Home » 5. Jacob Franses Visser

5. Jacob Franses Visser

JACOB FRANSES VISSER, havenmeester, zoon van Frans Jacobs Visser en Rinske Stevens, geboren op 8 juni 1770 te Lemmer, overleden (87 jr) op 22 december 1857 te Lemmer. Gehuwd op 18 mei 1806 te Lemmer met Lisabeth Jelles Sakema, gedoopt op 19 maart 1769 te Wonswerd, overleden op 15 juli 1854 te Lemmer, dochter van Jelle Sakema en Pietje Jacobs.

Lisabet Jelles Sakema, 85 jaar, zonder beroep wonende te Lemmer, geboren te Wanswerd, dr.v. wijlen Jelle Sakema en Pietje Jacobs, geh. met Jacob Franzes Visser, zonder beroep wonende te Lemmer. Lisabet overl. 15-07-1854, 21.00 uur te Lemmer.
Aangevers, bekenden: Nicolaas Koopmans de Jong 34 jaar, zilversmid en Roelof Cornelis Wiersma 34 jaar, veldwachter beide te Lemmer.

Jacob Franses Visser, staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer, met getal van deuren en vensters en eigendom.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Renske Jacobs Visser, geboren op 21 juni 1807 te Lemmer, gedoopt op 5 juli 1807 te Lemmer, overleden (89 jr) op 13 februari 1896 te Lemmer, volgt op 5-1


5.1: Renske Jacobs Visser, geboren op 21 juni 1807 te Lemmer, gedoopt op 5 juli 1807 te Lemmer, overleden (89 jr) op 13 februari 1896 te Lemmer. Gehuwd op 17 februari 1828 te Lemmer met Jan Adriaans Lackroy, (Lakrooy) varensgezel en Havenmeester te Lemmer, geboren op 2 december 1801 te Groningen, overleden (86 jr) op 25 december 1887 te Lemmer, zoon van Adriaan Dominici Lakrooy en Lucretia Berends Rosenhoek.

Jan Adriaans Lackroy begon zijn loopbaan op 16-jarige leeftijd als koksmaatje; uit de monsterrollen van de stad Groningen (GAG 103.1;144) blijkt dat hij in 1818 met het schip "De jonge Geert" (kap. Adriaan Jacobs Boomgaard) met bestemming Londen vertrok. Hij heet dan Jan La Kroi, is 16 jaar oud en verdient 50 cent per week. Later wordt hij varensgezel en zeeman genoemd. Volgens een artikel in de Prov. Groninger Courant van 7-9-1821 diende Jan la Croy in de 8e afdeling Nationale Infanterie, 3e bataillon. Hij ging toen met groot verlof. In 1839 werd hij benoemd tot havenmeester te Lemmer. Bron: www.ngv.nl

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Jans Lackrooy, stuurman Der Koopvaardijen, havenmeester te Lemmer, geboren op 22 januari 1829 te Lemmer, overleden op 5 september 1911 te Lemmer, volgt op 5-1-1

2. Elisabeth Lackrooy, geboren op 30 september 1830 te Lemmer, overleden (59 jr) op 24 mei 1890 te Lemmer, volgt op 5-1-2

3. Lucretia Lackrooy, geboren op 2 september 1832 te Lemmer, overleden op 2 juli 1865 te Lemmer, volgt op 5-1-3

4. Arriaans Lackrooy, geboren op 19 januari 1835 te Lemmer, overleden (24 jr) op 17 augustus 1859 te Lemmer.

5. Wilhelmina Geertruida Lackrooy, geboren op 9 januari 1837 te Lemmer, volgt op 5-1-4

6. Jelte Lackrooy, geboren op 17 januari 1839 te Lemmer, overleden (29 jr) op 21 maart 1868 te Lemmer.

7. Berendina Lackrooy, geboren te Lemmer op 11 april 1841, volgt op 5-1-5

8. Rinskjen Lackrooy, geboren op 21 december 1843 te Lemmer, volgt op 5-1-6

9. Ariana Lackrooy,geboren op 24 maart 1846 te Lemmer, overleden op 13 februari 1848 te Lemmer.

10. Pietje Lackrooy, geboren op 3 maart 1850 te Lemmer, overleden (75 jr) op 2 maart 1925 te Dantumadeel, volgt op 5-1-7


5-1-1:  Jacob Jans Lackrooy, stuurman Der Koopvaardijen, havenmeester te Lemmer, geboren op 22 januari 1829 te Lemmer, overleden op 5 september 1911 te Lemmer. Gehuwd op 12 december 1852 te Lemmer met Tiete Hayes Klein, geboren op 17 februari 1829 te Lemmer, overleden (71 jr) op 22 september 1900 te Lemmer, dochter van Haye Folkerts Klein en Elizabeth Joukes Wiersma.

1884

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jan Adriaan Lacrooy, geboren op 26 mei 1855 te Lemmer. Opm: Vader afwezig, is kofschipper. Gehuwd 18 december 1884 met Fokje Johanna Kuipers.

2. Elizabeth Lacrooy, geboren op 26 juli 1859 te Lemmer, overleden (68 jr) op 16 september 1927 te Lemmer. Gehuwd op 28 oktober 1887 te Lemmer met Klaas Wipkink, geboren te Harderwijk, zoon van Johannes Wipkinken Evertje Holsteyn.

3. Rinske Lacrooy, geboren op 17 januari 1863 te Lemmer, overleden (2 jr) op 21 maart 1865 te Lemmer.

4. Haye Lacrooy, geboren op 20 juni 1865 te Lemmer, overleden op 24 november 1943 te Den-Haag. Gehuwd met Willemina Anna Wijnands.

5. Renske Lacrooy, geboren op 10 januari 1869 te Lemmer, overleden (2 jr) op 24 september 1871 te Lemmer.

6. Minke Lacrooy, geboren op 9 mei 1871 te Lemmer, overleden op 25 januari 1957 te Lemmer. Gehuwd op 5 december 1912 te Utingeradeel met Pier Schroor.


5-1-2: Elisabeth Lackrooy, geboren op 30 september 1830 te Lemmer, overleden (59 jr) op 24 mei 1890 te Lemmer. Gehuwd op 13 april 1851 te Lemmer met Klaas Hiddes Koornstra, slager, geboren op 31 maart 1816 te Gaasterland, overleden (55 jr) op 22 augustus 1871 te Lemmer, zoon van Hidde Jacobs Koornstra en Akke Willems de Wilde.

Klaas Hiddes was gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 5 mei 1839 te Gaasterland met Sijke Greefkens, 27 jaar oud, geboren op 8 augustus 1811 te Makkum. Overleden op 21 november 1848 te Lemsterland op 37-jarige leeftijd. Gestorven in het kraambed, na 6 kinderen te hebben gekregen en verloren. Dochter van onbekende vader en Catharina Jans Greefkens.

Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 16 mei 1849 te Gaasterland met Pietje Jitzes Sakema, 33 jaar oud, geboren op 11 juni 1815 te Hennaarderadeel, overleden op 3 juli 1850 te Lemsterland op 35-jarige leeftijd, dochter van Jitze Jelles Sakema en Akke Tjalles. Het gezin Jitze en Akke hadden 7 kinderen waaronder Pietje Jitzes Sakema, Pietje was een tante-zegger van Lijsbert Jelles Sakema (gehuwd met Jacob Franzes Visser) en Baukje Jelles Sakema (gehuwd met Steven Franzes Visser)

Kantoor Lemmer, overl. jaar 185: Overledene: Pietje Jitzes Sakema
Overleden op: 3 juli 1850. Wonende te: Lemmer.

Tekst: vrouw van Klaas Hiddes Koornstra, wagenmaker/slager; geen kinderen; ab intestato erfgenamen zijn 1) van vaderszijde: Liebeth Jelles Sakema (vrouw van Jacob Franzes Visser) (tante) en Rinse, visser, Frans, idem, Jelle, idem, Tjitske (wed. Peke Jerres), te Oosterzee en wijlen Pieter Stevens Visser (1e man van Neeltje Hendriks Woudstra, thans vrouw van Age Klazes de Oude, scheepstimmerknecht; vader van minderjarige Baukje Pieters Visser) (neven/nicht) en 2) van moederszijde: Bokje (vrouw van Lykle Ybes de Vries, kastelein Rauwerd) en Sjoerdje Gerrits Tzumstra (vrouw van Johannes Gerrits Nijland, timmerman Tjerkwerd) (nichten) en Sybren Douwes v.der Staag, landbouwer Herbayum (neef); erfgenamen aan vaderszijde doen in deze memorie 1026 aangifte en die aan moederszijde doen dat in 2 bijgevoegde memories, elk met nr. 1275.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Renske Koornstra, geboren op 8 augustus 1851 te Lemmer. Gehuwd op 7 september 1871 te Harlingen met Hendrik Taekes Vlietstra, geboren op 2 januari 1840 te Achtkarspelen, zoon van Taeke Feddes Vlietstra en Zwaantje de Vries.

2. Jan Adriaan Koornstra, geboren op 28 juni 1853 te Lemmer, overleden op 11 juli 1917 te Sneek. Gehuwd op 17 juni 1877 te Sneek met Pietertje Bruinsma.

3. Jacob Koornstra, geboren op 28 oktober 1855 te Lemmer, overleden op 10 augustus 1857 te Lemmer.

4. Hidde Koornstra, geboren op 16 juni 1858 te Lemmer, overleden op 28 april 1859 te Lemmer.

5. Levenloos meisje, overleden op 27 januari 1860 te Lemmer.

6. Akke Koornstra, geboren op 9 mei 1861 te Lemmer, overleden (72 jr) op 26 september 1933 te Lemmer. Gehuwd op 29 april 1881 te Lemmer met Sake Visser, geboren op 6 februari 1857 te Lemmer, zoon van Jacob Jelles Visser en Albertje Sakes Bergsma.

7. Adriaan Koornstra, geboren op 6 april 1865 te Lemmer, overleden op 5 maart 1887 te Lemmer.

8. Hidde Koornstra, geboren op 4 augustus 1867 te Lemmer. Gehuwd op 4 juli 1890 te Lemmer, op met Fettje Visser, geboren op 15 september 1869 te Lemmer, dochter van Andries Visser en Baukje VisserHidde was eigenaar van een mooie houten aak.

9. Jelle Koornstra, geboren op 16 februari 1870 te Lemmer, overleden (69 jr) op 25 december 1939. Gehuwd op 16 januari 1891 te Lemmer met Albertje Bergsma, geboren op 1 september 1871 te Lemmer, overleden (70 jr) op 11 april 1942 te Lemmer, dochter van Andries Sakes Bergsma en Ymkje Jans Stuurman.

Knipsel van Andries Koornstra, uit de Lemsterkrant van 1889: Jelle Koornstra en Albertje Bergsma en 13 van hun kinderen. Jelle was visser in Lemmer en had een botter, de LE 72. Hij woonde aan de Nieuwburen. In de volksmond werd hij "Jelle van Betsje" genoemd.

Van links naar rechts bovenste rij: Jan Adriaan (1897-1976) visser. Gehuwd met Janna van der Meer: Andries (1895) visser. Gehuwd met Albertje Postma: Klaas (1891-1987) visser. Gehuwd met Aaltje van der Meer: Ymkje (1892-1960) gehuwd met Andries Bakker, visser: Elisabeth (1894) gehuwd met Arend Toering, visser: Sietske (1899-1976) gehuwd met Pieter Visser te Amsterdam, beurtschipper op Hilversum.

Tweede rij: Sake (1904-1984) visser. Gehuwd met Klaske Thijsseling: vader Jelle Koornstra (1870-1939) met op schoot Albertje (Bertha) (1911) gehuwd met Hendrik Vlig, visser: moeder Albertje Bergsma (1871-1942) met haar zes weken oude dochtertje Jantje (1913) gehuwd met Jacob Bijma, werkzaam op de houtmolen: en Akke (1902-1988) gehuwd met Jan Visser, visser.

Op de voorgrond de kinderen Adriaan Jan (Janus) (1907-1976) visser. Gehuwd met Gepke Poepjes: Maaike (1908) gehuwd met Klaas Goos, wonende te Lemmer.

Later is nog een zoon Jelle geboren die jong is overleden in Amsterdam. De foto is gemaakt in 1913 in de tuin van hotel Van der Hoff te Lemmer.


5-1-3: Lucretia Lackrooy, geboren op 2 september 1832 te Lemmer, overleden op 2 juli 1865 te Lemmer. Gehuwd op 25 juni 1854 te Lemmer met Hielke Nolkes Hoekstra (23 jaar oud), werkman, winkelier en wagenmaker, geboren op 4 december 1830 te Lemmer, overleden (48 jr) op 26 juni 1880 te Leiden, zoon van Nolke Hielkes Hoekstra en Johanna Berends Bergsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Nolke Hoekstra, geboren op 24 mei 1856 te Lemmer.

2. Jan Adriaans Hoekstra, geboren op 19 oktober 1859 te Lemmer.

3. Rinske Hoekstra, geboren op 5 december 1860 te Lemmer.

4. Johan Hoekstra, geboren op 25 april 1863 te Lemmer.

5. Jacob Hoekstra, drukker-uitgever, geboren op 28 mei 1865 te Lemmer.


5-1-4: Wilhelmina Geertruida Lackrooy, geboren op 9 januari 1837 te Lemmer. Gehuwd op 7 januari 1877 te Lemmer met Age Tjeerds Agesvarensgezel en besteller van goederen, geboren op 16 januari 1833 te Lemmer, overleden (63 jr) op 13 september 1896 te Lemmer, zoon van Jelte Ages Age en Palsche Sibles LemstraHet gezin is op 11 mei 1904 vertrokken naar Rotterdam, Sionstraat 7.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Rinske Ages, geboren op 19 augustus 1880 te Lemmer. Rinske is op 5 juni 1897 vertrokken naar Den Haag.

2. Jelte Ages, geboren op 2 mei 1883 te Lemmer. Jelte is op 17 april 1901 naar Leeuwarden vertrokken.

3. Jelte Ages, geboren op 2 mei 1883 te Lemmer.


5-1-5: Berendina Lackrooy, geboren te Lemmer op 11 april 1841. Gehuwd op 2 maart 1873 te Lemmer met Tjeerd Ageszeeman en Stoomboot Kapitein, geboren op 27 januari 1839 te Lemmer, overleden (64 jr) op 4 oktober 1903 te Lemmer, 64 jaar oud, zoon van Jelte Ages Ages en Palske Sibles Lemstra.

Het gezin vertrok op 4 november 1884 naar Balk. Ze kwamen in januari 1890 weer terug naar Lemmer. Jan Adriaans Ages is niet mee terug gekomen, hij is in Balk overleden. Op 13 mei 1907 is Berendina Lacrooy met de kinderen Jelte en Rinske vanuit Lemmer vertrokken naar Den Haag.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.  

1. Jelte Ages Ages, geboren op 12 december 1873 te Lemmer.

2. Rinske Ages Ages, geboren op 27 augustus 1876 te Lemmer.

3. Pallina Ages,geboren op 27 augustus 1879 te Lemmer, overleden (15 mnd) op 4 december 1880 te Lemmer.

4. Jan Adriaans Ages Ages, geboren op 9 november 1883 te Lemmer, overleden op 20 november 1886 te Balk.


5-1-6: Rinskjen Lackrooy, geboren op 21 december 1843 te Lemmer. Gehuwd op 22 mei 1870 te Lemmer, met Jochem Wiardatimmerman, geboren op 27 augustus 1843 te Sloten, overleden (77 jr) op 3 februari 1921 te Sloten, zoon van Jentje Reins Wiarda en Fetje Siemens Knol.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Fetje Wiarda, geboren op 16 februari 1871 te Sloten.

2. Jan Adriaan Wiarda, geboren op 9 maart 1873 te Sloten.

3. Renske Wiarda, geboren op 4 november 1876 te Sloten.


5-1-7: Pietje Lackrooy, geboren op 3 maart 1850 te Lemmer, overleden (75 jr) op 2 maart 1925 te Dantumadeel. Gehuwd op 4 mei 1875 te Lemsterland met Willem Belgraverhulp onderwijzer, geboren te Kalkwijk in het jaar 1852, overleden (68 jr) op 21 augustus 1920 te Dantumadeel, zoon van Jan Hindriks Belgraver en Ariand La Croi. (Staat in overlijdensakte vermeld als Marianna Lacrooy)

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jan Hendrik Belgraver, geboren op 24 oktober 1876 te Ferwerderadeel, overleden (8mnd) op 19 juli 1877 te Ferwerderadeel.

2. Jan Hendrik Belgraver,geboren op 10 januari 1878 te Ferwerderadeel.

3. Ariaan Belgraver, geboren op 27 februari 1879 te Ferwerderadeel.

4. Rensche Belgraver, geboren op 25 juli 1880 te Ferwerderadeel, overleden op 19 november 1917 te Dennenoord, gemeente Zuidlaren, provincie Drenthe.

5. Lucretia Wilhelmina Belgraver, geboren op 13 juli 1881 te Ferwerderadeel, overleden (11 mnd) op 5 juli 1882 te Ferwerderadeel.

6. Geerstruida Belgraver, geboren op 23 januari 1883 te Ferwerderadeel.

7. Lucretia Wilhelmina Belgraver, geboren op 21 januari 1883 te Ferwerderadeel, wonende te Wanswerd.

8. Petrus Jacobus Belgraver, geboren op 2 oktober 1884 te Ferwerderadeel.

9. Willem Belgraver, geboren op 26 mei 1886 te Ferwerderadeel, overleden (69 jr) op 20 augustus 1920 te Dantumadeel.

10. Johannes Markus Belgraver, geboren op 8 juni 1887 te Ferwerderadeel.

11. Harm Harmanus Belgraver,geboren op 13 december 1889 te Ferwerderadeel.

12. Jacob Belgraver,geboren op 13 maart 1891 te Ferwerderadeel, overleden (wkn)op 26 april 1891 te Ferwerderadeel.

13. Levenloos zoontje, overleden op 16 mei 1894 te Ferwerderadeel.