Home » Genealogie » Parenteel Johannes Haaijes Spoelstra 1-10 » Parenteel Johannes Haaijes Spoelstra 21-30

Parenteel Johannes Haaijes Spoelstra 21-30

21:  HIELKE HAIJES SPOELSTRA, geboren op 18 februari 1873 te Surhuisterveen, overleden op 2 juli 1932 te Oudega. Gehuwd op 12 mei 1899 te Buitenpost met Dieuwkje Tilstra, geboren op donderdag 28 juni 1918 te Oudega, overleden op 13 december 1945 te Oudega.

Uit dit huwelijk

1. Froukje Hielkes Spoelstra, geboren op 2 mei 1901, overleden op 2 augustus 1902 te Nijega.

2. Sietske Hielkes Spoelstra, geboren op 1 juli 1902 te Nijega, overleden op 17 april 1983 te Andijk. Gehuwd op 16 mei 1925 te Bergum met Paulus Proce, geboren op 10 maart 1900 te Dantumadeel, overleden op 23 februari 1958 te Alkmaar, zoon van Geert Paulus Proce en Wijtske Bijker. 

 • Paulus werkte als landarbeider in de bollenkwekerij te Breezand en Anna Paulowna.

3. Froukje Hielkes Spoelstra,  geboren op 10 februari 1904 te Nijega, overleden op 10 juli 1985 te Leeuwarden. Gehuwd op 20 mei 1931 te Leeuwarden met Hendrik Busstra, geboren op 20 oktober 1904 te Leeuwarden, overleden op 5 januari 1983 te Leeuwarden,  zoon van Tjerk Busstra en Klaaske Hoekstra. 

 • Hendrik was smid-bankwerker op een scheepswerf in Leeuwarden.

4. Antje Hielkes Spoelstra, geboren op 24 april 1906 te Nijega, overleden op 3 maart 2002 te Bergum. Antje is ongehuwd gebleven.

5. Haije Hielkes Spoelstra, geboren op 22 mei 1907 te Nijega, volgt onder  31

6. Willemke Hielkes Spoelstra, geboren op 24 juli 1908 te Nijega, overleden op 30 november 2001 te Wieringerwerf. Gehuwd op 21 oktober 1932 te Anna Paulowna, met Jan van Drunen,  geboren op 15 februari 1900 te Nieuw-Tonge, overleden op 30 juni 1983 te Anna Paulowna, zoon van Cornelis van Drunen en Marina Kievit

 • Jan was Landarbeider en brandwacht en later bollenkweker, zij zijn ook nog een aantal jaren in Canada geweest.

7. Andries Hielkes Spoelstra, geboren op 22 juni 1911 te Oudega, volgt onder  32

8. Durk Hielkes Spoelstra, geboren op 4 april 1913 te Oudega, volgt onder  33

9. Jeltje Hielkes Spoelstra,  geboren op 19 juni 1915 te Oudega, overleden op 23 februari 2010 te Drachten. Gehuwd op 8 mei 1942 te Drachten met Cornelis Zijlstra, geboren op 15 april 1917 te Oude Bildtzijl,  overleden op 28 november 2010 te Drachten,  zoon van Folkert Zijlstra en Adriaantje Wijma

 • Cornelis heeft gewerkt als Operator bij Philips in Drachten, zij zijn geëmigreerd naar Canada, maar keerden daarvan terug.

10. Hendrikje Hielkes Spoelstra, geboren op 29 maart 1917 te Oudega, overleden op 21 maart 2004 te Anna Paulowna. Gehuwd op 30 mei 1941 te Anna Paulowna met Sieberen Wiersma, geboren op 8 december 1918 te Lollum, overleden op 22 maart 1999 te Anna Paulowna, zoon van Wiepke Wiersma en Klaaske Nauta


22: JOUKE HAIJES SPOELSTRA, geboren op dinsdag 1 juni 1875 te Surhuisterveen, overleden op 11 februari 1912 te Drachten. Gehuwd op 12 mei 1898 te Drachten met Anna Pieters Tjepkema, geboren op 1 oktober 1875 te Oostermeer, overleden op 9 september 1949 te Kollum, dochter van Pieter Taekes Tjepkema en Jantje Hillebrands van Warners.

 • Anna is getrouwd (41 jr) (2) met Jan Benedictus (38 jr) op 14 april 1917 te Smallingerland, weduwnaar van Jeltje Wijma.

Anna Pieters Tjepkema.

Uit dit huwelijk

1. Jantje Joukes Spoelstra, geboren op woensdag 26 april 1899 in Smallingerland. Gehuwd op vrijdag 20 mei 1921 te Smallingerland met Anne Reitsma, geboren op woensdag 3 maart 1897 te Smallingerland, overleden op 14 augustus 1977 te Den-Haag, zoon van Anne Reitsma en Wiebrigje Bouma

 •  Beroep Anne: veehouder in Drachten en Augustinusga

Zie ook:  Voorouders Anne Reitsma

2. Haaije Joukes Spoelstra, geboren op 11 juni 1901 te Drachten, volgt onder  34

3. Froukje Joukes Spoelstra, geboren op 11 mei 1904 te Drachten, overleden op 31 december 1929 te Bakkeveen. Gehuwd op 12 mei 1926 te Drachten met Hielke Wiebes de Boer, geboren op 20 april 1901 te Drachten, overleden op 5 januari 1989. Hielke, was veehouder in Bakkeveen en Olterterp. Hielke trouwde voor de tweede keer met Aaltje van de Vaart, geboren op 10 december 1916 te Opsterland, overleden op 16 juli 1979 te Groningen.

4. Siebrigje Joukes Spoelstra, geboren op 19 augustus 1907 te Drachten, overleden mei 1994 te Buitenpost. Gehuwd op 19 mei 1927 te Kollum met Dictus Benedictus, geboren op 26 januari 1905 te Drachten, overleden op 24 januari 1989 te Buitenpost, zoon van Jan Dictus Benedictus en Jeltje Wijma

 • Dictus was veehouder in Augustinusga. 

23: JAN HAIJES SPOELSTRA, geboren op 10 april 1882 te Surhuisterveen, overleden op 31 december 1957 te Bad-Hersfeld (Duitsland) Gehuwd op 11 mei 1907 te Drachten met Antje Dijksma, geboren op 16 november 1876 te Idzerd, overleden op 1 juli 1951 te Bad-Hersfeld, dochter van Kornelis Jans Dijksma en Minke Frankes Kooistra.

 • Jan trok voor de 1e wereldoorlog naar Duitsland, de hele familie is genaturaliseerd, één zoon stierf in Russisch krijgsgevangenschap en twee andere zonen hebben in het Duitse leger gediend. Jan werkt in Duitsland als koemelker, voor zijn vertrek naar Duitsland krijgt Jan verkering met Tetje Veenstra, die een kind van hem moet krijgen, de familie van haar staat dit niet toe, en Jan vertrekt teleurgesteld naar Duitsland. Tetje Veenstra krijgt een dochter Atje, Tetje trouwt later met slager Dijkstra uit Surhuisterveen. De dochter Atje trouwt later met slager Klaas Pool uit Surhuisterveen. Jan stelde zich later voor als de natuurlijke vader, werd vriendelijk ontvangen en zo ontstond een band waardoor de kinderen van Jan regelmatig bij hun halfzuster op bezoek kwamen.

Uit dit huwelijk

1. Haije Jans Spoelstra, geboren op 13 augustus 1908 te Drachten, volgt onder  35

2. Kornelius Jans Spoelstra, geboren op 4 april 1910 te Drevenach Duitsland, volgt onder  36

3. Dirk Jans Spoelstra, geboren op 3 november 1912 te Drevenach Duitsland, volgt onder  37

4. Franke Jans Spoelstra, geboren op 27 februari 1914 te Drevenach, volgt onder  38

5. Hendrik Jans Spoelstra, geboren op 17 september 1916 te Sabbeck, volgt onder  39

6. Jan Jans Spoelstra, geboren op 24 september 1918 te Haffen, volgt onder  40


24: HAIJE DURKS SPOELSTRA, geboren 13 oktober 1895 te Surhuisterveen, overleden op 15 januari 1973 te Brunssum. Gehuwd (1) op 12 mei 1917 te Buitenpost met Sjoukje Westerhof, geboren op 7 juni 1893 te Bergum, overleden op 23 januari 1937 te Heerlen, dochter van Eesger Teunis Westerhof en Rinske Mients Venema. Gehuwd (2) op 29 september 1938 te Heerlen met Grietje Postma, geboren op 4 mei 1905 te Oosterbierum, overleden op 21 april 1989 te Hoensbroek, dochter van Marten Postma en Trijntje Houtsma

 • Haije had o.a. een Kruidenierszaak in Oostermeer. En als groot muziek liefhebber de oprichter van het eerste Gereformeerde muziekkorps in Heerlen.

Uit dit huwelijk.

1. Dirk Haijes Spoelstra, geboren op 20 september1917 te Kooten, overleden op of omstreeks 1991. 

 • Dirk was mijnwerker en na de sluiting van de mijnen was hij werkzaam als broodbezorger en werkzaam bij de post. Woonde in Brunssum.

2. Eesger Haijes Spoelstra, geboren op 3 augustus 1919 te Oostermeer. 

 • Eesger emigreerde naar Canada en was daar repair jouneijman.(There was manij a time, as a motor repair journeijman, that I would disassemble or... Starting as an electric motor repair journeijman in the US Navij.

3. Teunis Haijes Spoelstra,  geboren op 22 april 1921 te Oostermeer. 

 • Woont in Brunssum en was daar meester-houwer.

4. Antonia Haijes Spoelstra, zij is de tweeling zus van Teunis, geboren op 22 april 1921 te Oostermeer, gehuwd met Gerrit Spinder, geboren op 23 maart 1917 te Drogeham, overleden op 12 november 1985 te Brunssum. 

 • Hij was opzichter bij de Staatsmijnen en ouderling in de Gereformeerde kerk al daar.

5. Folkert Haijes Spoelstra, geboren op 16 december 1922 te Oostermeer, gehuwd op 26 februari 1953 met Janneke Rider te Eindhoven, geboren op 7 februari 1923 te Asperen. 

 • Folkert werkte bij de mijnen, en bij de Daf fabrieken, en van af 1948 bij Philips Eindhoven.

6. Mient Haijes Spoelstra, geboren op 3 juni 1927 te Oostermeer. 

 • Mient is gemigreerd naar Canada en werkte daar als onderhoud en productie monteur bij Whitbij te Canada.

7. Hendrik Haijes Spoelstra, geboren op 18 december 1928 te Oostermeer. 

 • Hendrik had een eigen groentezaak in Brunssum.

8. Rinske Haijes Spoelstra,  geboren op 20 januari 1930 te Brunssum, gehuwd op 7 september 1949 te Brunssum met Kornelis Huizinga, geboren op 5 september 1927 te Odoorn.

 • Kornelis werkte 20 jaar als chef werktuigkundige ondergronds bij de Staats mijnen. Kornelis werkte 20 jaar als technische tekenaar bij de Staatsmijnen en werkte later bij de technische staf van Fokker.

9. Froukje Haijes Spoelstra, geboren op  23 maart 1935 te Brunssum, gehuwd op  4 juli 1956 met Jouke Haanstra te Heerlen, geboren op 24 december 1925 te Heerenveen. 

 • Jouke was Technisch tekenaar bij de Staatsmijnen en werkte later bij de technische staf van Fokker.

25: FOLKERT DURKS SPOELSTRA, geboren op 25 mei 1897 te Surhuisterveen, overleden op 2 april 1983 te Bergum. Gehuwd op 14 april 1917 te Buitenpost met Jeltje Noordstra, geboren op 10 juni 1893 te Nijega, overleden op 9 november 1988 in Bergum, dochter van Jacob Noordstra en Wiepkje Marinus. Folkert had tot zijn overlijden een kruidenierszaak in Bergum.

Uit dit huwelijk

1. Wiepke Folkerts Spoelstra,  geboren op 28 september 1918 te Opeinde Smallingerland. Gehuwd op 14 maart 1940 te Bergum met Wopke Bosch, geboren op 21 juni 1919 in Welsrijp, overleden op 24 september 1974 te Groningen. 

 • Wopke was Handelsreiziger en grossier in Kruidenierswaren. Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

2. Antonia Folkerts Spoelstra, geboren op 21 juli 1921 te Bergum. Gehuwd (1) op 2 oktober 1952 met Gerrit Hendrik Makvoort, geboren op 29 september 1923 te Wierde, overleden op 15 november 1976 te Almelo. Gehuwd (2) met Hendrikus Albert Witvoet, geboren op 30 juni ? te Almelo, overleden op 23 april 1981. Antonia is overleden op 7 mei 1981 te Rijssen. Antonia kreeg 2 kinderen.

3. Jacob (Jaap. Folkerts Spoelsta, mijnwerker, geboren op 12 juli 1928 te Bergum, overleden te Leeuwarden. Gehuwd met Hinke Elgersma. 

 • Jaap was een groot liefhebber van Dammen. Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

4. Tetje Folkerts Spoelstra, geboren op 3 december 1929 te Bergum. Gehuwd op 27 augustus 1953 met IJke Jongbloed, geboren op 24 november 1923 te Wijtgaard. 

 • IJke was veehouder in Wijtgaard en Wirdum. Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

5. Grietje Folkerts Spoelstra, geboren op 7 oktober 1933 te Bergum. Gehuwd op 17 juli 1956 met Wietse Johannes Vaatstra, geboren op 4 juli 1932 te Haren, overleden op 14 maart 1989 te Zevenhuizen. 

 • Wietse was computer specialist. Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

6. Dirk Folkerts Spoelstra, geboren op 22 december 1936 te Bergum. Gehuwd op 8 januari 1969 met Trijntje Oedzes. 

 • Dirk was garagehouder te Bergum. Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

26: HINDRIK DURKS SPOELSTRA, geboren op 23 november 1899 te Surhuisterveen, overleden op 11 mei 1982 te Aldeboorn. Gehuwd (1) op 6 november 1920 te Drachten met Jitske Westerhof, geboren op 30 augustus 1896 te Bergum, overleden op 5 mei 1950 te Heerlen, dochter van Eesger Teunis Westerhof en Rinske Mients Venema. Zij was de zuster van Sjoukje waar zijn broer Haije mee trouwde. Gehuwd (2) op 17 april 1954 te Brunsum met Alke Springer, geboren op 5 augustus 1907 te Odoorn, dochter van Evert Springer en Frederika StamHinderik was o.a. Machinist op de stoomboot van Rottevalle naar Leeuwarden, en hij werkte in de mijnen van Zuid-Limburg.

Uit dit huwelijk

1. Rinske Hendriks Spoelstra, geboren op 19 januari 1921 te Rottevalle. Gehuwd op 17 oktober 1942 in Brunssum met Johan van de Lende, geboren op 2 januari 1919 te Maria-Weihler (DL) overleden op 3 mei 1996 te Brunssum. 

 • Johan heeft 40 jaar ondergronds gewerkt in de Staats mijnen.

2. Dirk Hendriks Spoelstra, geboren op 20 mei 1922 te Rottevalle. Dirk was Constructiebankwerker te Brunssum.

3. Eesger Hendriks Spoelstra, geboren op 1 juni 1924 te Oostermeer, overleden rond 1995. Hij is begraven te Treebeek, kerkhof aan de Marebosjes weg. Gehuwd met Hannie Arnoldussen, overleden rond 1967. Eesger was melkventer van beroep te Treebeek, voordat hij melkventer werd heeft hij nog een snackbar/cafetaria gehad.

Uit dit huwelijk

1. René Spoelstra, geboren in januari 1958.

4. Antonia Hendriks Spoelstra, geboren op 17 februari 1926 te Oostermeer. Gehuwd op 17 oktober 1942 te Brunssum met Czeslav Tatarek, geboren op 10 juni 1924 te Kattowicein Polen. 

 • Czeslav kwam uit Polen naar Limburg, hij werkte 30 jaar in de Staatsmijnen, en hadden daarnaast een frituurzaak en wonen in Heerlerheide.

5. Theunis Hendriks Spoelstra, geboren op 21 augustus 1928 te Oostermeer. 

 • Theunis was mijnwerker en gemeente chauffeur in Brunssum.

6. Froukje Hendriks Spoelstra, geboren op 27 april 1929 te Oostermeer. Gehuwd te Hoensbroek met Albert Fietje, geboren op  26 mei 1928.

7. Haije Hendriks Spoelstra, geboren op 1 januari te Brunssum. Haije was daar lastechnicus.

8. Sjouke Hendriks Spoelstra, geboren op 25 mei 1933 te Brunssum. Gehuwd op 19 februari 1955 te Brunssum met Elisabeth Wijgerse (huwelijk ontbonden op 31 juli 1962) 

 • Sjouke is ondergrondse mijnwerker geweest, en heeft geen kinderen nagelaten.

9. Folkert Hendriks Spoelstra, geboren op 26 maart 1936 te Brunssum. 

 • Folkert was injecteerder van beroep.

27: SIETSE DURKS SPOELSTRA, geboren op 24 mei 1913 te Rottevalle. Gehuwd op 3 november 1932 te Buitenpost met Hinke Bijma, geboren op 4 januari 1914 te Boelenslaan. Sietse was kruidenier in Rottevalle en vertrok in 1950 naar Ontario Canada.

Uit dit huwelijk

1. Jan Sietses Spoelstra, geboren op 7 april 1939 te Rottevalle. 

 • Jan was Brigadier bij de Politie in St.Tomas (Can) Sinds 1950 woont het gezin in Canada.

2. Antonia Sietses Spoelstra, geboren op 6 november 1937 te Rottevalle. Gehuwd met Thomas Martin Speelman te St. Thomas Canada, geboren op 1 juni 1934 te Pernis. Zij wonen nu in Ontario Canada.


28: HIELKE DURKS SPOELSTRA, geboren op 5 mei 1916 te Rottevalle, overleden op 12 november 1984 te Drachten. Gehuwd op 28 april 1938 met Hiltje Pijl, geboren op 27 juli 1916, overleden op 6 juni 1982 te Drachten. Hielke had een heel goed beklante kruidenierszaak in Drachten. 

Uit dit huwelijk

1. Aaltje Hielkes Spoelstra, geboren op 13 juli 1940 te Drachten, overleden op 27 april 1991 te Joure. Gehuwd op 11 december 1962 te Drachten met IJbele Scholte, geboren op 24 oktober 1932. (Huwelijk ontbonden op 5 december 1980) 

 • Aaltje was verpleegster.

2. Dirk Heilkes Spoelstra, geboren op 30 mei 1946 te Drachten. 

 • Dirk was eindcontroleur van machines voor postbehandeling te Drachten bij de Firma HA de WE.

3. Anton Hielkes Spoelstra,  geboren op 1 augustus 1950 te Drachten. Gehuwd op 20 juni 1973 te Sexbierum met Anna Veenstra, geboren op 18 augustus 1954 te Minnertsga. (Huwelijk ontbonden in 1977)  

 • Anton is op een conservatorium geweest, hij heeft gewerkt als drummer. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen voort gekomen.

29: HAIJE HENDRIKS SPOELSTRA, geboren op 18 december 1892 te Surhuisterveen, overleden op 9 november 1964 te Smallingerland. Gehuwd op 13 mei 1916 te Buitenpost met Aaltje de Jong, geboren op 29 december 1893 te Drachten, overleden op 24 maart 1978 te Aldeborn, dochter van Klaas de Jong en Geertje Wiersma. Haije was arbeider in o.a. in Rottevalle en werkte in de metaalindustrie in Duitsland.

Uit dit huwelijk

1. Geertje Haijes Spoelstra, geboren op 1 juli 1917 te Rottevalle. Gehuwd op 8 mei 1941 met Anne de Jong, geboren op 3 juni 1915 te Nijega. 

 • Anne was boerenarbeider te Grouw

2. Aaltje Haijes Spoelstra, geboren op 25 november 1918 te Rottevalle, overleden op 27 april 1955 te Oudega. Gehuwd op 13 mei 1943 te Bergum met Pieter Ment Cruiming, geboren op 13 september 1912 te Marum. 

 • Pieter werkte in een grasdrogerij en een melkfabriek. Pieter is later hertrouwd met Aaltje Anema

3. Klaske Haijes Spoelstra, geboren op 7 februari 1922, overleden op 18 maart 1923 te Boelenslaan.

4. Klaske Haijes Spoelstra, geboren op 13 april 1927 te Boelenslaan. Gehuwd op 13 mei 1948 te Drachten met Rinse van der Sluis, geboren op 29 juni 1923 te Rottevalle. 

 • Rinse was groenteboer en tenslotte besteller bij de P.T.T. 

5. Hendrikje Haijes Spoelstra, geboren op 9 april 1932 te Boelenslaan. Gehuwd op 22 juni 1954 te Bergum, met Harmen van de Bij, geboren op 30 oktober 1928 te Suameer. 

 • Harmen werkte als boeren arbeider en in de Betonfabriek

30: TEIJE HENDRIKS SPOELSTRA, geboren op 8 november 1893 te Surhuisterveen, overleden op 9 november 1944 te Boelenslaan. Gehuwd op 14 april 1917 te Appeldorn (Duitsland) met Joukjen Spanjer, geboren op 11 september 1897 in de gemeente Menaldumadeel, overleden op 14 januari 1919 te Appeldorn (DL) Teije werkte in Duitsland als landarbeider en is na het overlijden van Joukjen teruggegaan naar Boelenslaan.

Uit dit huwelijk. 

1. Rigtje Teijes Spoelstra, geboren op 24 juli 1917 te Appeldorn in Duitsland, overleden op 25 augustus 1987 te Surhuisterveen. Gehuwd op 8 juni 1940 te Buitenpost met Geert Bijma, geboren op 13 januari te Boelenslaan, overleden op 14 april 1991 in Surhuisterveen. 

 • Geert werkte bij de opbouwdienst en was nachtwaker in Suawoude en werkte op het vliegveld te Leeuwarden.

2. Hindrik Teijes Spoelstra, geboren op 2 januari 1919 te Appeldorn in Duitsland. 

 • Hindrik emigreerde naar Canada en was daar nachtwaker in een fabriek.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.