Home » Algemeen-Historie » De drie noordelijke provincies

De drie noordelijke provincies in oude beelden

mn-2.png

Sinds 1992 zijn de provincies Friesland Groningen en Drenthe een samenwerkingsverband aangegaan om de economische positie te versterken waarbij ook onderhandelingen met het rijk en Brussel worden gevoerd.

Spanvis wil die visie ondersteunen met beeldmateriaal uit het verleden. Immers, zonder verleden geen toekomst. Het is goed om te weten hoe dorpen, steden en landschap eruit hebben gezien, wat mensen bezigheid, wat voor werk ze deden, welke feesten ze vierden en hoe dat allemaal in oude foto’s is “gevangen”.
We doen dat door met regelmaat te putten uit het beeldmateriaal dat we in de loop der jaren verzamelden in de hoop dat u ervan zult genieten.

Gerben Wijnja