onder in Moleneind bij Wieberen Benedictus. Zoon Jouke die ook in de leeftijd voor de verplichte tewerkstelling in Duitsland viel, dook onder bij Andries van der Wijk aan de Turflaan.

Inmiddels was ook de SS'er Larssen weer bij zijn positieven gekomen en met zijn motor vertrokken. In een angstige spanning bleven moeder en de andere kinderen achter. Ze probeerden zo goed en zo kwaad als het ging de draad weer op te pakken. Het vee moest gemolken worden en verzorgd worden, maar de rust duurde niet lang. De landwacht uit Grotegast kwam al spoedig opzetten. De woning werd omsingeld en voorzichtig drongen ze naar binnen. Eenmaal binnen werd er veel kort en klein geslagen. Moeder wilde naar de meisjes die reeds op bed lagen. Ondanks het verbod deed ze het toch. Een schot hagel voor haar voeten was het gevolg. Tenslotte droop de landwacht af toen deze bemerkten dat vader niet thuis was. De rust keerde weer maar van slapen zal die nacht niet veel gekomen zijn.

Getergd tot het uiterste

Jouke bleef niet lang op zijn onderduikadres. Hij kon het er niet langer uit houden, en ging reeds de volgende dag naar Dirk Adema en hielp hem bij het melken. Deze woonde schuin tegenover hun woning. Achter het huis van Adema kon hij alles zien. Daar was het stil. Na het melken besloot hij om er voorzichtig naar toe te gaan. Maar de stilte bleek bedrieglijk te zijn. Toen hij de woonkamer binnen kwam zaten er twee landwachters uit Grotegast aan tafel. Jouke moest bij hen blijven.

Later in de morgen kwamen er nog twee landwachters toen ze in de gaten kregen dat vader niet kwam op dagen moest Jouke mee. In Opeinde kreeg deze een lekke band, hij moest nu achterop bij een landwachter terwijl een ander zijn fiets nam.

In de huishoudschool in Grotegast was een landwachtpost hier kregen ze een goed maal eten, waarna de landwachters gingen slapen. Ze waren immers de hele nacht in touw geweest. Jouke kwam nu bij de wacht, maar ook deze viel al gauw in slaap. Nu zag Jouke zijn kans. Voorzichtig maakte hij dat hij weg kwam. In Grotegast liet hij zijn fietsband maken en repte zich daarna in ijltempo naar huis. Daar ging hij weer gewoon aan het werk met de koeien. En niemand keek meer naar hem om.

Maar vergeten waren ze het in geen geval. Af en toe kwamen de Boer en Larssen controleren. Kennelijk verwachten ze dat Vader wel weer terug zou keren. En weer bij elk bezoek werd weer het nodige vernield. De heren gingen niet bepaald zachtzinnig te werk. Dit getreiter werd een steeds grotere ergernis.

Tenslotte had moeder er meer dan genoeg van. Ze riep de jongens bij elkaar en vroeg hen of ze ervoor stonden om de beide mannen te doden. Het plan werd daarop verder uitgewerkt en alles wat nodig was werd klaar gezet. Messen, bijlen, zagen en zes melkbussen. Jouke ging een gat graven in de bodem van een droge sloot. Het was de bedoeling om ze in stukken in de melkbussen te begraven. Wonder boven wonder kwamen de beide mannen niet meer opdagen. De Familie Spoelstra hoefde dit lugubere niet uit te voeren en bleef daarmee voor een ramp bewaard. In 1949 kwam Tipke de Boer voor zijn Rechters de eis was 14 jaren en levenslang ontzetting uit de kiesrechten en uit het recht om de politie te dienen. Van Larssen is niets bekend.

Bron: Jouke Spoelstra.

V.l.n.r. Auke, Johannes, Griet, Jouke en Anna. Voor Pake Spoelstra en Beppe Spoelstra.


35: HAIJE JANS SPOELSTRA. geboren op 13 augustus 1908 te Drachten, overleden op 13 december 1945 in Rusland. Gehuwd met Hilda Haas te Remscheid

 • Jan Haije meende uit kerkelijke overweging dat hij zich niet mocht onttrekken aan de oorlog die Duitsland voerde en is daarom in dienst getreden als Sanitäter met als rang Sanitäts-Obergefreiter (dit zijn medische troepen). Jan Haije is in Russische krijgsgevangenschap overleden. 

Uit dit huwelijk

1. Hans Dieter Haijes Spoelstra. Hans heeft geen kinderen en woont in Reimscheid Duitsland.

2. Herman Haijes Spoelstra, geboren op 9 december 1942 te Reimscheid, overleden in 1982.


36:  KORNELIUS JANS SPOELSTRA, geboren op 4 april 1910 te Drevenack, Duitsland, overleden op 2 juni 1981 te Frohnhausen (Kreis Marburg. Gehuwd op 5 mei 1935 te Adelshausen met Elisabeth Bechstein, geboren op 7 juni 1911 te Adelshausen, overleden op 9 mei 1965 te Fronhausen.

 • Kornelius was melkmeister. Hij heeft gediend in Finland en Rusland hij liep verwondingen aan het schouderblad op waardoor hij na de oorlog arbeidsongeschikt werd.

Uit dit huwelijk

1. Reinholt Kornelius Spoelstra, geboren op 2 april 1940 te Hachborn Duitsland. Reinholt werkt bij de bedrijfsbrandweer in Troisdorf bij Bon.

2. Alfred Kornelius Spoelstra, geboren op 5 april 1941 te Hachborn. Alfred werkte bij bij de post Alfred woont in Frohnhausen.


37: DIRK JANS SPOELSTRA, geboren op 3 november 1912 te Drevenach, Duitsland, overleden op 31 oktober 1978 te Hachborn. Gehuwd op 8 april 1939 met Helena Bender, overleden op 10 maart 1982.

 • Op het landgoed Fortbach bij Hachborn was Dirk verantwoordelijk voor een grote kudde melkvee en voor de opleiding van leerlingen en als zodanig vrij gesteld van militaire dienst. Dirk bouwde in 1954 een eigen huis en was jarenlang lid van het kerkbestuur.

Uit dit huwelijk 

1. Annelore Dirks Spoelstra, geboren op 13 april 1940 te Hachborn. Gehuwd met Peter Girnth, geboren op 28 oktober 1940 te Schweinitz.

 • Annelore werkte als verpleegster in een ziekenhuis in Frankfurt en Peter als verkoper in een meubelzaak te Offenbach.

2. Waltraut Dirks Spoelstra, geboren op 24 september 1941 te Hachborn. Gehuwd met Bertholt Naumann, geboren op 29 juni 1934 te Wehrda.

 • Waltraut heeft nu een levensmiddelenzaak in Wehrda, en Bertholt werkt bij de Bundeswehr (Legerplaats. in Harberg)

3. Elsbeth Dirks  Spoelstra,  geboren op 24 september 1941 te Hachborn. Gehuwd met Komrad Grün, geboren op 26 januari 1946 te Ronhausen.

 • Komrad werkt als Bäckermeister zij hebben nu een bakkerij en levensmiddelenhandel, zij wonen nu in Ebsdorfergrund.

4. Elisabeth Dirks Spoelstra, geboren op 27 juli 1945 te Hachborn. Gehuwd met Friedmann Lüsing, geboren op 29 januari 1943 te Hamburg.

 • Elisabeth werkte als assistente bij een dokter in Hachborn. Friedmann werkt in Bieleveld bij een Firma die doet in centrale verwarming. Thans werkt hij in de scheepsbouw Zij wonen nu in Orlinghausen.

5. Frits Dirks  Spoelstra, geboren op 3 juni 1950 te Hachborn. Frits is Berufskraftfahrer bij de Bundeswehr.


38: FRANKE JANS SPOELSTRA, geboren op 27 februari 1914 te Drevenach. Gehuwd op 2 mei 1935 te Malsveld met Martha Pohl, geboren op 29 mei 1913 te Essen.

 • Franke was eerste melkmeister maar werkte de laatste 28 jaar bij de strassen bauverwaltug in autobaanbereigh. Franke woonde in Friedlos  te Hessen.

Uit dit huwelijk

1. Hedwig Frankes Spoelstra, geboren op 6 juni 1936 te Malsveld. Gehuwd met Alfred Breul. Zij wonen in Bad Hersfeld.

2. Manfred Frankes Spoelstra, geboren op 4 maart 1939 te Gilserberg. Manfred werkt bij de politie in Rotenberg (Hessen)

3. Helena Frankes Spoelstra, geboren op 12 juli 1940 te Malsfeld, gehuwd met Herbert Ishorst. Zij wonen in Bremen.


39: HENDRIK JANS SPOELSTRA, geboren op 17 september 1916 te Sabbeck. Gehuwd (1) op 22 maart 1941 te Malsveld met Elisabeth Matilde Müller, geboren op 4 augustus 1916 te Elben, overleden op 15 februari 1959 te ?. Gehuwd (2) op 18 maart 1960 te Wommen met Else Nölke, geboren op 8 april 1926 te Wommen. Hendrik was melkmeister en bosarbeider. Hij woont in Groszseelheim Duitsland.

Uit dit huwelijk

1. Erich Hendriks Spoelstra, geboren op 21 februari 1940 te Elfershausen. Erzxieher lid Katolisch kirche Hij woont in Rengshausen.

2. Artur Hendriks Spoelstra, geboren op 18 februari 1943 te Elfershausen. Werkt als Krankenpfleger in Muschenheim.

3. Karl Heinz Spoelstra, geboren op 5 december 1944 te Khünbach. Krankenpfleger in Muschenheim.

4. Elfriede Hendriks Spoelstra, geboren op 7 mei 1947 te Fürsteneck bij Eiterfeld (Kreis Hüfeld) Gehuwd op 26 augustus 1967 te Müschenheim met Anton Schuman, geboren op 15 februari 1939 te Köningswart in Sudettenland. Hij was stukadoor van beroep Zij wonen in Lich.

5. Wolfgang Hendriks Spoelstra, geboren op 10 januari 1961 te Lich. Woont in Groszseelheim.

6. Rainer Hendriks Spoelstra, geboren op 28 februari 1965 te Wehrda. Woont in Groszseelheim.

7. Marianne Hendriks Spoelstra, geboren op 28 februari 1965 te Wehrda.

8. Regina hendriks Spoelstra, geboren op 20 september 1968 te Wehrda.


40: JAN JANS SPOELSTRA, geboren op 24 september 1918 te Haffen. Gehuwd op 5 juni 1943 met Elisabeth Schreiner, geboren op 24 oktober 1914 te Gladbeck Duitsland.

 • Jan was van 1938 tot 1945 Scheinergeselle en kon via zijn baas buiten de oorlog blijven. In 1946 ging hij werken in Renghausen in een heim van de innere Mission Für Schwersterziehbare mänlich. (Heim für schwersterziehbare Jugendliche gearbeitet) Hij maakte in 1949 zijn Tischlermeisterprüfung. (tischlermeister meisterschule tischlermeisterschule tischler, tischler-meisterschule Hamburg meisterprüfung tischlermeisterprüfung meisterbrief) Zijn vrouw was voor de tweede wereldoorlog 9 jaar kindermeisje in Bildhoven. Ze woonde in Knüllswald-Rengshausen Duitsland.

Uit dit huwelijk

1. Christa Jans  Spoelstra, geboren op 10 augustus 1946 te Rengshausen. Gehuwd op 30 augustus 1973 met Werner Kornitz, geboren op 26 december 1943 te Lissau. Zij wonen in Delmenhorst Bij Bremen.

2. Ursel Jans  Spoelstra, geboren op 12 januari 1949 te Rengshausen. Ursel is ongehuwd en woont in Alheim.

Reactie plaatsen

Reacties

Jolijn Spoelstra
2 maanden geleden

Hallo,
Ik ben Jolijn Spoelstra, dochter van Haayo Spoelstra, die op zijn beurt een zoon is van Auke Spoelstra, een zoon van Haaije Spoelstra. Voor een geschiedenisopdracht ben ik bezig met het uitzoeken van mijn familiegeschiedenis en ik ben zeer benieuwd wie al deze informatie over de Spoelstra's verzameld heeft

Jolijn Spoelstra
2 maanden geleden

zou diegene of iemand die meer hiervan weet misschien mij een bericht kunnen sturen? Een mail sturen kan naar jolijnspoelstra@gmail.com