Home » Genealogie » Genealogie Visser

Genealogie Visser

9 september 2005: Met dank aan Flip ter Heide, en Reitze Jonkman.

Het zeer uitgebreide nageslacht (7000 namen) van Alle Sjoerds, is door Jan Piet Coehoorn, vastgelegd in een dik boekwerk van elk ruim 750 bladzijden onder de titel 'Hoe het in één familie kan verkeren'. Het boek is na het overlijden van Coehoorn, door Jan Post in tweede druk uitgegeven: twee dikke boeken met 25000 namen!