Home » 7. Lupke Franses Visser

7. Lupke Franses Visser

LUPKE FRANSES VISSER, geboren op 24 april 1775 te Lemmer, gedoopt op 30 april 1775 te Lemmer, overleden (47 jr) op 4 mei 1822 te Lemmer, zoon van Frans Jacobs Visser en Rinske Stevens. Gehuwd op 25 mei 1800 te Lemmer met PIETJE ANDRIES DE BLAAUW, winkeliersche te Lemmer, geboren op 12 december 1775 te Lemmer, overleden (73 jr) op 9 februari 1849 te Lemmer, dochter van Andries Jacobs de Blaauw (herbergier in het Heerenlogement) en Trijntje Pieters.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Rinse Visser, geboren op 5 januari 1801 te Lemmer, gedoopt op 18 januari 1801 te Lemmer

2. Trijntje Visser, geboren op 25 oktober 1802 te Lemmer, gedoopt op 7 november 1802 te Lemmer.

3. Trijntje Visser, geboren op 6 januari 1805 te Lemmer, gedoopt op 27 januari 1805 te Lemmer.

4. Andries de Bla(a)uw Visser, geboren te Lemmer op 18 februari 1808, volgt op 7-1


7-1: Andries de Bla(a)uw Visser, (Andries Lupkes Visser) barbier, geboren op 18 februari 1808 te Lemmer, gedoopt op 13 maart 1808 te Lemmer, overleden (71 jr) op 26 augustus 1879 te Lemmer. Gehuwd op 3 september 1837 te Lemmer met Pietje Jans Witteveen, geboren, rond 1805 te Lemmer, overleden op 27 maart 1894 te Lemmer, dochter van Jan Harmanus Witteveen (kofschipper) en Sijke Willems.

Huwelijksakte Lemsterland, 1837
Man: Andries de Blaauw Visser, oud 29 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Lupke Franzes Visser en Pietje Andries de Blaauw
Vrouw: Pietje Jans Witteveen, oud 32 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Jan Harmanus Witteveen en Sijke Willems
Datum: 3 september 1837, akte nr. 27

1856 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. Inv. nr. 097043 repertoirenrs. 1 en 2 d.d. 17 januari 1856. Veiling en finale toewijzing. Betreft de verkoop van het Amsterdams en Gronings koffieguis te Lemmer, koopsom fl. 775

- Jan Willem Tuyninga te Joure, verkoper

- Wilhelmina Tuyninga te Lemmer. Gehuwd met Willem Klazes de Vries, verkoper

- Andries Lupkes Visser te Lemmer, koper

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Lupke Visser, geboren op 11 juni 1839 te Lemmer, overleden op 27 december 1903 te Lemmer. Lupke was ongehuwd.

Geboorteakte Lemsterland, 1839
Aangiftedatum 11 juni 1839, blad nr. 42
Lupke Visser, geboren 10 juni 1839
Zoon van Andries Lupkes Visser en Pietje Jans Witteveen

2. Sijke Visser, geboren op 9 juli 1841 te Lemmer, volgt op 7-1-1

3. Jan Hermanus Visser, geboren op 2 februari 1844 te Lemmer. Jan is op 25 juni 1863 vanuit Lemmer vertrokken naar Hazerswoude, hij was toen nog ongehuwd.

4. Rinze Visser, geboren op 9 januari 1847 te Lemmer, overleden op 6 januari 1915 te Lemmer. Rinze gaat op 10 november 1865 vanuit Lemmer naar Sneek, 12 januari 1866 is hij weer terug in Lemmer, hij vertrekt dan op 14 april 1866 naar Amsterdam, op 14 februari 1872 komt hij weer terug, hij komt dan van Deventer, en gaat inwonen bij zijn zus Sijke en haar man Atze Knol, (zie 7-1-1) die een logement hadden, in het logement van Atze werd Rinze kelner. Gehuwd (55 jr) op 22 mei 1902 te Lemmer met Aaltje Alberda, (40 jr) geboren op 20 februari 1862 te Hoornsterzwaag, dochter van Jan Sietes Alberda (veehouder) en Trijntje Oenes Kalsbeek

Aaltje is op 5 december 1939 vanuit Lemmer vertrokken naar Sneek.


7-1-1:  Sijke Visser, geboren op 9 juli 1841 te Lemmer. Gehuwd op 3 mei 1863 te Lemmer met Atze Jans Knolwagenmaker ook had Atze een herberg aan de Tacozijlonder Sondel, geboren op 9 juli 1841 te Lemmer, overleden (57 jr) op 4 december 1898 te Lemmer, zoon van Jan Symens Knol en Janke Atzes Bergsma.

Sijke Visser is op 27 juni 1911 vertrokken naar Ooststellingwerf, Nijeberkoop.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Andries Atzes Knol,geboren op 4 maart 1864 te Gaasterland.

2. Levenloos zoontje, overleden op 13 januari 1865 te Gaasterland.

3. Janke Knol, geboren op 14 november 1866 te Tacozijl, overleden (6 jr) op 1 oktober 1873 te Lemmer.

4. Pietje Knol, geboren op 4 maart 1868 te Tacozijl, overleden op 10 oktober 1899 te Lemmer. Gehuwd op 28 juni 1888 te Lemmer met Hendrik Kluvers, geboren in 1855 te Zwolle, overleden op 19 januari 1895 te Lemmer, zoon van Hendrik Adrianus Kluversen Anna Elise Hopkes.

5. Willemke Knol, geboren op 7 december 1869 te Lemmer, overleden op 16 juli 1870 te Lemmer.

6. Willemke Knol, geboren op 2 februari 1871 te Lemmer, overleden op 25 januari 1952 te Lemmer.

7. Andries Knol, geboren op 2 november 1872 te Lemmer.

8. Janke Knol, geboren op 19 juni 1875 te Lemmer.

9. Grietje Knol, geboren op 12 mei 1878 te Lemmer, volgt op 7-1-1-1

10. Rinsje Knol, hotelhoudster, geboren op 11 januari 1884 te Lemmer, overleden op 3 november 1947 te Groningen. Gehuwd (1) met Jelle van Oostrum. Gehuwd (2) op 22 oktober 1926 te Kuinre met Wybe Fokkes Visser, geboren op 31 december 1875 te Zwaagwesteinde, overleden op 6 januari 1948 te Groningen. Wybe was eerder gehuwd met Lijsbeth Postma.

11. Dieuwke Knol, geboren op 24 maart 1885 te Lemmer.


7-1-1-1: Grietje Knol, geboren op 12 mei 1878 te Lemmer, overleden op 18 september 1956 te Lemmer. Gehuwd op 24 juli 1901 te Lemmer met Wytze Faber, geboren op 27 juni 1874 te Idaarderadeel, overleden op 12 april 1957 te Lemmer, zoon van Age Faber en Zuster Jager.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Zuster Faber, geboren op 17 mei 1902 te Utingeradeel, overleden op 18 mei 1998 te Lemmer. Gehuwd met Nanne Semplonius, geboren op 22 juni 1897 te Lemmer, overleden op 24 januari 1976 te Lemmer. Zie ook De Wildeman