Home » Genealogie » Genealogie Bootsma » Genealogie Bootsma 1-10

Genealogie Bootsma 1-10

1: Gauke Gerbens, geboren circa 1735, overleden op 28 juni 1808 te Lemmer. Gehuwd in de kerk op 1 juli 1759 met Tetje Lieuwkes, geboren op 1 oktober 1740 te Lemmer, gedoopt op 2 oktober 1740 te Lemmer. 

● Sontpassages Lemster schippers: Gerbrands, Gauke, maakte vier reizen

● Lemsterland, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 juli 1759
Man: Gauke Girbes afkomstig van Lemmer
Vrouw: Tet Leukes afkomstig van Lemmer
Gestandaardiseerde namen: GAUKE GERBENS en TETJE LIEUWKES

● Lemsterland overlijden/begraven 1808
Overleden: Gauke Gerbrands
Datum: 28 juni 1808
Plaats: Lemmer
- de overledene was gehuwd en laat een kind en een kleinkind na

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Maria Gerbens, geboren op 3 oktober 1760 te Lemmer, gedoopt op 5 oktober 1760 te Lemmer, overleden op 3 oktober 1760 te Lemmer.

2. Maria Gerbens, geboren op 17 juni 1762 te Lemmer, gedoopt op 27 juni 1762 te Lemmer

3. Janke Gerbens, geboren op 19 april 1764 te Lemmer, gedoopt op 22 april 1764 te Lemmer

4. Gerben Gerbens, geboren op 8 september 1765 te Lemmer, gedoopt op 15 september 1765 te Lemmer

5. Janke Gerbens, geboren op 2 december 1766 te Lemmer.

6. Maria Gerbens, geboren op 17 april 1769 te Lemmer, gedoopt op 30 april 1769 te Lemmer.

7. Lieuwke Gerbens, geboren op 19 november 1773 te Lemmer, volgt onder 2

8. Gerben Gerbens, geboren op 14 augustus 1777 te Lemmer, volgt onder 3


2: Lieuwke Gaukesz, geboren op 19 november 1773 te Lemmer,  gedoopt op 21 november 1773 te Lemmer, overleden voor 26 juni 1803. Gehuwd op 17 november 1793 te Lemmer met Trijntje Jacobs van Dam, geboren op 1 november 1774 te Gorredijk, gedoopt op 13 november 1774 te Gorredijk, overleden op 15 december 1831 te Lemmer, dochter van Jacob Gjalts en Johanna Douwes. Trijntje is (2) gehuwd met Johannes Annes Brouwer op 26 juni 1803 te Lemmer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gauke Gaukes, geboren op 23 april 1796 te Lemmer.

2. Tetje Gaukes, geboren op 5 oktober 1798 te Lemmer.


3: Gerben Gaukes, geboren op 14 augustus 1777 te Lemmer, gedoopt op 17 augustus 1777 te Lemmer, overleden op 15 januari 1829 te Lemmer. Gehuwd op 30 mei 1802 te Lemmer met Elske Pieters, geboren in 1781, dochter van Pieter Heeres* en Antje Klazes.

* Pieter Heeres, trouwde met Antje Klazes, en de kinderen Klaas, Elske en Heere waren 25, 20 en 15 jaar oud, toen hun ouders overleden. Ze waren nog ongehuwd. Daarna gingen ze ieder hun eigen weg, omdat hun ouders, die in Lemmer terecht waren gekomen, vanwege de slechte en armoedige leefomstandigheden in Sneek waren overleden en er in Lemmer geen familie was. Klaas kwam in Rien/Tirns terecht, bleef R.K. Klaas nam in 1811 de familienaam 'Bootsma' aan. Deze Bootsma-familie bleef in het begin klein.

Rond 1811 is de achternaam verplicht verordening van Napoleon. Op deze akte is te zien dat Gerben die hier inmiddels Gerbrand genoemd wordt de naam Bootsma aangenomen heeft.

  • Lemmer, deel 1 folio 6 verso
    Bootsma, Gerbrand Gaukes, Lemmer
    Kinderen:
    Leeuke 7, Gauke 3, Pieter, 7 weken (een broers zoon: Gauke 15)

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tetje Bootsma, geboren op 2 januari 1803 te Lemmer, gedoopt op 12 januari 1803 in comc.LFE (De betekenis van comb.LFE is: in combinatie Lemmer, Follegea en Eastergea. Dat houdt in dat het niet bekend is of de doop heeft plaats gevonden in de kerk van Lemmer, Follegea of Eastergea)

2. Leeuwke Gerbens Bootsma, geboren op 8 augustus 1804 in Lemmer, gedoopt op 12 augustus 1804 in comc.LFE, volgt onder 4

3. Pieter Bootsma, geboren op 1 augustus 1807 in Lemmer, gedoopt op 16 augustus 1807 in comc.LFE, overleden op 18 september 1807 te Lemmer.

4. Gauke Gerben Bootsma, geboren op 27 november 1808 in Lemmer, gedoopt op 18 december 1808 in comc.LFE, volgt onder 5

5. Pieter Bootsma, geboren op 21 november 1811 te Lemmer, overleden (8 jr) op 26 februari 1819 te Lemmer.

6. Tetje Bootsma, geboren op 26 november 1815 te Lemmer, overleden (8 mnd) op 14 augustus 1816 te Lemmer.

7. Tetje Bootsma, geboren op 27 oktober 1818. Gehuwd met Harmen Hylkes Atsma, op 19 december 1847 te Lemmer, overleden op 22 december 1858, zoon van Hylke Harmens Atsma en Geertje Dirks Faber


4. Leeuwke Gerbens Bootsma, geboren op 8 augustus 1804 te Lemmer. Gehuwd op 11 augustus 1833 te Lemmer met Berendje Andries Bergsma, geboren op 28 januari 1811 te Lemmer, dochter van Andries Sakes Bergsma en Roelofjen Beerends Bergsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Roelofje Bootsma, geboren op 21 april 1834 te Lemmer.

2. Elske Bootsma, geboren op 17 september 1836 te Lemmer, overleden (32 jr) op 2 november 1867 te Lemmer. Gehuwd op 25 oktober 1857 te Lemmer met Wybren Siebes Zandstra, geboren op 30 november 1833, overleden op 11 september 1921 te Lemmer, zoon van Siebe Geerts Zandstra en Jacobje Aukes van der Veen* zie ook 5

3. Roelofje Bootsma, geboren op 22 februari 1839 te Lemmer, overleden (79 jr) op 23 juli 1918 te Lemmer. Gehuwd op 9 september 1860 te Lemmer met Reindert Jurjens de Boer, zoon van Jurjen Rinkes de Boer en Janke Meintes Heerkema.

4. Sake Bootsma, geboren op 17 mei 1841 te Lemmer, volgt onder 6

5. Pietertje Bootsma, geboren op 27 december 1843 te Lemmer, overleden (22 jr) op 27 januari 1866 te Groningen.

● Opm.: Vader afwezig, is schippersknecht

6. Andries Bootsma, geboren op 14 mei 1846 te Lemmer, overleden (2 jr) op 19 december 1848 te Lemmer.

7. Leeuwke Bootsma, geboren op 3 augustus 1849 te Lemmer, overleden (11 mnd) op 11 juli 1850 te Lemmer.

● Opm.: Vader overleden


5. Gauke Gerben Bootsma, geboren op 27 november 1808 in Lemmer: Gedoopt op 18 december 1808 in comc.LFE  (De betekenis van comb.LFE is: in combinatie Lemmer, Follegea en Eastergea. Dat houdt in dat het niet bekend is of de doop heeft plaats gevonden in de kerk van Lemmer, Follegea of Eastergea) overleden (55 jr) op 6 juni 1862 te Lemmer. Gehuwd (1) op 4 november 1832 te Lemmer met Wimke Poppes Bontekoe, geboren op 12 oktober 1810 te Lemmer, overleden (31 jr) op 26 juni 1842 te Lemmer, in het kraambed van Elske, dochter van Poppes Innes Bontekoe en Tettje Jans de Graad.
Gehuwd (2) op 19 februari 1843 te Lemmer met Jacobje Aukes van Veen, geboren op 6 december 1809 te Lemmer, overleden op 7 mei 1891 te Lemmer, dochter van Auke Johannes van der Veen en Leentje Jurjens de Boer.

● Opm.: Bruidegom ook Gauke Gerbens Bootsma genaamd

* Jacobje was eerder gehuwd op 4 mei 1828 te Lemmer met Siebe Geerts Zandstra, geboren op 15 april 1807 te Blokzijl, overleden op 5 augustus 1834 te Lemmer, zoon van Geert Wybrens Zandstra en Gerbrig Siebes de Vrij. Uit het huwelijk van Jacobje en Siebe zijn 3 kinderen geboren: Geert Zandstra, Auke Zandstra en Wybren Zandstra.

Uit het 1e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tetje Gaukes Bootsma, geboren op 26 augustus 1833 te Lemmer, volgt onder 7

2. Gerben Bootsma, geboren op 30 juli 1836 te Lemmer, volgt onder 8

3. Poppe Bootsma, geboren op 12 juni 1839 te Lemmer, volgt onder 9

4. Elske Bootsma, geboren op 19 juni 1842 te Lemmer, overleden (32 jr) op 2 november 1867 te Lemmer

Uit het 2e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

5. Auke Bootsma, geboren op 17 september 1843 te Lemmer, overleden op 2 juli 1845 te Lemmer

6. Aukjen Bootsma, geboren op 26 juli 1845 te Lemmer, overleden op 5 april 1916 te Lemmer. Gehuwd op 29 juni 1873 met Hendrik de Vries, geboren op 6 januari 1848, overleden op 30 november 1873, zoon van Engbert Jans de Vries en Willemke Johannes de Hond.

7. Leeuwke Bootsma, geboren op 13 augustus 1848 te Lemmer, overleden op 3 februari 1925 te Sneek, volgt onder 10

8. Leentje Bootsma, geboren op 8 februari 1852 te Lemmer, overleden op 17 maart 1852 te Lemmer.

9. Jurjen Bootsma, geboren op 11 mei 1853 te Lemmer, overleden op 28 januari 1886, volgt onder 11


6. Sake Bootsma, geboren op 17 mei 1841 te Lemmer,  overleden op 14 april 1934 te Lemmer. Gehuwd (40 jr) op 10 juni 1881 te Lemmer met Judik (Jette) Turksma, (36 jr) geboren op 4 januari 1845 te Leeuwarden, overleden op 3 juni 1915 (70 jr) te Lemmer, dochter van niet genoemde vader en Zwaantje Markus Turksma.

  • Judik (Jette) was eerder gehuwd op 29 oktober 1865 met Kalman Polak, Kalman is overleden op de leeftijd van 25 jaar op 19 juli 1866.

Sake Bootsma & Judik (Jette) Turksma.

Zittend van links naar rechts Oate Jette, die in 1909 tijdens de kwaadaardige tyfusepidemie altijd in de tyfus barak heeft gewerkt, wat geen mens dorst te doen, want er zijn vier verpleegsters gestorven die tijd. Dat was wel een staaltje van durf. Er wonen nog veel achterkleinkinderen van haar in Lemmer en elders. De heer Wouda kwam een keer de haven binnen, toen ze hem vertelden "Oude Jette is dood".

De tweede zittend is onbekend, de derde achter de tafel is Nieuwenhuis, hij was commissaris bij de Lemmer nachtboot en woonde in het Vredespaleis aan de Langestreek. De vierde is een Gorter en werkte op de secretarie of bij het kantongerecht. De dame naast hem was een dochter van hotelhouder Van der Hof. De rechtse dame is onbekend. Staande is Gerbrand Kokje?. De hoogste is Atte Knol, daarnaast Bouke Meijer, die later trouwde met Griet Pen. Dan Atte zijn zus Djoeke Knol, naast haar zuster Hermine, dan Lieuwe Meijer, later getrouwd met Elizabeth Kingma. Bouke en Lieuwe, waren zoons van Boukje Meijer, die een café dreef in de Schans.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Roelofje Bootsma, baakster, geboren op 6 december 1881 te Lemmer, overleden op 7 mei 1964 te Sneek. Gehuwd op 9 november 1900 te Lemmer met Frans Visser, visser en Gemeente ambtenaar, geboren op 4 december 1879 te Lemmer, overleden op 6 november 1949 te Sneek, zoon van Andries Visser en Baukje Visser. Zie verder voor Roelofje Bootsma

2. Leeuwke Bootsma, geboren op 30 mei 1883 te Lemmer overleden op 4 november 1976 te Lemmer, volgt onder 12

3. Pietertje Bootsma, geboren op 28 november 1885 te Lemmer overleden op 12 augustus 1967 te Lemmer. Gehuwd op 13 april 1906 te Lemmer met Jouke Bootsma, geboren op 13 februari 1881 te Lemmer, overleden op 18 oktober 1961 te Lemmer, zoon van Jurjen Bootsma en Zwaantje Helfferich.

4. Berendtje Bootsma, geboren op 11 mei 1888 te Lemmer, overleden op 11 mei 1888 te Lemmer.


7. Tetje Gaukes Bootsma, geboren op 26 augustus 1833, overleden (74 jr) op 27 december 1907. Tetje is nooit gehuwd geweest, volgens overlevering zijn de 4 kinderen, door de vader van een vissersvaartuig onderhouden, dit moet een vermogend man geweest zijn. Ze is van beroep schoonmaakster-werkster geweest, en moet toch goed achter gelaten zijn.

Vier kinderen van Tetje.

1. Pieter Bootsma, geboren op 4 februari 1858 te Lemmer, volgt onder 13

2. Gauke Bootsma, geboren op 25 februari 1860 te Lemmer, volgt onder 14

3. Gerben Bootsma, geboren op 26 oktober 1862 te Lemmer, volgt onder 15

4. Fimme Bootsma, geboren op 25 maart 1865 te Lemmer, volgt onder 16


8. Gerben Bootsma, geboren op 30 juli 1836 te Lemmer, overleden (44 jr) op 16 januari 1881 te Lemmer. Gehuwd op 14 mei 1865 te Lemmer met Annigjen Willems Vlig, geboren op 30 augustus 1839 te Lemmer, overleden (82 jr) op 25 januari 1922, dochter van Willem Pieters Vlig en Antje Meyes Verbeek.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gauke Bootsma, geboren op 16 november 1865 te Lemmer, volgt onder 17

2. Antje Bootsma, geboren op 26 januari 1868 te Lemmer, overleden (3 wkn) op 19 februari 1868 te Lemmer.

3. Willem Bootsma, geboren op 27 december 1868 te Lemmer, volgt onder 18

4. Poppe Bootsma, geboren op 1 augustus 1871 te Lemmer, volgt onder 19

5. Meye Bootsma, geboren op 31 oktober 1873 te Lemmer, volgt onder 20

6. Leeuwke Bootsma, geboren op 31 mei 1876 te Lemmer, overleden (23 jr) op 2 september 1899 te Lemmer

7. Antje Bootsma, geboren op 9 oktober 1880 te Lemmer, overleden (15 mnd) op 5 februari 1882 te Lemmer.


9. Poppe Bootsma, geboren op 12 juni 1839 te Lemmer, overleden (36 jr) op 14 januari 1876 te Lemmer. Gehuwd op 17 juli 1870 te Lemmer met Jantje de Hond, geboren op 12 november 1839 te Lemmer, dochter van Jan Johannes de Hond en Grietje Aukes Pekema.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gauke Bootsma, geboren op 22 februari 1871 te Lemmer, volgt onder 21

2. Jan Bootsma, geboren op 1 juni 1872 te Lemmer, overleden (12 jr) op 17 november 1884 te Lemmer.

3. Gerben Bootsma, geboren op 11 december 1873 te Lemmer.

4. Popkje Bootsma, geboren op 10 september 1876 te Lemmer, overleden op 25 april 1949 te Sneek. Gehuwd op 27 juli 1900 met Jacob Tijsseling, geboren op 18 november 1875 te Lemmer, overleden op 26 februari 1965, zoon van Douwe Tijsseling en Albertje Keizer.

  • Opm.: Bruidegom ondertekent met "Tijseling", zijn vader met "Thijseling"

10. Leeuwke Bootsma, geboren op 13 augustus 1848 te Lemmer, overleden op 3 februari 1925 te Sneek. Gehuwd op 15 juni 1878 te Lemmer met Ypkjen (Iepkje) Beekhous, geboren op 24 juli 1854 te Lemmer, overleden (77 jr) op 15 januari 1932 te Lemmer, dochter van Ype Cornelis Beekhous en Grietje Andries Tjalma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gauke Bootsma, geboren op 15 maart 1879 te Lemmer, overleden (49 jr) op 25 november 1928 te Lemmer. 

  • Opm.: Gauke Bootsma, overleden 25 november 1928, 49 jaar, man. Gehuwd?

2. Grietje Bootsma, geboren op 6 mei 1880 te Lemmer, overleden (14 dgn) op 21 mei 1880 te Lemmer.

3. Grietje Bootsma, geboren op 16 september 1882 te Lemmer, overleden op 7 februari 1960 te Lemmer. Gehuwd op 14 juni 1907 te Lemmer met Stoffel Zandstra, geboren op 22 oktober 1882 te Sondel, overleden op 29 maart 1976 te Lemmer, zoon van Pieter Stoffels Zandstra en Aukje Tjebbes van Beenen.

4. Jacoba Bootsma, geboren op 28 januari 1885 te Lemmer, overleden op 3 februari 1963 te Sneek. Gehuwd op 4 februari 1916 te Lemmer met Tjebbe Zandstra, geboren op 5 augustus 1885 te Gaasterland, overleden op 23 juli 1964, zoon van Pieter Stoffels Zandstra en Aukje van Beenen.

5. Aukje Bootsma, geboren op 23 maart 1887 te Lemmer.

6. Geeske Bootsma, geboren op 13 april 1891, overleden op 30 april 1973 te Lemmer. Gehuwd met Cornelis Klos, geboren op 31 oktober 1894 te Doniawerstal, overleden op 27 juni 1980 te Lemmer.

Van Geeske is 1 kind bekend.

1. Grietje Ypkje Bootsma, geboren op 25 oktober 1920 te Lemmer, overleden op 5 augustus 2005 te Lemmer. Gehuwd op 12 mei 1938 te Lemmer met Gauke Bootsma, (Bijnaam Gauke de Scheg) geboren op 17 januari 1917 te Lemmer, overleden op 31 augustus 2002 te Lemmer, zoon van Gauke Bootsma en Grietje van der Zande.

Gauke had de Schouw de LE 85

7. Jurjen Bootsma, geboren op 23 februari 1893 te Lemmer, overleden op 4 januari 1984 te Lemmer.

8. Wiepkjen Bootsma, geboren op 24 april 1897 te Lemmer, overleden op 2 maart 1991 te Lemmer.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.